La ciutat posa en marxa els preparatius perquè Barcelona exerceixi com a Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, amb més de 90 projectes i un programa d’esdeveniments al llarg de l’any.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, un projecte que anirà més enllà dels límits de la ciutat per arribar a tota la regió metropolitana amb l’objectiu de projectar-se al món com un dels grans pols globals d’impuls a l’alimentació sostenible. La ciutat recull així el testimoni de Milà, seu de la primera Cimera Global de Ciutats per l’Alimentació Sostenible al 2015, i de València, capital de l’Alimentació Sostenible l’any 2017.

L’any de la capitalitat inclourà el desenvolupament de més de 90 projectes i polítiques de foment de l’alimentació sostenible i una programació que s’estendrà d’inicis d’any fins al desembre. Culminarà amb el 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà a la tardor de 2021, amb la participació de més de 200 ciutats d’arreu del món, un pacte que posa en valor el paper estratègic de les ciutats en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles i impulsa l’accés a aliments saludables, actuant contra la fam i la malnutrició.

Barcelona és reconeguda internacionalment com a creadora d’un discurs alimentari propi, un territori de canvi i innovació constant al voltant de l’alimentació, una metròpoli amb un parc agrari i una xarxa de prop d’un centenar de mercats municipals de producte fresc, 39 d’ells a Barcelona ciutat, aspectes tots ells excepcionals entre les grans ciutats del seu entorn. Aquests elements la converteixen en un dels grans centres europeus de consum i comercialització alimentària, una metròpoli urbana en contínua reflexió sobre el paper fonamental de l’alimentació en la societat actual i sobre les derivades que l’alimentació té tant des del punt de vista de la salut com de l’ecologia.

La ciutat vol aprofitar aquesta oportunitat per fer un salt d’escala en la vida quotidiana de la seva ciutadania quant a l’alimentació sostenible, treballant perquè la Capital Alimentària comporti una evolució en els hàbits de consum dels barcelonins i barcelonines, i es progressi decididament en quatre grans objectius:

 • Avançar en la conscienciació dels veïns i veïnes sobre la necessitat d’introduir una dieta més saludable i sostenible en el seu dia a dia (el 10% dels infants entre 3 i 4 anys pateixen obesitat infantil), així com facilitar-hi l’accés per tots els grups socials.
 • Generar més oportunitats econòmiques per als sectors de proximitat, com són els comerços dels barris, els mercats municipals o el productors/es i pagesos/es locals, impulsant la producció agrària ecològica ecològica i local (el 73% de la ciutadania de Barcelona té en compte la proximitat del producte, el 74%, si és venda directa de pagès i el 58% si és ecològic) i facilitant, a la vegada, una transició agroecològica a la ciutat amb la promoció de l’agricultura urbana i la protecció de la periurbana.
 • Aconseguir un canvi real en el model alimentari i de distribució que ajudi a combatre l’emergència climàtica a la metròpoli de Barcelona (el conjunt del sistema agroalimentari actual és responsable d’entre el 21% i el 37% de les emissions globals amb efecte hivernacle).
 • Generar resiliència davant els riscos globals i les desigualtats socials, en uns moments en què hem pres més consciència que mai sobre la necessitat de ser resilients com a societat davant les amenaces imprevistes.

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, treballarà com a pol urbà metropolità

Les ciutats estan recuperant el seu paper en les polítiques alimentàries. En els darrers anys, Barcelona i altres ciutats del món han començat a desenvolupar polítiques en aquest sentit. En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona va elaborar la seva primera Estratègia de Política Alimentària (2016-2019) i des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es va impulsar durant els darrers tres anys un procés on han participat més de 100 actors del sector alimentari per configurar la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Aquesta Carta Alimentària constitueix un instrument que ha de servir per impulsar i coordinar el desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana. Amb aquest objectiu, Barcelona i l’Àrea Metropolitana promouen l’adhesió dels municipis que en formen part de cara al 2021, una adhesió de gran importància tenint en compte que la RMB és, en el seu conjunt, un pol destacat tant de producció alimentària com d’indústria de transformació, i sobretot, aplega la major part del consum i comercialització de Catalunya. La presència dels municipis de la metròpolis de Barcelona suposa, per tant, la incorporació d’actors clau dins del sistema alimentari, com la pagesia, els mercats de proximitat o el sòl agrícola que aporta el Parc Agrari del Baix Llobregat, entre d’altres.

Aquest passat mes de setembre Barcelona es va adherir a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana amb el vot a favor de tots els grups municipals amb representació al Consistori. Per la seva part, l’AMB també va fer-ho el passat 27 d’octubre després que ho aprovés el seu Consell Metropolità.

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 ha de contribuir, doncs, a impulsar polítiques alimentàries en l’àmbit metropolità amb una implicació transversal de la societat i a continuar posicionant Barcelona a nivell internacional quant a política alimentària. Es posaran en marxa tres grans línies d’acció:

 • el desplegament d’una norantena de polítiques i projectes alimentaris
 • un programa d’esdeveniments al llarg de l’any; i
 • la construcció d’una Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030 que marqui el full de ruta després del 2021.

Tot aquest conjunt d’activitats culminarà a la tardor de 2021 amb la celebració del 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, per a la qual Barcelona va ser escollida com a seu a la tardor de 2019.

Fòrum Global del Pacte de Milà centrat en  l’emergència climàtica, amb 210 ciutats

Entre el 19 i el 21 d’Octubre de 2021, Barcelona acollirà el 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà. El tema central d’aquest Fòrum Global pivotarà específicament sobre el nexe entre alimentació i emergència climàtica. El conjunt del sistema agroalimentari actual és responsable d’entre el 21% i el 37% de les emissions globals amb efecte hivernacle. Amb aquests percentatges, qualsevol acció que vulgui ser efectiva per combatre l’emergència climàtica passa necessàriament per una transformació del nostre sistema alimentari. En aquest Fòrum hi participaran 210 ciutats de tot el món i serà la primera trobada internacional de ciutats sobre alimentació després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, i pocs dies abans de la Conferència de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic que se celebrarà a Glasgow, al Regne Unit, entre l’1 i el 12 de novembre de 2021.

El Fòrum de Barcelona ha de servir, d’una banda, perquè les ciutats comparteixin i debatin visions i experiències de polítiques alimentàries urbanes, puguin acordar a nivell global una sèrie de compromisos polítics concrets per construir un model alimentari sa, just i sostenible, i impulsin iniciatives per fer front a situacions d’emergència. D’altra banda, el Fòrum de Barcelona vol ser un altaveu de les ciutats a la històrica Conferència de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic de Glasgow pel que fa a la necessitat de transitar cap a una alimentació sostenible. Un altaveu que posi en valor les ciutats com administracions més properes i com a prestadores directes de serveis a la ciutadania.

La proposta de Barcelona destaca que actualment, més de 1.000 governs locals i regionals del món han declarat l’Emergència Climàtica en un context en què això remet a problemes socials i ecològics a la vegada. La voluntat, doncs, és que la capitalitat barcelonina expandeixi la conscienciació sobre la necessitat que els governs treballin per impulsar l’alimentació sostenible a les seves societats com a eina fonamental per combatre l’emergència climàtica.

Un any dedicat a l’Alimentació Sostenible

La Cimera serà la culminació de tot un any dedicat a l’alimentació sostenible en què s’organitzaran i reorientaran esdeveniments institucionals, científics, i ciutadans que desplegaran el programa de Barcelona Capital  Mundial de l’Alimentació Sostenible durant l’any 2021.

Així, es crearan noves cites relacionades amb l’alimentació sostenible com la Setmana de l’Alimentació Sostenible al mes d’octubre, que estarà adreçada específicament a la ciutadania i que actuarà com a pòrtic d’entrada al que serà pròpiament el 7è Fòrum Global del Pacte de Milà. A més, Barcelona acollirà també cites relacionades amb l’alimentació, com el Congrés Europeu d’Agroecologia, al juny, o l’Aplec estatal d’Horts Urbans a la tardor.

Finalment, es col·laborarà amb esdeveniments alimentaris que ja tenen tradició a la ciutat, com Mercat de Mercats, BioCultura, el Festival de Sopes del Món, o la BCN Food Week Design, introduint la perspectiva de l’alimentació sostenible. També s’introduiran accions relacionades amb l’alimentació en esdeveniments culturals ja establerts a la ciutat com les festes de la Mercè o la Biennal de Ciència de 2021.

90 projectes alimentaris locals per desenvolupar durant 2021

La Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible ha d’impulsar Barcelona com a metròpoli referent tant en aquest àmbit com en donar resposta a l’emergència climàtica i a les possibles emergències alimentàries que puguin tornar a aparèixer fruït, entre altres, dels riscos globals. Per aconseguir aquesta tasca continuada al llarg dels mesos la norantena de polítiques i projectes alimentaris locals que es desenvoluparan durant l’any 2021 s’aplegaran en sis eixos d’acció.

 • Eix 1: Dietes saludables i sostenibles, dret a l’alimentació sostenible per a tota la ciutadania: aquest eix treballarà tot el que fa referència a la compra pública alimentària per als equipaments i serveis que l’Ajuntament gestiona, la xarxa d’escoles per a una alimentació sostenible o la inclusió de l’alimentació sostenible en programes d’ajuda alimentària. Els infants i en particular l’entorn educatiu seran un pilar de la CMAS21 i s’està treballant sobre diferents programes per poder millorar les dietes i menús a les escoles, així com els productes i per suposat la presencia de aquesta temàtica en el programa educatiu.

L’arribada de la pandèmia de la Covid-19 ha fet encara més evident la necessitat de garantir en tot moment aquest dret a l’alimentació per al conjunt de la població, singularment per als col·lectius més vulnerables en moments d’emergències sanitàries.

És per això que el programa de la Capitalitat treballarà en un nou impuls i actualització dels programes municipals d’ajuda alimentària que generi una col·laboració amb programes de suport alimentari comunitari (economat social, cuines comunitàries o cuines socials en equipaments públics…) així com enfortir i adaptar els serveis socials alimentaris o programes contra el malbaratament alimentari com la creació del Centre de Reaprofitament Alimentari situat a Mercabarna.

 • Eix 2: Promoció de l’alimentació ecològica, de proximitat, i de circuits curts: aquest eix treballarà en projectes per facilitar la comercialització i el consum de productes d’alimentació sostenible (locals, ecològics o de venda directa). Sota el paraigües “Barcelona menja sostenible” s’inclouen diversos projectes treballats amb organitzacions agràries com Unió de Pagesos o gremis de comerciants com el Gremi de Fruita de Barcelona o la Federació d’Entitats dels Mercats Municipals. En el paquet de projectes destaca la activació de Biomarket a Mercbarna que serà el segon hub de producte fresc ecològic d’Europa q acaba de obrir les seves portes el passat 23 de Novembre. Però també altres projectes com la creació d’un Centre d’Intercanvi Alimentari de Proximitat pioner per facilitar la comercialització dels productors agraris i ramaders locals directament al comerç de proximitat de la citat, un programa per impulsar aquest productes als mercats municipals nomenat Paradistes Verds, programes per impulsar l’Alimentació Sostenible en el mon de la restauració, o l’impuls d’una plataforma digital unificada per enfortir la venda a domicili dels mercats municipals.
 • Eix 3: Transició agroecològica a la ciutat: Amb aquest objectiu es desplegarà la primera Estratègia de Agricultura Urbana que inclou la creació d’un centre agroecològic de referència al barri de Vallbona, a La Ponderosa, la darrera fincà agrícola de la ciutat o la potenciació de la Masia de Can Soler. També s’hi engloben altres projectes vinculats a l’agricultura urbana, entesa com àmbit de formació i sensibilització sobre el model alimentari i com eina de cohesió comunitària i millora del espai públic (existeixen més de 420 horts comunitaris, escolars, municipals…). A més, en aquest eix també s’emmarquen projectes com el de l’espai participat Agròpolis, un espai publico-comunitari participat per entitats i agents socials del món de l’agroecologia i l’alimentació sostenible juntament amb l’administració pública. En aquest marc es finançaran amb mig milió d’euros una trentena de projectes d’alimentació sostenible que veuran la llum durant el 2021 presentant per entitats socials i econòmiques de la ciutat.
 • Eix 4: Capitalitat mundial de l’alimentació sostenible: L’alimentació com a eix central en els esdeveniments i activitats que es produeixin a la ciutat centrarà aquest eix de treball. Així, el 7è Fòrum Global del Pacte de Milà a la tardor de 2021 serà avantsala de la cimera de Glasgow amb l’objectiu que l’alimentació sostenible sigui un dels eixos de treball a nivell global en la lluita contra la crisi climàtica
 • Eix 5: Estratègia Alimentària 2030: La celebració de l’any de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible ha de deixar una forta petjada en la manera com ens alimentem els barcelonins i barcelonines. Per poder avançar cap a una alimentació sostenible, s’està elaborant una diagnosi sobre “Com s’alimenta Barcelona?” i durant el 2021 es posarà en marxa el procés d’elaboració de l’Estratègia 2030 entre actors de la ciutat tant del teixit social com el econòmic i científic per dibuixar un full de ruta comú sobre quin ha de ser el rumb de les polítiques alimentàries a la ciutat i que pugui desembocar en la creació de un Consell Alimentari com el que existeix en altres ciutats.
 • Eix 6: Transversalització de l’alimentació sostenible en programes i polítiques municipals: Un altre dels efectes visibles que la capitalitat ha de tenir a la ciutat serà la incorporació dels criteris de l’alimentació sostenible en totes les àrees de l’administració municipal que treballen temes sobre alimentació.

Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030 i Carta Alimentària de la Regió Metropolitana

La construcció d’una Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030 serà un dels grans eixos vertebradors de la Capital Mundial d’Alimentació Sostenible de Barcelona. L’Estratègia s’anirà construint al llarg de l’any i acabarà constituint el full de ruta que seguirà la metròpoli de Barcelona amb la indicació dels àmbits clau de les polítiques alimentàries i els objectius que s’han d’assolir per anar canviant la cultura de l’alimentació a casa nostra.

L’elaboració de l’Estratègia té com a punt de partida la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM), en la que han participat més de 100 actors i a la que es vol promoure l’adhesió dels municipis metropolitans, i inclourà l’activació d’un Consell Alimentari en el marc de l’estratègia alimentària 2030.

La CARM és un instrument clau de posicionament compartit i de coordinació estratègica per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana. Més de 100 actors han participat durant més de 2 anys per obtenir aquest document. D’aquesta manera s’ha establert un marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana amb la participació de les administracions públiques, el sector productiu, el món acadèmic, la ciutadania i organitzacions ciutadanes, i els mitjans de comunicació.

La Carta facilita la participació i la governança per crear una base social i institucional implicada, defensa un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i ecològic i prioritza l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia. En aquest sentit, vol ser palanca per a què s’impulsin projectes i iniciatives que afavoreixin el canvi de model alimentari i per a què es coordinin tots els que ja existeixen, com poden ser espais i parcs agraris, xarxa de centres d’intercanvi aliments de proximitat, prevenció del malbaratament a menjadors escolars o Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada.

Així, el document integra la mirada metropolitana en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 promovent el desenvolupament per part dels municipis adherits d’una Estratègia Alimentària Municipal, incorporant esdeveniments en els diferents municipis de la regió dins el programa de la capitalitat, organitzant esdeveniments a cada municipi durant la Setmana de l’Alimentació Sostenible, o desenvolupant projectes municipals alineats amb la CARM i el Pacte de Milà.

Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona