Γενεύη / Γιοχάνεσμπουργκ / Παρίσι: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και οι συνεργάτες στην πρωτοβουλία COVAX συνεργάζονται σε μια κοινοπραξία της Νότιας Αφρικής, που περιλαμβάνει Biovac, Afrigen Biologics and Vaccines, ένα δίκτυο πανεπιστημίων και τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τη δημιουργία του πρώτου κόμβου μεταφοράς τεχνολογίας εμβολίων mRNA για την πανδημία COVID.

Η κίνηση ακολουθεί την παγκόσμια έκκληση του ΠΟΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος που έγινε στις 16 Απριλίου αυτού του έτους για τη δημιουργία κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας εμβολίων COVID mRNA, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και της πρόσβασης σε εμβόλια. Τις επόμενες εβδομάδες, οι εταίροι θα διαπραγματευτούν λεπτομέρειες με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής και τους δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους εντός της χώρας και από όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Κύριλ Ραμαφάσα, δήλωσε: «Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε την πλήρη έκταση του χάσματος στην ισότιμη πρόσβαση των εμβολίων μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, και πώς αυτό το κενό μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια. Αυτή η πρωτοβουλία-ορόσημο αποτελεί σημαντική πρόοδο στη διεθνή προσπάθεια για την ανάπτυξη της ικανότητας ανάπτυξης και παραγωγής εμβολίων που θα θέσουν την Αφρική σε μια πορεία προς την αυτοδιάθεση. Η Νότια Αφρική χαιρετίζει την ευκαιρία να φιλοξενήσει έναν κόμβο μεταφοράς τεχνολογίας εμβολίων και να αξιοποιήσει την ικανότητα και την τεχνογνωσία που υπάρχει ήδη στην ήπειρο για να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια.”

«Πρόκειται για ένα υπέροχο νέο, ειδικά για την Αφρική, η οποία έχει τη λιγότερη πρόσβαση στα εμβόλια», δήλωσε ο Δρ. Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ.. «Η COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της τοπικής παραγωγής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην υγεία, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας της υγείας και την επέκταση της βιώσιμης πρόσβασης σε προϊόντα υγείας».

Η ανακοίνωση ακολουθεί την πρόσφατη επίσκεψη στη Νότια Αφρική του Γάλλου Προέδρου, Εμ. Μακρόν, ο οποίος είπε ότι η χώρα του έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις προσπάθειες της Αφρικής να αυξήσει την τοπική ικανότητα παραγωγής εμβολίων COVID-19 και άλλων λύσεων που αφορούν ιατρικά προβλήματα.

«Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα για την Αφρική. Είναι επίσης μια υπέροχη μέρα για όλους εκείνους που εργάζονται για μια πιο δίκαιη πρόσβαση σε προϊόντα υγείας. Είμαι περήφανος για την Biovac και τους εταίρους μας στη Νότια Αφρική που επιλέχθηκαν από τον Π.Ο.Υ., καθώς η Γαλλία τους υποστηρίζει εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Πρόεδρος Μακρόν. “Αυτή η πρωτοβουλία είναι η πρώτη μιας μακράς λίστας που θα ακολουθήσει καθώς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, την πεποίθηση ότι η δράση για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά είναι ο αγώνας του αιώνα και ότι δεν μπορεί να περιμένει.»

Οι κόμβοι μεταφοράς τεχνολογίας είναι εγκαταστάσεις κατάρτισης όπου η τεχνολογία φιλοξενείται σε βιομηχανική κλίμακα και επιδιώκεται κλινική ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μπορούν να λάβουν εκπαίδευση και τυχόν απαραίτητες άδειες για την τεχνολογία. Ο Π.Ο.Υ. και οι συνεργάτες του θα φέρουν την παραγωγή τεχνογνωσίας, ποιοτικού ελέγχου και απαραίτητων αδειών για να διευκολύνουν την ευρεία και γρήγορη μεταφορά τεχνολογίας σε πολλούς παραλήπτες.

Ο κόμβος μεταφοράς τεχνολογίας θα επωφεληθεί από την τεράστια εμπειρία της διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP) του Medicines Patent Pool και την έκδοση αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας. Το MPP βοηθά επίσης τον Π.Ο.Υ. να διαπραγματευτεί με τεχνικούς εταίρους και να υποστηρίξει τη διακυβέρνηση των κόμβων.

Η Biovac είναι μια βιο-φαρμακευτική εταιρεία, αποτέλεσμα μιας εταιρικής σχέσης που δημιουργήθηκε με την κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής το 2003 για τη δημιουργία τοπικής ικανότητας παρασκευής εμβολίων, για να τροφοδοτεί με αυτά την εθνική διαχείριση και ασφάλεια της υγείας.

Η Afrigen Biologics and Vaccines είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων, την κατασκευή μεγάλης κλίμακας ανοσοενισχυτικών και την προμήθεια και διανομή βασικών βιολογικών προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης.

Οι οργανισμοί αλληλοσυμπληρώνονται και ο καθένας μπορεί να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους στο πλαίσιο της προτεινόμενης συνεργασίας: Η Biovac θα ενεργήσει ως προγραμματιστής, η Afrigen ως κατασκευαστής, μια κοινοπραξία πανεπιστημίων ως ακαδημαϊκοί υποστηρικτές που παρέχουν τεχνογνωσία mRNA και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής για τεχνική και περιφερειακή υποστήριξη.

Η κοινοπραξία της Νότιας Αφρικής επωφελείται από την ύπαρξη υφιστάμενων λειτουργικών εγκαταστάσεων που έχουν πλεονάζουσα χωρητικότητα και έχουν εμπειρία σε μεταφορές τεχνολογίας. Είναι επίσης ένας παγκόσμιος κόμβος που μπορεί να ξεκινήσει να εκπαιδεύει τους παραλήπτες τεχνολογίας αμέσως.

Ποιοι άλλοι κόμβοι βρίσκονται σε εξέλιξη
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Απριλίου του Π.Ο.Υ. έχει δημιουργήσει έως τώρα 28 προσφορές, είτε για την παροχή τεχνολογίας για εμβόλια mRNA, είτε για τη φιλοξενία ενός τεχνολογικού κόμβου, είτε και των δύο. Υπήρξαν 25 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ερωτηθέντες χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που θα μπορούσαν να λάβουν την τεχνολογία για την παραγωγή εμβολίων mRNA.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Οργανισμός θα συνεχίσει την κυλιόμενη αξιολόγηση των υπόλοιπων προτάσεων με σκοπό να εντοπίσει πρόσθετους κόμβους, που έχουν τις προδιαγραφές, για να συμβάλλει στην ασφάλεια της υγείας και την ισότητα σε όλες τις περιοχές του πλανήτη.

Μέσω της συνεργασίας με την πρωτοβουλία COVAX, ο Π.Ο.Υ. θα συνεχίσει την αξιολόγησή του για πιθανούς δωρητές τεχνολογίας mRNA και θα ξεκινήσει επακόλουθες εκκλήσεις για άλλες τεχνολογίες, όπως ιικοί φορείς και πρωτεΐνες, τους επόμενους μήνες.

Ο Π.Ο.Υ. φιλοξενεί επίσης το φόρουμ τοπικής παραγωγής αυτήν την εβδομάδα, για τον προσδιορισμό στρατηγικών για την επέκταση των δυνατοτήτων φαρμακευτικής παραγωγής.

 

Πηγή: https://www.who.int/news/item/21-06-2021-who-supporting-south-african-consortium-to-establish-first-covid-mrna-vaccine-technology-transfer-hub

Μετάφραση από αγγλικά: pressenza athens


Άρθρα με παρόμοιο περιεχόμενο:

Συζήτηση για την απελευθέρωση των πατεντών για τα εμβόλια κατά της COVID με τη Μαριανέλλα Κλώκα
Π.Ο.Υ.: να εμβολιάσουμε το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πριν τον Σεπτέμβριο
Δ. Παπαδημούλης: σήμερα για την παραγωγή εμβολίων χρησιμοποιείται μόνο το 40% του παραγωγικού δυναμικού διεθνώς
Ευρωβουλεύτρια Manon Aubry: η παγκόσμια υγεία δεν γίνεται να εκλαμβάνεται με όρους εμπορίου