Στις 8-11 Νοεμβρίου, το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης (SIPRI) πραγματοποιεί το έκτο ετήσιο Συνέδριο Ασφαλείας της Στοκχόλμης. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι «Πεδία Μάχης του Μέλλοντος: Οι Τάσεις των Συγκρούσεων και των Πολέμων στον 21ο αιώνα». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Οι πόλεμοι γίνονται με πολλούς τρόπους. Αν και εξελίξεις και επαναστάσεις στις στρατιωτικές υποθέσεις συμβαίνουν συνεχώς, οι τρέχουσες εξελίξεις έχουν ανοίξει τον κυβερνοχώρο, το διάστημα και τον νοητικό χώρο ως πιθανά νέα πεδία μάχης του μέλλοντος. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία συμβάλλουν στην αίσθηση της αβεβαιότητας και του επείγοντος για την κατανόηση, την ανάληψη δράσης και τη διαχείρισή τους. Αυτή η αίσθηση του επείγοντος ενισχύεται από το αυξανόμενο επίπεδο δυσπιστίας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτές οι εξελίξεις και η επακόλουθη διατάραξη και καταστροφή θα μπορούσαν να έχουν τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Βασικός στόχος του Συνεδρίου για την Ασφάλεια της Στοκχόλμης 2021 είναι η διερεύνηση μέσων για την πρόληψη και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Επιπλέον, το συνέδριο θα εξερευνήσει τις τάσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου οι πιο παραδοσιακοί τύποι πολέμου συνεχίζονται ή επανεμφανίζονται. Έτσι, το συνέδριο θα εξετάσει σε ποιο βαθμό οι πιο παραδοσιακοί τύποι πολέμου προσαρμόζονται στα νέα διαθέσιμα μέσα ή παρέχουν στους μη παραδοσιακούς παράγοντες νέες ευκαιρίες να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο.

Το συνέδριο θα παρέχει ένα άτυπο περιβάλλον για εις βάθος συζήτηση μεταξύ κορυφαίων ειδικών, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Η συγκέντρωση διαφορετικών οπτικών θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων για τη διεθνή ασφάλεια και του ρόλου των κυβερνήσεων, των πολυμερών οργανισμών, των ανθρωπιστικών φορέων, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των πεδίων μάχης του μέλλοντος.

Τα σημαντικότερα σημεία από το συνέδριο του 2020 με θέμα «Διεθνής Συνεργασία: Δείχνοντας το Δρόμο Μπροστά»:

Μετάφραση από τα αγγλικά: Pressenza Athens