Του Νίκου Χρυσόγελου

Υπάρχουν πάνω από 7.000 πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ιαπωνία ζωτικής σημασίας για την ιαπωνική οικονομία, καθώς η χώρα έχει πολλά νησιά. Αυτά τα σκάφη συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Η Ιαπωνία προσπαθεί να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις των πλοίων στο περιβάλλον. Η παράκτια ναυτιλία στην Ιαπωνία αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η έλλειψη ναυτικών λόγω της γήρανσης του θαλάσσιου εργατικού δυναμικού και της γήρανσης των σκαφών. Επιπλέον, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ωθήσει την παράκτια ναυτιλιακή βιομηχανία να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) ως ένα από τα μέτρα της Ιαπωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μέρος αυτής της προσπάθειας φαίνεται στο νέο ηλεκτρικό δεξαμενόπλοιο μπαταρίας μηδενικών εκπομπών e5 – e5’s new zero emissions battery electric tanker.

Τα πέντε e του e5 σχετίζονται με τις βασικές αξίες του έργου, την ηλεκτροδότηση, το περιβάλλον, την εξέλιξη, την αποδοτικότητα και τα οικονομικά (electrification, environment, evolution, efficiency and economics).

Ως πρώτη φράση του έργου, η κοινοπραξία σχεδιάζει να λανσάρει τον Μάρτιο του 2022 το πρώτο δεξαμενόπλοιο μηδενικών εκπομπών στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτείται από μπαταρίες ιόντων λιθίου μεγάλης χωρητικότητας. Τα δύο πρώτα ηλεκτρικά πλοία μπαταριών βρίσκονται τώρα υπό κατασκευή και η Asahi Tanker Cο “θα έχουν τελειώσει και θα είναι αξιόπλοα μέχρι τον Μάρτιο του 2022“. Τα σκάφη θα τροφοδοτούνται από μια μεγάλη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,5 MWh. Αυτές οι μπαταρίες θα τροφοδοτήσουν ένα ζεύγος προωθητών αζιμούθιου 300 kW στο πίσω μέρος. Το σκάφος μπορεί να ταξιδέψει ασταμάτητα για 10 ώρες με μπαταρία μισής χωρητικότητας, που θα πρέπει να επαρκεί για ένα ταξίδι από λιμάνι σε λιμάνι στην Ιαπωνία.

Η ειρωνεία είναι, ωστόσο, ότι αυτό το ηλεκτρικό πλοίο θα μεταφέρει ορυκτά καύσιμα σε εμπορικά και κρουαζιερόπλοια. Το πρώτο δεξαμενόπλοιο με μπαταρία Asahi θα χρησιμοποιηθεί στον κόλπο του Τόκιο ως πλοίο τροφοδοσίας καυσίμων πλοίων, μεταφέρνοντας βαρύ μαζούτ σε μεγαλύτερα πλοία αγκυροβολημένα στο λιμάνι. Εκτός από τη μείωση των εκπομπών στο λιμάνι, το πλοίο EV θα μειώσει και την ηχορύπανση στον κόλπο του Τόκιο, προφανώς καθιστώντας τη ναυτιλιακή βιομηχανία λιγότερο ενοχλητική για τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί.

Το e5 πλοίο θα φορτίζει όσο βρίσκεται στο λιμάνι, χρησιμοποιώντας αιολική και ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία του θα είναι πραγματικά χωρίς εκπομπές. Η εμπορική ναυτιλία – περίπου 100.000 πλοία – είναι υπεύθυνη για περίπου το 18% των ατμοσφαιρικών ρύπων, το 4% των εκπομπών αερίων που συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή, και το 3% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.

Το e5 project υλοποιείται από ένα consortium των ιαπωνικών εταιριών:

  • Asahi Tanker Co., Ltd.,
  • Idemitsu Kosan Co., Ltd.,
  • Exeno Yamamizu Corporation,
  • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.,
  • Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.,
  • Tokyo Electric Power Company
  • Mitsubishi Corporation.

με στόχο την καθιέρωση νέων υπηρεσιών υποδομής θαλάσσιων μεταφορών μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη, υλοποίηση και εμπορία ηλεκτρικών σκαφών μηδενικών εκπομπών και συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας παρέχοντας προστιθέμενη αξία στην παράκτια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Πηγή: bestpractices.anemosananeosis.gr