Ο Τομέας Δικαιοσύνης του ΜέΡΑ25 διοργάνωσε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου εκδήλωση – συζήτηση για τις SLAPP ή αλλιώς τις στρατηγικές αγωγές ενάντια στους πολίτες που ασχολούνται με τα κοινά. Σε αυτό το πρώτο μέρος, παρουσιάζουμε την εισήγηση του Δημήτρη Σαραφιανού, δικηγόρου και εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας – Δικηγορική Ανατροπή. Ο Δημήτρης Σαραφιανός αναφέρθηκε στο ιστορικό των στρατηγικών αγωγών στην Ελλάδα, που κατά τη δική του καταγραφή ξεκίνησε με τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος άσκησε αγωγή κατά φοιτητή του ζητώντας αποζημίωση 200.000 ευρώ, γιατί ο φοιτητής ανέδειξε ένα πρόβλημα με την υπογραφή συμβάσεων σίτισης στη Σχολή. Αναφέρθηκε και σε άλλα παλαιότερα παραδείγματα αγωγών, οι οποίες – σε σχέση με σήμερα –  αποσύρθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίσια η οποία νωρίτερα είχε δεχθεί 47 αγωγές SLAPP, συνέταξε μια σύσταση που καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτών των αγωγών και αναμένεται οδηγία στα επόμενα χρόνια.

 

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Σαραφιανός παρουσίασε την πρόταση της Εναλλακτικής Παρέμβασης για τη θωράκιση των πολιτών από τέτοιες στρατηγικές αγωγές. Διαχώρισε με σαφήνεια ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν αφορά αγωγές συκοφαντικής δυσφήμισης του ιδιωτικού βίου κάποιου προσώπου αλλά αγωγές που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Το πλαίσιο περιλαμβάνει κάθε είδους φυσικού ή νομικού προσώπου που συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο και αφορά το σύνολο των πιθανών παρεμβάσεων με τον οποίο κάποιος ανοίγει ένα ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Η έννοια δημοσίου ή τοπικού ενδιαφέροντος είναι ευρεία και ορίζεται από το πλαίσιο με αναφορές και σε ευρωπαϊκά όργανα, όπως και η σύνδεσή της με τη δημοκρατία. Άλλα σημεία αφορούν το πρόσωπο ή τον φορέα που ασκεί την αγωγή SLAPP σε σχέση με το δημόσιο αξίωμά του και άρα την εξουσία που προκύπτει από αυτό καθώς και την αποτροπή, μέσα από τα χαρακτηριστικά της αγωγής, της ενασχόλησης των πολιτών που τη δέχονται με το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τη δράση τους. Παρέθεσε τους στόχους του πλαισίου που προτείνει η Εναλλακτική Παρέμβαση και ζήτησε τη μέγιστη συνεργασία πολιτικών κομμάτων, φορέων και οργανώσεων για την παρουσίασή της ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

 

Ακολουθεί όλη η εισήγηση του Δημήτρη Σαραφιανού στο παρακάτω βίντεο που κατέγραψε το πρακτορείο μας, διάρκειας 26′:00″.