Ο ελευθεριακός ιστότοπος & εκδόσεις ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ σας προσκαλούν στην εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο: «Μνήμη, Ιστορία, Δημόσια Ιστορία».
Η σχέση Μνήμης, Ιστορίας και Δημόσιας Ιστορίας είναι περίπλοκη και έχει να κάνει με τον τρόπο που τα άτομα και οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται το παρελθόν τους. Ο μετασχηματισμός της ατομικής και συλλογικής Μνήμης σε Ιστορία αποτελεί μια διαρκής διαδικασία που μεταβάλλει τόσο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν όσο και το παρόν, επιτρέποντας να υπάρξουν νέες ερμηνείες σε παλαιότερες προσεγγίσεις ιστορικών γεγονότων. Αλλά και η Ιστορία με τη σειρά της δημιουργεί νέες μνήμες επιτρέποντας να συγκροτηθούν νέες ταυτότητες (εθνικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κ.λπ.) και να επανεκτιμηθούν ιστορικά γεγονότα γύρω από διάφορες ιστορικές αφηγήσεις.
Η Δημόσια Ιστορία αντιπροσωπεύει την «επιστροφή» της Ιστορίας στον δημόσιο χώρο και λόγο, αναδεικνύοντας ρητά ή άρρητα τις σχέσεις εξουσίας και τη δυναμική τους καθώς και την ιδεολογική χρήση της Ιστορίας.
Η ριζοσπαστική προσέγγιση καλείται να ασκήσει κριτική στις ιδεολογίες της Ιστορίας και της Δημόσιας Ιστορίας, να καταπολεμήσει και να ανατρέψει τα στερεότυπα, να προβάλλει το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, να ενθαρρύνει τον κοινωνικό ακτιβισμό και να αναδείξει ιστορίες που έχουν αποσιωπηθεί ή μείνει κρυφές.
Θα μιλήσει ο Γιώργος Πουλάδος (μεταφραστής, απόφοιτος ΜΠΣ Δημόσιας Ιστορίας).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν παραδείγματα από στιγμιότυπα της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας και πώς αυτά αποτυπώθηκαν στη λαϊκή μνήμη αλλά και στα κυρίαρχα μέσα της εποχής. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον παρευρισκόμενο κόσμο με ερωτήσεις/τοποθετήσεις κ.λπ.
Η ταυτότητα της εκδήλωσης:
Μνήμη – Ιστορία – Δημόσια Ιστορία [εκδήλωση – συζήτηση]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ από τις 19.30
TRISE (Κολοκοτρώνη 31, Σύνταγμα)