Η Συντακτική Συνέλευση δημοσίευσε το πρώτο σχέδιο του νέου Συντάγματος της Χιλής μετά το τέλος των ψηφοφοριών στην ολομέλεια. Το κείμενο θα τεθεί σε δημοψήφισμα για έγκριση στις 4 Σεπτεμβρίου, σε εκλογές με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Θυμίζουμε ότι η Συντακτική Συνέλευση ήταν πάγιο αίτημα – μεταξύ άλλων – των ευρύτατων σε όγκο και χρονική διάρκεια κινητοποιήσεων του λαού της Χιλής, το 2019.

Το έγγραφο, με 499 άρθρα και 160 σελίδες, ενσωματώνει το ενοποιημένο κείμενο των κανόνων που εγκρίθηκαν στη Σύμβαση, με σειρά ανά επιτροπή. Στο ίδιο κείμενο τονίζεται ότι ο κατάλογος των αριθμών των άρθρων δεν είναι οριστικός, καθώς αυτός θα καθοριστεί από την Επιτροπή Εναρμόνισης.

Το πρώτο άρθρο του σχεδίου αρχίζει με την “ισότιμη δημοκρατία”, η οποία ορίζει ότι “το κράτος αναγνωρίζει και προωθεί μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες, οι άνδρες, η ποικιλομορφία των φύλων και η διαφορετικότητα των φύλων συμμετέχουν σε συνθήκες ουσιαστικής ισότητας, αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική εκπροσώπησή τους στη δημοκρατική διαδικασία στο σύνολό της αποτελεί αρχή και ελάχιστη προϋπόθεση για την πλήρη και ουσιαστική άσκηση της δημοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη”.

Η Επιτροπή Εναρμόνισης, η οποία αποτελείται από 40 μέλη που είναι υπεύθυνα για την υποβολή προτάσεων βελτίωσης της γραμματικής διατύπωσης και της νομικής συνοχής, τον εντοπισμό πιθανών αντιφάσεων και την εξάλειψη του περιεχομένου που επαναλαμβάνεται, θα αρχίσει τις εργασίες της τη Δευτέρα (χθες, 16/05/2022).

Αυτή η Επιτροπή θα έχει λιγότερο από ένα μήνα για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Ολομέλεια, η οποία θα πρέπει να διενεργήσει τις τελικές ψηφοφορίες, παρουσιάζοντας ένα οριστικό κείμενο στις 4 Ιουλίου, το οποίο οι πολίτες θα πρέπει να εγκρίνουν στο λεγόμενο δημοψήφισμα λύσεων.

Η Επιτροπή Προοιμίου, υπεύθυνη για τη σύνταξη του κειμένου που ανοίγει το Σύνταγμα, και η Επιτροπή Μεταβατικών Κανόνων, υπεύθυνη για τα μεταβατικά άρθρα που είναι απαραίτητα για τη μετάβαση από το ένα Σύνταγμα στο άλλο, έχουν ξεκινήσει επίσης παράλληλες εργασίες.

Παραθέτουμε εδώ – στα ισπανικά – το πρώτο κείμενο του νέου Συντάγματος.