Τι είπαν οι πανεπιστημιακοί, οι εκπρόσωποι των φοιτητών, ο ΣΕΒ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας.

Με την ακρόαση 19 φορέων ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η ακρόαση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με το οποίο θεσμοθετείται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Καταγράφθηκαν αρνητικές αλλά και θετικές γνώμες για το νομοθέτημα. Ενώ από τους περισσότερους ομιλήτές έμφαση δόθηκε στο θέμα της συνταγματικότητας του νόμου και της συμβατότητάς του με το άρθρο 16.

Τα σημαντικότερα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των φορέων έχουν ως εξής:

ΝΤΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Διευθύντρια του τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)): «Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που θεσμοθετεί την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,είναι μια ξεκάθαρα θετική εξέλιξη, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις συγχρονισμού της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο. Για εμάς είναι κρίσιμο, η Ελλάδα να συγχρονίσει το ακαδημαϊκό πλαίσιό της με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο ΣΕΒ αξιολογεί θετικά κάθε οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια, όπως τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που πολλαπλασιάζει τις διαδρομές εκπαίδευσης, παρέχει περισσότερες ευκαιρίες σε περισσότερους και δημιουργεί τους επιστήμονες και επαγγελματίες, που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας μας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.Η δημιουργία μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποτελεί μια εξέλιξη στη σωστή κατεύθυνση».

ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΗΣ (Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ): «Η σύνοδος των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων συζήτησε εκτενώς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδριάσεις της, σε διάφορες φάσεις. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ποιοτική και διαπίστωσε με ισχυρή πλειοψηφία ότι το νομοσχέδιο επιφέρει μια κρίσιμη μεταβολή στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων. Θαχρειαστεί σημαντικές προσαρμογές, ιδίως των περιφερειακών και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, κρίνει η σύνοδος των πρυτάνεων ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχυθούν».

ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)): « Η ΠΟΣΔΕΠ έχει διατυπώσει τη σταθερή της στάση, μέσα από ομόφωνες αποφάσεις της, ενάντια στην παράκαμψη ή κατάλληλη ανάγνωση ή δυναμική και αιτιολογική ερμηνεία του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη έστω και αμφιβολιών επί της συνταγματικότητας των προτεινόμενων διατάξεων, για την αδειοδότηση και λειτουργία των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), καθιστά τη συνταγματική αναθεώρηση ως την πλέον αρμόζουσα προσέγγιση στο εν λόγω ζήτημα»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ): «Όσον αφορά την Ομοσπονδία μας διαχρονικά έχουμε εκφράσει τη ριζική μας αντίθεση στην αναθεώρηση του άρθρου 16 (του Συντάγματος), θεωρώντας ότι έτσι θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, ως θεμελιώδους και διαχρονικής υποχρέωσης της Πολιτείας. Θα προκαλέσει γενικευμένη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και την εμπορευματοποίηση της γνώσης και θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω υποβάθμιση του περιεχομένου και του επιπέδου σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ (Πρόεδρος του Δ.Σ. του Study in Greece): «Αναφορικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και σε ότι αφορά τηνStudy in Greece,σε σχέση και με τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, θεωρούμε, ότι είναι προς την ιδιαίτερα θετική κατεύθυνση, καθώς έρχεται να υποστηρίξει την αποστολή μας, δηλαδή, τη προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και της Ελλάδας ευρύτερα στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντάς την παράλληλα ως εθνικό φορέα για την διεθνοποίησήτους. Συμπληρώνει τη πρόσφατη νομοθεσία του ν.4957 του2022, βάσει της οποίας ιδρύθηκε η εταιρεία, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες διαθέτουν αντίστοιχο εθνικό φορέα εδώ και δεκαετίες.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Πρόεδρος της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων) : «Η θέση μας είναι, ότι στα ζητήματα αυτά απαιτούνται καθαρές λύσεις. Οι καθαρές λύσεις απαιτούν τροποποίηση του Συντάγματος και συζήτηση μόνο στα πλαίσια της Αναθεωρητικής Βουλής, η οποία οσονούπω επίκειται να επέλθει ενόψει των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, για αναθεώρηση του Συντάγματος στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία που επιβάλλει η αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση το 110.

Στο διάλογο αυτό, λοιπόν, έπρεπε να ενταχθεί και αυτή η συζήτηση και οποιαδήποτε άλλη κουβέντα γίνεται στα πλαίσια της παρούσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, φαλκιδεύει και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας των συγκεκριμένων διατάξεων, τα οποία θα έπρεπε να ταλύσουμε, μια και καλή, μέσα από την τροποποίηση του 16 και όχι με ένα νόμο, αμφίβολης και αμφιλεγόμενης συνταγματικότητας»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής Σχολής Αθηνών): «Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τους εκατοντάδες φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, εμάς που γράψαμε 19.000 μόρια για να μπούμε στην Ιατρική, κάνοντας μεγάλες θυσίες, κόπους και εμείς και οι οικογένειές μας και τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζεστε να ψηφίσετε, θα γίνετε γιατρός ο οποίος έχει 19.000 ευρώ το χρόνο για να πληρώσει. Πράγμα απαράδεκτο. Πάτε να κάνετε την αδικία νόμο. Εδώ και δύο μήνες, η πλειοψηφία των Φοιτητικών Συλλόγων όλης της χώρας, έχει καταδικάσει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο. Χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουμε όλο αυτό το διάστημα. Το 70% των φοιτητών διαφωνεί με την Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Μαζί μας το έχουν καταδικάσει και οι Ομοσπονδίες όλων των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών Καθηγητών. Όλος ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό μας. Η πλειοψηφία, λοιπόν, έχει μιλήσει και σας καλούμε και από αυτό το βήμα να μην το θέσετε προς ψήφιση».

Γράφει ο Γεράσιμος Λιβιτσάνος για το Vouliwatch