Mastodon

José Gabriel Feres

Humanista (no es afiliado ahora a ningún partido político, no participa de ninguna religión, ni pertenece a ningún grupo económico). Actualmente impulsa la formación y desarrollo del centro de estudios “Observatorio Humanista de la Realidad Psicosocial" (OHRP).

Si alguna cosa hem d’agrair a la pandèmia del COVID-19, és que ha precipitat i transparentat una crisi anunciada per molts des de fa força temps. Tots parlem avui de crisi, però els graus d’amplitud i profunditat que cadascun li…