Συστάσεις ΟΗΕ σε Ελλάδα για γυναικοκτονία, έμφυλη βία, επαναπροωθήσεις, εμπορία γυναικών, γάμους παιδιών, ισότητα φύλων, καισαρικές, σεξουαλική εκπαίδευση, οροθετικές

7 Μαρτίου 2024, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) δημοσίευσε στις 19 Φεβρουαρίου 2024 τις Καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις για την Ελλάδα μετά την εξέταση της εφαρμογής από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών που έγινε στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2024 στη Γενεύη.

Στην ενημέρωση της Επιτροπής από ΜΚΟ στις 5 Φεβρουαρίου 2024, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) ήταν η μόνη ΜΚΟ από την Ελλάδα που συμμετείχε (περίληψη της ενημέρωσης στο δελτίο τύπου του ΟΗΕ εδώ). Σήμερα, με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το ΕΠΣΕ δημοσιεύει τις Καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις για την Ελλάδα σε δική του μετάφραση στα ελληνικά: Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών: Καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις για την Ελλάδα.

Το ΕΠΣΕ με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσε πως τα βασικά θέματα που τόνισε στις εκθέσεις και παρουσιάσεις του στην Επιτροπή υιοθετήθηκαν στις συστάσεις του ΟΗΕ προς την Ελλάδα.

Το ΕΠΣΕ θεωρεί τις ακόλουθες συστάσεις ως τις 10 βασικότερες:

  1. τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε να ποινικοποιηθεί ρητά η γυναικοκτονία
  2. η βία με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, να διερευνάται και διώκεται αποτελεσματικά, οι δράστες να τιμωρούνται επαρκώς και οι εντολές προστασίας των θυμάτων να επιβάλλονται και να παρακολουθούνται αποτελεσματικά, με κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
  3. να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις
  4. εναρμόνηση του Άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα για την εμπορία ανθρώπων με το Πρωτόκολλο του Παλέρμο
  5. να διερευνά και να διώκει άμεσα και να καταδικάζει επαρκώς τους υπεύθυνους για την εμπορία ανθρώπων και να διασφαλίζει ότι οι υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων θα διεκπεραιώνονται εντός αποδεκτού χρονικού πλαισίου και να μειώσει τον φόρτο των χρονοβόρων διαδικασιών, καθώς και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης των θυμάτων, ανεξάρτητα από τη συνεργασία των θυμάτων στις προσπάθειες επιβολής του νόμου, και να διασφαλίσει ότι τα θύματα ενημερώνονται και τους παρέχεται κατάλληλη περίοδος περισυλλογής και ανάκαμψης,
  6. καταπολέμηση των γάμων παιδιών και των αναγκαστικών γάμων
  7. ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή
  8. να διασφαλίζει ότι οι καισαρικές τομές διενεργούνται μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν αυτό απαιτείται ιατρικά
  9. να εισαγάγει στα σχολικά προγράμματα υποχρεωτική εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σχετικά με τις σύγχρονες μορφές αντισύλληψης για τη μείωση της πρόωρης εγκυμοσύνης και την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων,
  10. να ενσωματώσει την οπτική του φύλου στις πολιτικές του για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, επισημάινοντας μάλιστα την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των οροθετικών εργαζομένων στο σεξ, επιβάλλοντας αιματολογικές εξετάσεις στις εργαζόμενες στο σεξ και δημοσιοποιώντας τα προσωπικά τους δεδομένα κατόπιν εισαγγελικής εντολής το 2012.

Όλο το υλικό για την εξέταση της Ελλάδας με τις προηγηθείσες εκθέσεις ΜΚΟ και άλλων και ερωτήσεις του ΟΗΕ είναι διαθέσιμο σε ειδική ιστοσελίδα του ΟΗΕ εδώ.