Ένα βήμα πιο κοντά στην ίση πρόσβαση της ιατρικής καινοτομίας σε όλο τον κόσμο έκανε το Ευρωκοινοβούλιο. Συζητήθηκε το ψήφισμα “σχετικά με την επιτάχυνση της προόδου και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων για τον τερματισμό του AIDS ως απειλής για τη δημόσια υγεία έως το 2030”, ένα κείμενο που ενδιαφέρει διάφορες πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά ζήτησε & πέρασε με την υποστήριξη Σοσιαλιστών – Πράσινων τροποποίηση στο άρθρο 14 υπέρ της πρωτοβουλίας WAIVER για την άρση ισχύος των πατεντών για εμβόλια, φάρμακα & διαγνωστικά. Το άρθρο 14 γράφει πλέον τα εξής:

Καλεί την ΕΕ να χαράξει μια σαφή και συνεκτική παγκόσμια στρατηγική εμβολιασμού COVID-19, εστιάζοντας στην εξασφάλιση ισότιμης, προσιτής και έγκαιρης πρόσβασης στον εμβολιασμό για άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως όσους/ες ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με HIV/AIDS. Καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να υποστηρίξει την πρωτοβουλία στον Π.Ο.Ε. της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής για προσωρινή παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για εμβόλια, εξοπλισμό και θεραπείες Covid-19 και καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να μοιραστούν τις γνώσεις και τα δεδομένα τους μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας πατεντών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Covid-19 (C-Tap).

Αναμένεται η συνέχεια για την ψηφοφορία όλου του κειμένου.