En escampar solidaritat aquest 7 d’abril, defensem els serveis públics

La Xarxa Europea contra la mercantilització i comercialització de la Salut i la Protecció Social http://europe-health-network.net/ i el People Health’s Movement a Europa impulsen una jornada d’acció contra la comercialització de la salut, amb el lema “Escampem solidaritat, no el virus”.

Molts dels moviments socials que defensem la sanitat pública hem participat els darrers anys en accions, actes i manifestacions. La lluita contra la mercantilització dels nostres drets és defensar els serveis públics, com a eines que garanteixen amb equitat els drets per a tothom.

Per aquesta lluita ens necessitem les unes a les altres. Els treballadors i treballadores dels serveis públics, maltractats i precaritzats, han d’anar acompanyats del conjunt de la ciutadania. Millorem les condicions laborals, millorem la qualitat del servei. Clar, si volem tenir futur com a una societat amb justícia social.

Que podem fer aquest 7 d’abril?

A més de sortir com cada dia a les 8 de la tarda a aplaudir en suport als treballadors i treballadores de tot el sector sanitari i social que són al peu del canó aquests dies, així com en solidaritat amb els nostres malalts i malaltes i tots aquells que permeten que la vida sigui aquests dies una mica normal, és un dia també per defensar els nostres serveis públics, que garanteixen els nostres drets i els del conjunt de treballadores i treballadors.

Altres anys hi havien concentracions, manifestacions, xerrades, però aquest 7 d’abril de 2020, atesa l’especial situació que vivim totes, només podem fer una cosa: el llençol blanc.

És ben fàcil. Tria un llençol blanc o una cartolina blanca i hi escrius un lema al seu damunt i la penges d’un lloc ben visible. Després li fas una foto i l’envies per les xarxes amb un hashtag #health4all #SalutPerTotes.

El text que hi posis és la teva lliure elecció. O si tens creativitat i imaginació un dibuix. El més important és que es visibilitzi que, malgrat que no podem omplir els carrers i places, volem defensar el caràcter públic i universal del nostre servei nacional de salut, que ningú pot ser-ne exclòs i que amb els recursos públics ningú pot fer negoci perquè ens hi va la vida.

Demà no tenim futur si no lluitem avui.