Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρακολουθεί με ανησυχία τη συνεχιζόμενη τοξική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα των 38 προσφύγων, που «ξεχνά» το πραγματικό διακύβευμα, δηλαδή τις πρακτικές που παραβιάζουν το νόμο και καταλύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός των οποίων είναι αδιαπραγμάτευτος.

Οι πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες έχουν «πληγώσει» την Κοινωνία των Πολιτών, υποχρεώνουν το ΕΣΠ να επαναλάβει ότι η αποστολή του και ο ρόλος του είναι να συνδράμει και να εκπροσωπεί ανθρώπους σε κίνδυνο, οι οποίοι αναζητούν ασφάλεια και άσυλο στην Ελλάδα.

Ο καταστατικός του σκοπός είναι να υποστηρίζει και να είναι συνήγορος ευάλωτων ανθρώπων, των προσφύγων και δεν πρόκειται να σταματήσει να το πράττει, είναι δε αδιανόητη η εργαλειοποίησή τους σε ένα κράτος δικαίου.

Θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας με ευσυνειδησία και σεβασμό στο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό  δίκαιο και με προσήλωση στις ανθρωπιστικές αξίες που εκφράζουν.

Σε αυτό θα συνεχίσουμε να στηριζόμαστε σε συμπράξεις και συνεργασίες με συνοδοιπόρους από όλη την κοινωνία των πολιτών, και ελπίζουμε ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις ή υπαναχωρήσεις δεν θα θίξουν αυτόν τον κοινό αγώνα.

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ