El Grup promotor de la moció municipal per forçar l’ampliació del parc social d’habitatge a Barcelona presentem un manual, “el kit del 30%”, per estendre la mesura del 30% a tota Catalunya.

El grup promotor del 30% van aconseguir el passat mes de desembre que tota nova construcció i gran rehabilitació que es construeixi a la ciutat de Barcelona hagi de destinar el 30% a habitatge protegit. Ara volen que la mesura s’estengui a tots els municipis de Catalunya, i per això han elaborat un “kit” recollint allò rellevant des del punt de vista jurídic, comunicatiu, polític, negociador i de pressió al carrer.

“Cal donar respostes urgents als desnonaments, acabar amb les causes de l’emergència habitacional crònica que patim des de l’esclat de la crisi, frenar la nova bombolla del lloguer, la gentrificació i l’expulsió de veïnes, però no aconseguirem acabar amb el problema de l’habitatge si no fem passos decidits per augmentar de forma substancial el parc d’habitatge assequible. Els països amb més habitatge a preu per sota del mercat (30% a Holanda, 24% a Àustria, 20% a Dinamarca etc.) aconsegueixen dos efectes clau per al dret a l’habitatge: oferir habitatge assequible a la majoria de la població i abaixar els preus de mercat, perquè l’abundància d’oferta assequible els arrossega cap avall.”, declaren els promotors de la mesura.

A Barcelona el 30% aportarà uns 400 habitatges protegits l’any. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, composada per 36 municipis, el 30% aportaria 1.865 habitatges protegits l’any. Als municipis de més de 20.000 habitants i les capitals de comarca de Catalunya el 30% suposaria 2.478 habitatges protegits l’any i 29.736 habitatges per sota del preu de mercat. Per tot això el grup promotor inicia un procés perquè acompanyats d’altres entitats socials es pugui estendre la mesura als seus municipis.

A Catalunya, les dades que presenten són les següents:

  • El parc públic suposa l’1,5% del parc total d’habitatge, quantitat totalment insuficient.
  • Hi ha 115.634 persones inscrites al registre d’habitatge protegit, en espera d’habitatge assequible.
  • Es produeixen 60 desnonaments al dia, a més dels “silenciosos” de lloguer i les ocupacions, així com més de 2.500 persones a la llista d’espera de les meses d’emergència.
  • Si no s’hagués pogut vendre l’habitatge protegit, Barcelona tindria per exemple un 40% del parc total protegit. Actualment continuem perdent habitatge protegit per la seva desqualificació i posterior venda.
  • La Llei pel dret a l’habitatge proposa que determinats municipis de Catalunya hagin d’assolir que un 15% del seu parc d’habitatge sigui assequible.

No podem deixar la creació del parc protegit únicament en mans i pressupostos públics, perquè no arriben als nivells que necessitem: és imprescindible activar la coresponsabilitat del sector privat per resoldre un problema que els implica, doncs obtenen alts beneficis del mercat d’habitatge amb conseqüències greus sobre la vida de les persones en desigualtat social i drets bàsics.

Manual-30-V4

PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres