Μια νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Παρατηρητήριο Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος (CEOBS) και τους Επιστήμονες για την Παγκόσμια Ευθύνη, αποκαλύπτει ότι οι στρατοί ευθύνονται για τουλάχιστον το 5,5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Οι συγγραφείς υπολογίζουν ότι αν όλοι οι στρατοί του κόσμου μαζί ήταν μια χώρα, θα ήταν η τέταρτη χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές στον κόσμο, μπροστά από τη Ρωσία.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές που σχετίζονται με τις στρατιωτικές δραστηριότητες είναι συχνά αδιαφανείς και δύσκολα προσβάσιμες. Οι συγγραφείς βασίστηκαν στα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα γύρω από τις στρατιωτικές βάσεις, τα οχήματα, τις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού και τις βάσεις εφοδιασμού. Πολλοί πρόσθετοι παράγοντες δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν, όπως οι επιπτώσεις των πολεμικών επιχειρήσεων (πυρκαγιές κ.λπ.), οι ζημιές στις υποδομές και τα οικοσυστήματα, η ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση και η υγειονομική περίθαλψη για τους επιζώντες των στρατιωτικών συγκρούσεων. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική κλίμακα του «παγκόσμιου στρατιωτικού αποτυπώματος» είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη.

Δεν υπάρχει σταθερή απαίτηση για τις χώρες να αναφέρουν τις στρατιωτικές εκπομπές τους στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Πολλές χώρες με μεγάλους στρατούς – συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Νότιας Κορέας – δεν παρέχουν καθόλου πληροφορίες στην UNFCCC. Άλλες χώρες που παρέχουν πληροφορίες στην UNFCCC ανέφεραν στην πραγματικότητα αύξηση των εκπομπών κατά το προηγούμενο έτος. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η Αυστραλία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ελβετία και η Ουκρανία.

Η Linsey Cottrell, υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής στο CEOBS, δήλωσε: «Ο πήχης είναι αρκετά χαμηλός για τις τρέχουσες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στην UNFCCC για τη στρατιωτική χρήση καυσίμων, αλλά οι περισσότερες από τις χώρες με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες δεν πληρούν ούτε αυτό το χαμηλό επίπεδο. Ως πρώτο βήμα, πρέπει η UNFCCC να ενισχύσει τα πρωτόκολλα υποβολής εκθέσεων για τους κυβερνητικούς στρατούς».

Χωρίς ακριβείς πληροφορίες, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις χώρες να θέσουν στόχους για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών, πόσο μάλλον να επιτύχουν πραγματικά αυτούς τους στόχους. Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται λόγω των δισεκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου που έχουν ήδη απελευθερώσει οι άνθρωποι στην ατμόσφαιρα, θα χρειαστεί συντονισμένη δράση από όλους τους τομείς – συμπεριλαμβανομένων των στρατών – για να αλλάξουμε πορεία. Για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η στρατιωτική σύγκρουση που γνωρίζουν καλύτερα. Σύμφωνα με ένα πρόσφατο δημοσίευμα στο Nature, «η Ουκρανική κυβέρνηση υπολογίζει το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο κλίμα – πρώτη φορά που το κάνει κράτος που πλήττεται από συγκρούσεις – το οποίο θα τεθεί στην COP27».

Το κόστος του πολέμου μετριέται συχνότερα με βάση τις ανθρώπινες απώλειες, τις υποδομές που καταστράφηκαν, τους πρόσφυγες και τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Η προσθήκη μιας κλιματικής διάστασης στο κόστος του πολέμου θα καταστήσει ακόμη πιο σαφές ότι ο κόσμος πρέπει επειγόντως να βρει τρόπους να επιτευχθεί η ειρήνη για χάρη των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.