Οι παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks) στην Ελλάδα είναι μια de facto πολιτική σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ στην πρόσφατη έκθεσή του.

Τα τελευταία χρόνια Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκές Αρχές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν με την σειρά τους αναφερθεί και καταγγείλει τις παράνομες αυτές πρακτικές εκφράζοντας ανησυχία για την ένταση τους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικές αναφορές έχουν γίνει και για την Ελλάδα με οργανώσεις και οργανισμούς να παρουσιάζουν εδώ και καιρό στοιχεία για δεκάδες υποθέσεις pushbacks στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της χώρας.

Η πρακτική των παράνομων επαναπροωθήσεων δυστυχώς δεν είναι καινούρια. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει καταθέσει σχετική αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το 2017 χωρίς δυστυχώς να δοθεί συνέχεια.

Οι ελληνικές αρχές μέχρι σήμερα αρνούνται την ύπαρξη περιστατικών παράνομων επαναπροωθήσεων ενώ δεν φαίνεται να έχει υπάρξει διοικητική έρευνα που να έχει οδηγήσει στην απόδοση σχετικών ευθυνών για τα περιστατικά.

Η ανάθεση σχετικής έρευνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αμφισβητήθηκε έντονα καθώς δεν φαίνεται να έδωσε πειστικές εξηγήσεις και να συνέβαλε σε μια ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών.

Οι διάχυτες υπόνοιες περί προσχηματικών ερευνών των καταγγελιών παράνομων επαναπροωθήσεων επιβάλλεται να εκλείψουν όχι μόνο για λόγους αξιοπιστίας αλλά κυρίως προκειμένου η χώρα να διατηρήσει τη θέση της στον χάρτη των σύγχρονων ευρωπαϊκών Κρατών Δικαίου.

Η ΕλΕΔΑ τονίζει εκ νέου την ανάγκη διερεύνησης των καταγγελιών παράνομων επαναπροωθήσεων αλλά και την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα.