Το πρακτορείο μας έχει ασχοληθεί εδώ και αρκετά χρόνια με τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, προβάλλοντας διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές περιπτώσεις. Από το τελευταίο κείμενο που αφορά τα όσα αναμέναμε να νομοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση ήδη από το 2021, περάσαμε στον Ν. 4990/2022. Στις 23 Ιανουαρίου το Ίδρυμα Τσάτσου αναλαμβάνει μια εμβάθυνση στο θέμα με το εξής περιεχόμενο:

  • Η έννοια του whistleblowing μέσα από το πρίσμα της Οδηγίας 2019/1937 και του ν. 4990/2022, με τον οποίο η τελευταία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη.
  • Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των whistleblowers – Ανάλυση του είδους και εύρους δικαιωμάτων – Απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
  • Αναλυτική παρουσίαση των βημάτων και ενεργειών συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα –  Χρονικά πλαίσια υποβολής γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές – Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
  • Ορισμός Υπεύθυνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναφορών (ΥΠΠΑ) και παράμετροι διαμόρφωσης εσωτερικών διαύλων υποβολής και υποδοχής αναφορών.
  • Η σχέση του whistleblowing με τις διατάξεις ποινικού δικαίου και δικαίου προσωπικών δεδομένων. Ποινική ευθύνη του αναφέροντος – Υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.
  • Case studies – παρουσίαση κρίσιμων νομολογιακών πορισμάτων.

Εισηγήτρια θα είναι η Αργυρώ Α. Περτσινίδου, νομικός σύμβουλος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2018, με ειδίκευση στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο έχει αντίτιμο 80 ευρώ και η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή λήγει στις 18/1/2024. Οι ώρες υλοποίησης είναι 17:00-20:30.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.