Η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τα ανοιχτά δεδομένα. Η ετήσια αξιολόγηση ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων δείχνει την επίδοση των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τα ανοιχτά δεδομένα, αξιολογώντας το επίπεδο ωριμότητάς τους και παρακολουθώντας την πρόοδό τους με την πάροδο του χρόνου. Οι συμμετέχουσες χώρες το χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς για να βρουν τομείς προς βελτίωση και να συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλους. Κάθε χρόνο η αξιολόγηση της ωριμότητας των Ανοικτών Δεδομένων μετρά 4 διαστάσεις: πολιτική, πύλη, αντίκτυπος και ποιότητα .

Με τα χρόνια, οι ευρωπαϊκές χώρες βελτίωσαν τις βαθμολογίες τους από μια μέση βαθμολογία ωριμότητας 44 % το 2015 σε 81 % Τι άλλαξε αυτά τα χρόνια;

Βασικές τάσεις

Βλέπουμε ότι οι εθνικές πύλες ανοιχτών δεδομένων γίνονται πιο φιλικές προς το χρήστη, η ποιότητα των δεδομένων βελτιώνεται, οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων υιοθετούνται όλο και περισσότερο και δημιουργείται μεγαλύτερος αντίκτυπος. Πολλές χώρες άλλαξαν την εστίασή τους από την ποσότητα των δεδομένων στην ποιότητα των δεδομένων. Παρατηρήσαμε επίσης ότι οι πύλες ανοικτών δεδομένων δίνουν προτεραιότητα στη δημοσίευση συνόλων δεδομένων που είναι πιο σχετικά με τους χρήστες τους και συνόλων δεδομένων που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον και ωφελούν την κοινωνία. Τα σύνολα δεδομένων που έχουν μεγάλη αξία για την κοινωνία μπορεί να σχετίζονται με την υγεία, για παράδειγμα, όπως το γαλλικό σύνολο δεδομένων για τα δεδομένα εμβολιασμού κατά του COVID-19 ή σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα το σύνολο δεδομένων επιπέδων νερού της Ιρλανδίας . Εικόνα

Σχήμα 1 : Οι βαθμολογίες ωριμότητας ανοικτών δεδομένων της αξιολόγησης του 2021

Πώς φτάσαμε ως εδώ; Ας ανατρέξουμε στα 7 χρόνια αξιολόγησης της ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων και στην πρόοδο σε κάθε διάσταση.

Από το 2015 έως το 2021, οι βαθμολογίες και στις τέσσερις μετρούμενες διαστάσεις αυξάνονταν κάθε χρόνο, ωστόσο ορισμένες διαστάσεις βελτιώθηκαν ταχύτερα από άλλες. Δείτε πώς αναπτύχθηκαν στο σχήμα 2. Εικόνα

Σχήμα 2 : Οι βαθμολογίες ωριμότητας ανοικτών δεδομένων της ΕΕ27

Οι προσπάθειες πολιτικής της ΕΕ ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων

Η διάσταση της πολιτικής επικεντρώνεται στις πολιτικές και τις στρατηγικές των χωρών για την προώθηση των ανοιχτών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Ήταν πάντα η καλύτερα αναπτυγμένη. Επιπλέον, βελτιώθηκε ταχύτερα, φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 86,9 % το 2021. Οι υψηλές βαθμολογίες σε αυτή τη διάσταση μπορούν να εξηγηθούν από τον θετικό αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ. Η δημοσίευση της Οδηγίας για τις Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (PSI) το 2003 και η πρόσφατη αναθεώρησή της: Η Οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ενθάρρυνε την περαιτέρω χρήση ανοιχτών δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Σλοβενία ​​έχει την καλύτερη απόδοση σε αυτή τη διάσταση με βαθμολογία 99,2 %. Η Δανία, η Γαλλία, η Ουκρανία και η Ιταλία ακολουθούν από κοντά με σκορ 98,5%. Αυτές οι χώρες γνωρίζουν καλά και είναι ενημερωμένες με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς στη χώρα τους και παρακολουθούν τις εξελίξεις της πολιτικής .

Ο αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων αυξάνεται

Η διάσταση Impact διερευνά πώς τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν αντίκτυπο μέσω της επαναχρησιμοποίησης. Σκεφτείτε εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα, όπως το InfluencAir

Αντί να παρακολουθούν απλώς την επαναχρησιμοποίηση, οι χώρες δίνουν τώρα ουσιαστική προσοχή στην έρευνα και τη μελέτη του αντίκτυπου της επαναχρησιμοποίησης, με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της βαθμολογίας ωριμότητας από μέσο όρο 78 % το 2020 σε 81 % το 2021. Το 2021, Η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Πολωνία τα πήγαν εξαιρετικά σε αυτή τη διάσταση, επιτυγχάνοντας τέλεια βαθμολογία 100%. Αυτές οι χώρες παρουσίασαν εξαιρετικά παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα πώς τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν οικονομικό, πολιτικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Η εσθονική εφαρμογή, Tree of Truth, για παράδειγμα , βοηθά την κυβέρνηση να παρακολουθεί την πρόοδο προς τους εθνικούς στόχους, όπως η μείωση των εκπομπών.

 

Πολλές πύλες αυτοματοποιούνται με API

Η διάσταση Portal εξετάζει τις εθνικές πύλες ανοικτών δεδομένων ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Αυτή η διάσταση, για παράδειγμα, αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο μια πύλη επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ παρόχων δεδομένων και χρηστών και πόσο φιλική προς τον χρήστη είναι η πλατφόρμα. Το 2020 και το 2021 παρατηρήσαμε ότι οι χώρες αυτοματοποιούν όλο και περισσότερο την πύλη τους με API. Ένα API δίνει τη δυνατότητα στους προχωρημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα μεταδεδομένα μέσω προγραμματισμού, για παράδειγμα γράφοντας λογισμικό που εκτελεί αυτόματα αναζητήσεις για τον εντοπισμό νέων συνόλων δεδομένων.

Υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης στην ποιότητα

Το 2021, οι χώρες σημείωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά την ποιότητα . Αυτή η διάσταση διερευνά εάν οι εθνικές πύλες έχουν συστηματική και αυτοματοποιημένη προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένωνκαι την αξιοπιστία των μεταδεδομένων, καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο μεταδεδομένων DCAT-AP.

Τι οδηγεί την επιτυχία των κορυφαίων χωρών;

Ισπανία, κορυφαία επίδοση από την αρχή

Το 2015 και το 2016 η Ισπανία κατετάγη νούμερο στο 1. Γιατί κατατάχθηκε και κατατάσσεται η χώρα μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων; Το γεγονός ότι η Ισπανία έχει θεσπίσει μια εθνική πολιτική ανοιχτών δεδομένων και ένα προσχέδιο της εθνικής στρατηγικής δεδομένων, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία τους. Επίσης, η Ισπανία είναι εξαιρετικά ενεργή στην κοινότητα των ανοιχτών δεδομένων και φιλοξενεί περίπου 10 εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό ενισχύει σημαντικά τη βαθμολογία τους. Η υπογραφή του Διεθνούς Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων από την πόλη της Μαδρίτης το 2015 συνέβαλε επίσης στην επιτυχία της Ισπανίας. Η Μαδρίτη ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που υπέγραψε αυτόν τον χάρτη, ο οποίος είναι ένα σύνολο αρχών και βέλτιστων πρακτικών για τη δημοσιοποίηση δεδομένων του δημόσιου τομέα. Την ίδια χρονιά, η πόλη εγκαινίασε την Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων της Μαδρίτης και, λίγο αργότερα, την Πύλη Διαφάνειας . Το τελευταίο δείχνει στους πολίτες ξεκάθαρα πώς είναι οργανωμένη η κυβέρνηση της πόλης και ποιες ενέργειες αναλαμβάνουν για την πόλη όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την κινητικότητα, για παράδειγμα.

Ιρλανδία, κορυφαίο παράδειγμα μιας εύχρηστης και υψηλής τεχνολογίας πύλης Ανοιχτών Δεδομένων

Το 2017, το 2018 και το 2019 η Ιρλανδία κατετάγη στην πρώτη θέση. Ένας από τους λόγους της επιτυχίας τους είναι η φιλικότητα προς τον χρήστη της πύλης και οι τεχνικές εξελίξεις, όπως η αυτόματη συγκομιδή. Επιπλέον, παρόμοια με την Ισπανία, η Ιρλανδία φιλοξενεί τακτικά εκδηλώσεις πολιτικής ανοικτών δεδομένων. Η εθνική στρατηγική ανοιχτών δεδομένων τους ωθεί όλους τους οργανισμούς δημόσιας υπηρεσίας να δημιουργούν σχέδια δημοσίευσης και να τα αναθεωρούν κάθε δύο χρόνια για να τα κρατούν ενημερωμένα.

Ένα ωραίο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ιρλανδία δημιουργεί αντίκτυπο με τα ανοιχτά δεδομένα είναι το Where Your Money Goes , ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας για την παρακολούθηση των κρατικών δαπανών. Με αυτό το οπτικά ελκυστικό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο, οι πολίτες μπορούν γρήγορα να κατανοήσουν πώς δαπανώνται τα δημόσια χρήματα. Εικόνα

Σχήμα 3 : Το εργαλείο της ιρλανδικής κυβέρνησης για την παρακολούθηση των δαπανών: Where Your Money Goes.

Γαλλία, καθιστώντας την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική χάρη στα ανοιχτά δεδομένα

Ο νικητής του 2021, η Γαλλία , παρέχει ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη Διυπουργική Διεύθυνση Ψηφιακών Υποθέσεων: «Αναπτύξαμε ένα παρατηρητήριο όπου οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν πώς βαθμολογούνται οι 250 κορυφαίες διοικητικές διαδικασίες σε 8 κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης και της προσβασιμότητας. Η δημοσίευση της αξιολόγησης των διαδικασιών συμβάλλει στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και αυξάνει τη διαφάνεια για τους πολίτες.

Συμπέρασμα και επόμενα βήματα

Ως γενικό συμπέρασ,α, βλέπουμε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να εξελίσσονται όσον αφορά την πολιτική ανοιχτών δεδομένων, τον αντίκτυπο, την πύλη και την ποιότητα. Ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη γίνεται περισσότερο προσανατολισμένος στα δεδομένα, ψηφιακός και επικεντρώνεται στου πολίτες. Η αξία δεν δημιουργείται πλέον μόνο από δημόσιους φορείς, αλλά συνδημιουργείται με πολίτες και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις για το πώς θα φτάσετε εκεί ποικίλλουν όπως δείχνουν τα παραδείγματα. Αξιολογώντας και δείχνοντας τις εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εθνικοί φορείς μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να δώσουν κίνητρα ο ένας στον άλλον να τα πάει καλύτερα.

Διαβάστε όλη την έκθεση Ωριμότητας Ανοιχτών δεδομένων στο data.europa.eu .

Πηγή: opendata.ellak.gr