Την Ημέρα των Εξαφανισμένων Κρατουμένων, 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα, ο Μπόριτς εγκαινιάζει το Εθνικό Σχέδιο Αναζήτησης για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων.

Στόχος είναι να εντοπιστεί η διαδρομή της εξαφάνισης των θυμάτων σε συνεργασία με τις δικαστικές έρευνες και να συμβάλει στη διαμόρφωση της μνήμης ώστε να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί, με την επιφύλαξη καθορισμού ποινικών ευθυνών.

Ο Γκαμπριέλ Μπόριτς, Πρόεδρος της Χιλής, υπέγραψε το διάταγμα με το οποίο επισημοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Αναζήτησης για την εφαρμογή του, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας των Θυμάτων Βίαιων Εξαφανίσεων, η οποία εορτάζεται στις 30 Αυγούστου.

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Αναζήτησης είναι η διευκρίνιση των συνθηκών εξαφάνισης ή/και θανάτου των θυμάτων βίαιης εξαφάνισης, με συστηματικό και μόνιμο τρόπο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του κράτους της Χιλής και τα διεθνή πρότυπα.

Το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας για την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Αποσαφήνιση των συνθηκών εξαφάνισης ή/και θανάτου των θυμάτων βίαιης εξαφάνισης και τον εντοπισμό τους.
  • Εξασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της συμμετοχής των συγγενών και της κοινωνίας στη διαδικασία αναζήτησης των θυμάτων βίαιης εξαφάνισης.
  • Εφαρμογή μέτρων επανόρθωσης και εγγυήσεων μη επανάληψης του εγκλήματος της βίαιης εξαφάνισης.

Με τον τρόπο αυτό, το σχέδιο θα εντοπίσει την πορεία της εξαφάνισης των θυμάτων, θα συνεργαστεί με τις δικαστικές έρευνες και θα συμβάλει στη διαμόρφωση της μνήμης και της εγγύησης της μη επανάληψης, με την επιφύλαξη καθορισμού ποινικών ευθυνών.

Το σχέδιο αυτό θα έχει μόνιμη διοίκηση και διατιθέμενο προϋπολογισμό, ώστε να υπάρχει ως μέσο δημόσιας πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμόζεται, να εκτελείται και να τηρείται από κάθε κυβέρνηση. Η συμβολή στις εργασίες για την ανάπτυξη του σχεδίου των ομάδων οικογενειών θυμάτων, τόπων μνήμης, εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου, δεξαμενών σκέψης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων ήταν επίσης σημαντική. Ωστόσο, θεωρείται ότι θα πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια ώστε να έχει την ακριβέστερη δυνατή καταγραφή του αριθμού των ατόμων που υπήρξαν άμεσα θύματα της καταστολής.

Στοιχεία για τα θύματα της δικτατορίας

Διάφορες δικαστικές έρευνες, σε συνδυασμό με το έργο διαφόρων φορέων, όπως οι επιτροπές που συστάθηκαν από το κράτος, έχουν διαπιστώσει ότι τουλάχιστον 3.200 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1973 και 1990.

  • Ο ακόλουθος αριθμός θυμάτων έχει εκτιμηθεί χωρίς βεβαιότητα:
  • Θύματα βίαιης εξαφάνισης: 1.469 άτομα (1.092 αντιστοιχούν σε εξαφανισμένους κρατούμενους).

Εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων χωρίς παράδοση των σορών: 377.

Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί ποινική ευθύνη για την βίαιη εξαφάνιση θυμάτων και έχουν καταδικαστεί κρατικοί παράγοντες ως δράστες, συνεργοί ή συνεργάτες, καθώς και πολίτες με την ίδια ιδιότητα.

Επιπλέον, οι διαδικασίες αυτές οδήγησαν στην ταυτοποίηση 307 θυμάτων βίαιης εξαφάνισης.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Αναζήτηση της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης θα συνεχίσει το έργο της αναζήτησης, ανάκτησης και ταυτοποίησης των θυμάτων, καθώς και την πιθανή αποκατάσταση των θυμάτων αναγκαστικής εξαφάνισης.

Μετάφραση από τα αγγλικά: Pressenza Athens