Είµαστε σοκαρισµένοι από την απόφαση του Ρώσου Προέδρου να εισβάλει στην Ουκρανία. Καταδικάζουµε αυτόν τον πόλεµο µε τις εκτεταµένες απώλειες αµάχων και απαιτούµε άµεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευµάτων.

Ʃτεκόµαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας προς την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό που αντιµετωπίζει µια ανθρωπιστική καταστροφή. Ιδιαίτερα καταδικάζουµε τις σκόπιµες ή κατά λάθος επιθέσεις εναντίον µη στρατιωτικών ιδρυµάτων, όπως τον βοµβαρδισµό ενός ορφανοτροφείου, ενός νηπιαγωγείου και ενός νοσοκοµείου.

Εκφράζουµε επίσης την αλληλεγγύη µας στον ρωσικό λαό και στους Ρώσους εκτός Ρωσίας που θα επηρεαστούν πολύ έντονα και από αυτόν τον πόλεµο. Αυτός είναι ένας πόλεµος της ρωσικής κυβέρνησης και όχι του ρωσικού λαού. Ανησυχούµε έντονα ότι αυτή η σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα έχει εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη δηµοκρατία στην Ευρώπη και τον κόσµο. Οι πολυµερείς προσπάθειες για την επίλυση της κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης που προκάλεσε η COVID-19, η συνεχιζόµενη κλιµατική κρίση και η επίτευξη των Ʃτόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης (ƩΒΑ) θα επηρεαστούν σοβαρά από αυτόν τον πόλεµο – µεταξύ άλλων και από την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Προτεραιότητα είναι να σταµατήσει ο πόλεµος τώρα. Αυτός ο πόλεµος δείχνει επίσης την επείγουσα ανάγκη να δηµιουργηθεί µια ευρωπαϊκή και παγκόσµια ειρηνευτική τάξη µε λιγότερα και όχι µε περισσότερα όπλα. Υπάρχει ο κίνδυνος ενός κύµατος στρατιωτικοποίησης. Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών δεν είναι η λύση. Αυτό ξεκινά από τη γλώσσα που χρησιµοποιούµε, συµπεριλαµβανοµένης της απειλής των πυρηνικών όπλων. Αυτό υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η επικύρωση της Ʃυνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (ƩΑΠO) από όλες τις χώρες το συντοµότερο δυνατό.

Αυτή η ειρηνευτική τάξη πρέπει να περιλαµβάνει τα συµφέροντα ασφαλείας όλων των χωρών της περιοχής και του κόσµου – συµπεριλαµβανοµένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Καµία ισχυρή χώρα δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, καλούµε τη Ρωσία, την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους, να επιδιώξουν µια µακροπρόθεσµη και βιώσιµη πολιτική λύση για όλα τα µέρη. Για να γίνουµε πιο σαφείς: Αυτά τα έννοµα συµφέροντα δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να αποτελέσουν λόγο ή δικαιολογία για την εισβολή σε µια άλλη χώρα.

Καλούµε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει έντονα:

A. Να καλέσει τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να σταµατήσουν τη στρατιωτική επιχείρηση τώρα. Απαιτούµε από όλες τις χώρες να καταδικάσουν την επίθεση µε σαφείς όρους.
B. Να εφαρµόσουν ισχυρές κυρώσεις µε στόχο την ελίτ και την δυνατότητα χρηµατοδότησης του πολέµου:
Να αποκλειστεί το 0,5 έως 1% των πλουσιότερων Ρώσων από την πρόσβαση στα ξένα περιουσιακά τους στοιχεία.
Να σταµατήσουν οι εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, οι οποίες χρηµατοδοτούν τον στρατό.
Να χρησιµοποιήσει όλα τα διπλωµατικά µέσα για να τερµατίσει τον πόλεµο, με σεβασμό στις δηµοκρατικές επιλογές του ουκρανικού ή άλλου λαού.
Να υποστηρίξει τους πρόσφυγες που φεύγουν από τον πόλεµο και σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους, καταργήστε τις απαιτήσεις για βίζα και δώστε ασφαλή διέλευση – συµπεριλαµβανοµένων των µη Ουκρανών.
Να χορηγήσει επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, να υποστηρίξει τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών και να διαγράψει τα ουκρανικά χρέη.

 

Καλούµε την κοινωνία των πολιτών να:

1. Κατέβει στους δρόµους σε όλο τον κόσµο για να απαιτήσει ειρήνη και να εκφράσει την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία – για παράδειγµα µπροστά από τις ρωσικές πρεσβείες.

2. Να προωθήσει και να συμμετέχει σε διαδικτυακές εκστρατείες, να ακολουθεί το #WeStandWithUkraine µε την προώθηση πληροφοριών, βίντεο αλληλεγγύης κ.λπ. Να στείλει µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να κάνει ερωτήσεις στους πολιτικούς σε κάθε ευκαιρία σχετικά µε τις ενέργειες που κάνουν για να δοθεί ένα τέλος στον πόλεµο.

3. Να παρέχει και να οργανώσει ανθρωπιστική υποστήριξη στους ανθρώπους στην Ουκρανία και στους πρόσφυγες – συνδεθείτε µε την ουκρανική και ρωσική διασπορά στις χώρες σας.

4. Η αλήθεια είναι πάντα το πρώτο θύµα ενός πολέµου. Καλούμε την κοινωνία των πολιτών να ενημερώνεται και να λαμβάνει υπόψη το υψηλό επίπεδο παραπληροφόρησης. Να ελέγχει τις πηγές. Να ελέγχει το περιεχόμενο που µοιράζεται.

 


Τι είναι το GCAP;
Το Global Call Against Poverty είναι ένα διεθνές κίνηµα της κοινωνίας των πολιτών σε 58 χώρες µε
11.000 οργανώσεις µέλη. Το GCAP υποστηρίζει τους ανθρώπους στους αγώνες τους για δικαιοσύνη και φέρνει κοντά ανθρώπους και οργανώσεις για να αµφισβητήσουν τους θεσµούς και τις διαδικασίες που διαιωνίζουν τη φτώχεια και τις ανισότητες σε όλο τον κόσµο, για να υπερασπιστούν και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ασφάλεια που απαιτούνται για την αξιοπρέπεια και την ειρήνη όλων. www.gcap.global


Μετάφραση από τα αγγλικά: Pressenza Athens.