Aquest article continua una sèrie que intentarà explicar breument diferents aspectes de la proposta de la Renda Bàsica Universal (RBU). Per veure tota la sèrie d’articles publicats sobre aquest mateix tema, prémer aquí.

En els anys vint del segle passat es va començar a especular amb la possibilitat que els robots es fessin càrrec d’alguns treballs que, aleshores, exercien les persones; era una evolució lògica, ja que la història de l’ésser humà és també la història del desenvolupament d’eines mecàniques, que han permès, cada vegada, produir més i millor i, al mateix temps, que l’ésser humà es dediqués a tasques més elevades. Des de les primitives eines de pedra del paleolític, passant pel domini del metall i arribant a la màquina de vapor. Ja en el segle XX, la irrupció de les computadores ha completat el cercle. Avui dia tenim màquines per a gairebé tot, i cada cop més “intel·ligents” (deixem per a un altre moment el debat sobre la “intel·ligència” de les màquines), i gairebé no hi ha treball en el qual no s’usi una màquina, des d’una senzilla arada fins a un sofisticat telèfon mòbil.

És el moment de complir el somni previst per alguns: que tots els treballs pesats i mecànics puguin ser exercits per màquines. Falta poc perquè això sigui tecnològicament possible i, de fet, si es destinessin recursos a la recerca, aquesta mica que falta es completaria ràpidament. El que ens ha faltat fins ara és voluntat, tant política com econòmica.

La RBU seria un incentiu estupend: d’una banda, més gent podria dedicar el seu temps a la recerca en aquest camp, i per un altre, com que no hi hauria extrema necessitat econòmica, ens veuríem obligats a tenir màquines per fer alguns treballs pesats que ningú voldria fer, almenys no per un salari mínim (penso en la recollida de fruita, per exemple). En lloc de destinar recursos econòmics i humans al desenvolupament de robots que puguin actuar com a soldats “intel·ligents” (si fossin “intel·ligents” no serien soldats), aquests mateixos robots podrien complir funcions molt més útils socialment, per a benefici de tots. Ha arribat l’hora de la RBU.