S’obre el procés per fer que la comercialitzadora elèctrica pública doni servei a les primeres 20.000 llars de Barcelona i l’àrea metropolitana a partir de l’1 de gener de 2019.

La primera fase de desplegament ha permès consolidar Barcelona Energia com l’operador públic energètic més gran de tot l’Estat. La capital catalana ja no depèn de l’oligopoli.

Els clients podran participar en les decisions sobre l’empresa i tindran accés directe a assessorament i acompanyament per millorar la gestió de la seva factura i buscar major estalvi i eficiència energètica.

S’oferirà un servei més transparent amb informació clara sobre tarifes i gestió de les instal·lacions fotovoltaiques.

La comercialitzadora d’energia elèctrica és un instrument que contribueix a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’estalvi d’energia, l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% renovable certificada.

Barcelona Energia fa el pas definitiu. El passat 1 de juliol va començar a operar Barcelona Energia, la comercialitzadora 100% pública d’energia elèctrica més gran de tot l’Estat, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Amb la seva posada en marxa, la capital catalana deixava de dependre de l’oligopoli i passava a autoabastir-se amb energia 100% renovable i certificada. Ara, comença la fase definitiva: arribar a la ciutadania.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) inicien una campanya informativa conjunta per explicar a la ciutadania que a partir d’avui ja es poden informar sobre la contractació del subministrament elèctric i dels serveis que ofereix Barcelona Energia.

La campanya informativa d’abast metropolità ofereix a la ciutadania informació del nou operador elèctric i de quins són els beneficis ambientals i socials de contractar una comercialitzadora elèctrica pública.

Barcelona Energia, va començar a subministrar electricitat l’1 de juliol a edificis i equipaments de l’Ajuntament de Barcelona i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals donant servei a 3.908 punts. A partir de 2019, també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la ciutadania amb un màxim de 20.000 habitatges.

Per poder ser client de Barcelona Energia caldrà:

– Ser client residencial: una persona física (propietaris i llogaters) o comunitat de propietaris.

– Ser resident de Barcelona o a l’Àrea Metropolitana

– Tenir una potència contractada inferior a 15 kW (tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA)

– L’habitatge ha de ser l’habitual

Procés de contractació

A partir del 12 de novembre es pot trobar tota la informació per ser client de Barcelona Energia a través de la pàgina web: http://www.barcelonaenergia.cat/ o bé adreçant-se a consulta@barcelona.energia.cat o bé trucant al telèfon 900 906 807.

A partir d’aquesta data, es podrà donar l’alta com a client de Barcelona Energia, essent l’alta efectiva a partir del gener del 2019.

Cal destacar que la contractació de l’electricitat amb Barcelona Energia no suposarà permanència, per la qual cosa es permet el canvi a qualsevol altre comercialitzadora en qualsevol moment.

Consell d’usuaris i usuàries

La comercialitzadora pública d’energia elèctrica obrirà espais per tal que la ciutadania pugui participar en la seva governança.

Barcelona Energia vol impulsar un òrgan assessor, el Consell d’usuaris i usuàries, on els clients puguin fer sentir la seva veu i tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora. El Consell d’usuaris i usuàries estarà obert a tots aquells clients de Barcelona Energia que vulguin formar-hi part.

Tarifes que ofereix Barcelona Energia

El valor diferencial de les tarifes de Barcelona Energia no és el preu (és la mitjana de mercat) sinó l’aposta per un servei transparent i pròxim al client, basat en l’assessorament i l’acompanyament energètic.

Com a novetats, addicionalment a les tarifes habituals que ofereix una comercialitzadora, Barcelona Energia ofereix les següents tarifes:

– Tarifa eficient: tarifa que promou l’ús racional de l’energia. És una tarifa que en funció del consum de la llar i del nombre de persones, estableix uns preus diferents per a cada tram de consum on, a menys consum, menys cost energètic.

– Tarifa solar: tarifa que promou l’autoconsum. Està adreçada a autoproductors, és a dir, clients que disposen d’una instal·lació solar fotovoltaica. Els excedents els gestionarà Barcelona Energia i es descomptaran de la factura.

A més de la tarifa solar, Barcelona Energia també ofereix serveis específics per facilitar la gestió de les instal·lacions solars fotovoltaiques als autoproductors:

– Servei de representació: amb aquest servei s’ajuda als petits productors d’electricitat de fonts renovables a vendre els excedents de l’energia produïda i Barcelona Energia s’encarrega de totes les gestions necessàries, com ara la representació i la interlocució amb els diferents operadors i agents del sistema elèctric (OMIE, Red Elèctrica de España (REE), CNMC, Ministerio para la Transición Ecològica…).

– Servei de manteniment: amb aquest servei Barcelona Energia facilita les tasques de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’autoconsum.

Barcelona compleix amb les obligacions que estableix la Llei 24/2015. Si es detecta que un potencial client compleix les condicions per acollir-se al Bo Social, Barcelona Energia l’acompanyarà en aquesta gestió.

Principals característiques de Barcelona Energia

La comercialització pública d’energia elèctrica representa, no només la compra i subministrament d’energia, sinó també la incorporació de dos valors afegits molt importants: que l’energia generada sigui renovable certificada i que es pugui relacionar, per primera vegada, la generació i el consum de la ciutat. És important que la ciutadania conegui els beneficis ambientals, econòmics i socials que representa aquesta oportunitat, així com el paper actiu que pot jugar per assolir aquest repte.

Barcelona Energia opera sota els següents valors:

– Comercialitza energia renovable certificada amb garantia d’origen 100% renovable, que emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

– És pública i promou una gestió de l’energia 100% pública i treballa de forma coordinada amb la resta de serveis de la ciutat i l’AMB.

– Promou la generació local d’energia renovable amb l’objectiu de reduir les pèrdues energètiques associades al transport i a deixar de dependre de l’oligopoli elèctric actual.

– És transparent en la informació d’on prové l’energia subministrada i els costos del preu final facturat.

– Promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l’eficiència i l’estalvi.

– Permet una governança participada, obrint espais per tal que la ciutadania pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora.

– Situa al ciutadà al centre, treballant pel dret a l’energia i donar resposta a la llei 24/2015.

Per a més informació: www.barcelonaenergia.cat