Αυτό είναι το αίτημα της ανοικτής επιστολής που στάλθηκε, με την ευκαιρία της 1ης Ιανουαρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης, στις κυβερνήσεις των παρόχθιων χωρών από τη “Σύμβαση για τα δικαιώματα στη Μεσόγειο” που υπογράφηκε στο Παλέρμο τον περασμένο Μάρτιο από 97 προσωπικότητες και ενώσεις.

“Οι πόλεμοι”, υπενθυμίζει η επιστολή, “αποτελούν ολοκαύτωμα ανθρώπινων και μη ανθρώπινων ζωών, σπατάλη αγαθών και δημόσιων πόρων, επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η παρουσία πυρηνικών σταθμών αποτελεί από μόνη της κίνδυνο”.

“Ο πόλεμος”, υποστηρίζει η Συνέλευση, “είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος που έχει εμμονή με την οικονομική ανάπτυξη, η οποία οδηγεί στον ανταγωνισμό και στη συσσώρευση πόρων και αγορών. “Οι εταιρείες που εμπλέκονται στην αγορά παραγωγής όπλων πλουτίζουν αφαιρώντας πόρους από την πολιτική οικονομία. Η πολεμική οικονομία γίνεται η συνέχεια της οικονομίας της αγοράς”.

“Για να νικήσει η Ειρήνη”, καταλήγει η Σύμβαση, “είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι πολιτιστικοί πόροι, το δημοκρατικό ήθος, η θέληση για δικαιοσύνη που εμψυχώνουν τους ανθρώπους και που επιμένουν ακόμη και όταν καταπιέζονται”, διότι: “η ειρήνη πρέπει να διατηρηθεί μέσω διαπραγματεύσεων και όχι με την επιδίωξη αδύνατων συνολικών νικών”.

Σχεδόν όλες οι μεσογειακές χώρες εμπλέκονται σήμερα σε ένοπλες συγκρούσεις ή βρίσκονται κοντά σε αυτές. Συγκρούσεις που, επίσης τροφοδοτούμενες από εξωτερικές παρεμβάσεις, καθιστούν τη Μεσόγειο την περιοχή στον κόσμο με τον μεγαλύτερο αριθμό συνεχιζόμενων πολέμων.