Ciutadania i Participació social – La VEU dels Barris

15.04.2019 - Catalunya - Antoni Barbará Molina - Redacción Barcelona

Aquest article també està disponible a Castellà

Ciutadania i Participació social – La VEU dels Barris
(Imatge: Jordi Jimenez)

Per Antoni Barbará Molina.-

Un element imprescindible i necessari a considerar en qualsevol procés de canvi, de millora o de redefinició del Sistema Nacional de Salut d’un país, és la forma en què la ciutadania participa. De forma activa i determinant, en les decisions estratègiques, en la supervisió de la gestió i en el control del seu funcionament i finançament.

Aquest paper coprotagonista de la ciutadania constitueix una autèntica “tercera pota” del Sistema de salut i sanitat, juntament amb la del component Administració/Titularitat i la de professionals /treballadores.

Una Comissió de treball

D’aquest i altres temes rellevants hem estat debatent en una Comissió anomenada de “desprivatització” que s’ha reunit en el Ministeri de Sanitat, en quatre ocasions, en els últims quatre mesos. Exploràvem estratègies i mecanismes que puguin permetre una reversió, una recuperació, un rescat d’aquells serveis i centres sanitaris que s’han estat privatitzant sense contemplacions i per diversos sistemes.

Tindrem ocasió d’exposar, a grans trets, els temes que s’han exposat a ambdós costats de la taula, vuit persones, quatre a proposta del Govern del PSOE i altres quatre pel Grup d’Unid@s Podemos.

En síntesi, es pot avançar que revertir a públic allò que ha estat privatitzat no és fàcil i això ho sabíem des de l’inici. Però també concloem que si hi ha voluntat i determinació política, és possible. El cas de l’hospital d’Alzira al País Valencià és paradigmàtic.

També vàrem convenir que les fórmules de recuperació a “públic” han de ser rigoroses i particulars, gairebé a mida, com a conseqüència de l’aplicació estricta de les clàusules de concessió o concertació, amb inspeccions sistemàtiques, amb rendició de comptes, amb criteris d’eficiència, amb valoració de dates i períodes acordats i sobretot amb el compliment impecable de les lleis i normatives que regulen la prestació de serveis públics com la sanitat (o l’educació o les atencions socials o a dependència). I en aquest context emergeix un punt de gran entitat:

La participació de la ciutadania

Habitualment en els Desenvolupaments legislatius o normatius se sol esmentar el capítol “PARTICIPACIÓ” al final de text, amb un caràcter formal, com un toc de bona feina, o com a simple constància d’existència d’aquest element important. La figura de la representació i les funcions d’aquesta ciutadania solen estar molt limitades a una presència testimonial. Sovint es parla d’un “florer” incrustat en el si de l’òrgan rector o de control.

Així doncs, la primera acció en, i per a, un procés desprivatitzador ha de ser un CANVI CONCEPTUAL sobre aquest tema. Una nova dimensió de la participació social, inclosa la ciutadana, pel que fa a funcions, habilitats, competències i fins i tot responsabilitats i complicitats.

Cal rebutjar el sofisma que per a intervenir i, encara més, decidir en matèria de sanitat és necessària una acreditació acadèmica (en el sector) i/o una determinada preparació tècnica. No es pretén que les persones interfereixin procediments mèdics-sanitaris (ni tècnics) sobre com executar les prestacions. Aquesta funció correspon a l’equip de personal professional capacitat. Però SÍ que puguin coajudar a concretar quin tipus de sistema de salut trien i construeixen, a quin tipus d’atenció aspiren, quin esforç estan disposats a aportar, quina visió crítica externa introdueixen, i com són presents i són garants en els mecanismes de control i rendició de comptes.

Codecisió. Titularitat

Al cap i a la fi és aquesta mateixa ciutadania qui finança, mitjançant impostos, tot el sistema i per tant ha de ser considerada cotitular, codecisòria i vinculant. A més de ser la receptora i l’objecte final de les atencions sanitàries, també ha de tenir veu i vot. Ha d’implicar-se i, lluny de ser tractada com a “client”, o simple usuari, o pacient passiu, ha de rebre consideracions de coprotagonista.

Aquesta participació ha d’abastar una sèrie de segments heterogenis i orientar-se a reequilibrar i reduir/eliminar les desigualtats; ja siguin de gènere, socioeconòmiques, d’origen, ètnia i cultura, de discapacitat, etc. gràcies a la seva dimensió inclusiva, solidària i universal.

Així haurà de garantir-se la participació activa de la representació ciutadana, a més d’agents socials ja incorporats, en consells, en debats, òrgans de direcció, disseny estratègic, planificació i control.

L’acreditació per a aquestes formes de participació respondrà al seu mateix caràcter, objectiu, tipologia, compromís pel sistema sanitari públic (els lobbies ja són presents). En qualsevol cas evitant possibles incompatibilitats o conflictes d’interessos, sense afany de lucre, sense esponsoritzacions ni finançaments de la indústria o del mercat. Parlem bàsicament d’AA.VV., de plataformes socials i marees, d’entitats en defensa del sistema públic de salut, d’entitats cíviques compromeses i en conclusió de la ciutadania organitzada i apoderada.

Un paper rellevant serà la col·laboració social en l’elaboració de plans estratègics, per a una formació intel·ligible de la ciutadania; participar en informes tècnics o epidemiològics, en guies de bones pràctiques, en anotacions de gestió des de l’òptica de qui rep l’assistència. Igual presència tindrien en controls de qualitat, avaluació econòmica i maneig financer, i en el suport actiu en el social i mediàtic a les diverses actuacions desprivatitzadores, en mecanismes de control i rendició de comptes i en implementació i desenvolupament d’auditories ciutadanes.

Sense aquesta aliança democràtica i sense la reciprocitat de respecte i empatia amb la ciutadania organitzada no es podrà construir un autèntic Sistema Nacional i Públic de Salut.

Categories: Comunicats de premsa, Europa, Opinions, Política, Salut
Tags:

Newsletter

Enter your e-mail address to subscribe to our daily news service.

Search

video 10 anys Pressenza

Documental: RBUI, nuestro derecho a vivir

App Pressenza

App Pressenza

Llibertat presos polítics!

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Arxius

xpornplease pornjk porncuze porn800 porn600 tube300 tube100 watchfreepornsex

Except where otherwise note, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.