Η παραγωγή φαρμάκων και εμβολίων παραμένει σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του ιδιωτικού τομέα που αναζητά κέρδη, παρά τη ζωτική σημασία που έχει η δημόσια υγεία, καθώς και τις υψηλότατες δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα. Γιατί τα εμβόλια για την covid-19 ανήκουν σε ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες και όχι στους ανθρώπους;

Η Els Torreele, παγκοσμίου φήμης ερευνήτρια και υποστηρίκτρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων υγείας, μοιράζεται μαζί μας το πώς μπορούμε να παράγουμε ιατρική καινοτομία συνεργαζόμενοι και μοιράζοντας γνώσεις αντί να τις ιδιωτικοποιήσουμε. Διεκδικεί το δικαίωμα στις καλύτερες δυνατές θεραπείες, διαθέσιμες για όλες/ους. Η πρωτοβουλία The Other School οπτικοποιεί σε 3′ καινοτόμες ιδέες που μπορεί να αλλάξουν θετικά τη ζωή μας. Το βίντεο έχει ελληνικούς υπότιτλους.

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Πολιτών “Δικαίωμα στη θεραπεία – Όχι κέρδη από την πανδημία” βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος της η συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών. Μπορείτε να την υποστηρίξετε υπογράφοντας εδώ: https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home