Με την ομόφωνη απόφαση 30/2022, ο δήμος Γορτυνίας είναι ο 10ος δήμος στην Ελλάδα που υποστηρίζει την εκστρατεία #σώσετηνπόλη με την υιοθέτηση του ψηφίσματος της ICAN, και καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων.

Το ψήφισμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν μία απαράδεκτη απειλή για όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που στις 7 Ιουλίου 2017, 122 έθνη ψήφισαν την υιοθεσία της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Τώρα, όλες οι εθνικές κυβερνήσεις προσκαλούνται να υπογράψουν και να κυρώσουν αυτή την παγκόσμια κρίσιμη συμφωνία, η οποία απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή και τη διατήρηση/αποθήκευση των πυρηνικών όπλων και θέτει τα θεμέλια για την ολοκληρωτική εξάλειψή τους.Ο Δήμος μας, ανησυχεί σοβαρά για την τραγική απειλή που θέτουν στις κοινωνίες μας σε όλο τον κόσμο τα πυρηνικά όπλα. Πιστεύουμε σθεναρά ότι οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε έναν κόσμο ελεύθερο από αυτή την απειλή. Οποιαδήποτε χρήση των πυρηνικών όπλων, σκόπιμα ή μη, θα έχει καταστροφικές και για μακρύ χρονικό διάστημα συνέπειες για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων και καλούμε την κυβέρνησή μας να την κυρώσει.

Όλο και περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, συνεχίζουν να προστίθενται στην έκκληση, ώστε οι χώρες που ακόμα δεν έχουν προσχωρήσει στην Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων, να προστατέψουν τους πολίτες τους με το αυτονόητο: την απαλειφή του κινδύνου ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.