Οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνησή τους, να λειτουργούν σωστά οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Μέχρι πρόσφατα, οι δήμοι στην Ολλανδία είχαν πολλά προβλήματα στην παροχή αυτών των υπηρεσιών λόγω των κατακερματισμένων συστημάτων που δεν αντάλλασσαν δεδομένα. Εάν ένα αίτημα πολίτη απαιτούσε δεδομένα από δύο συστήματα, η έλλειψη διαλειτουργικότητας σήμαινε ότι αυτά τα δεδομένα έπρεπε να αναπαραχθούν σε πολλαπλά συστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Οι ολλανδικοί δήμοι αποφάσισαν να το αλλάξουν μέσω του ανοιχτού κώδικα.

Πριν από λίγο καιρό, αυτοί οι δήμοι άρχισαν να επωφελούνται από την προσπάθεια τους, που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν. Από την 1η Απριλίου 2021, οι δήμοι της Ολλανδίας αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο πρότυπο API για εργασίες με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κατά την εφαρμογή αυτών των νέων API, δημιουργείται μια τυποποιημένη σύνδεση μεταξύ των αιτημάτων των πολιτών και των συστημάτων του δήμου. Αυτό σημαίνει ότι τα δημοτικά συστήματα μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα και έτσι να ερωτηθούν με το ίδιο σύνολο API για διαφορετικά αιτήματα και να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Στην πραγματικότητα, δημιουργείται μια μοναδική πηγή, καθώς τα δεδομένα δεν χρειάζεται πλέον να επαναλαμβάνονται μεταξύ των συστημάτων. Τα API τυποποιούν επίσης την κοινοποίηση των αποφάσεων στον πολίτη.

Ωστόσο, ένα πρότυπο δεν είναι καλό χωρίς εφαρμογή και ορισμένοι Ολλανδοί χρησιμοποίησαν ανοιχτό κώδικα για να αναπτύξουν συνεργατικά το επίπεδο δεδομένων και υπηρεσιών του Open Zaak, το οποίο μετατρέπει το πρότυπο από μια προδιαγραφή σε πραγματικότητα.

Το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα [OSOR] μίλησε με τον Lazo Bozarov, δημιουργό του Open Zaak και Senior Supply Manager Digital Services, στο δήμο της Ουτρέχτης σχετικά με το γιατί οι δήμοι επέλεξαν να δημιουργήσουν μια κοινότητα γύρω από το Open Zaak και τι έχουν κερδίσει. “Πριν από το Open Zaak, συνεργαστήκαμε με μεγάλες εταιρείες λογισμικού, παράγοντας ιδιόκτητο λογισμικό. Δεν υπήρχε διαφάνεια. Το [Open Zaak] έλυσε ένα πρόβλημα που υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόκειται να εφαρμόσουμε νέες αρχιτεκτονικές αρχές για να ανακτήσουμε τον έλεγχο των δεδομένων που διαθέτουμε.”

Ωστόσο, το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη μιας λύσης για το πρότυπο ήταν περιορισμένο, οπότε ο Bozarov εργάστηκε για να δημιουργήσει μια κοινότητα δήμων που θα συνεργαζόταν για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής αναφοράς. Έτσι δημιουργήθηκε το Open Zaak. Ως ανοιχτό πρότυπο, οποιαδήποτε συμβατή λύση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα API.

Το Open Zaak αναπτύσσεται σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα υπό την άδεια EUPL. Η κοινή ανάπτυξη σημαίνει ότι οι δήμοι έχουν πλήρη έλεγχο του συστήματος και διασφαλίζουν ότι εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των δημοτών τους.

Η ανάπτυξη αποτελείται από δήμους, προμηθευτές και προγραμματιστές λογισμικού και είναι ανοιχτή σε συνεισφορές. Η δημιουργία μιας κοινότητας ανοιχτού κώδικα δημόσιου τομέα δεν είναι απαραίτητα εύκολη, καθώς για ορισμένους αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες. Για να συνδράμει τους δήμους να δημιουργήσουν μια βιώσιμη κοινότητα ανοιχτού κώδικα, το Foundation for Public Code έχει βοηθήσει από την αρχή, παρέχοντας πρακτική καθοδήγηση και διαχείριση κώδικα για το έργο. Το Ίδρυμα έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο τον Ιούλιο του 2020 σχετικά με το πώς βοηθά στο έργο.

Καθώς το Open Zaak είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αυτό επιτρέπει και σε άλλους δήμους να επαναχρησιμοποιήσουν τον κώδικα στα δικά τους έργα ή να υιοθετήσουν το ίδιο το σύστημα ελεύθερα. Ο Bozarov και το Foundation for Public Code το ενθαρρύνουν, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του κώδικα και να βοηθήσουν επίσης και δήμους εκτός Ολλανδίας στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ωστόσο, ο Μποζάροφ προειδοποίησε ότι ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την υιοθέτηση του Open Zaak, απαιτείται διαφορετική νοοτροπία από τους δήμους από αυτή που θα εφάρμοζαν σε ένα τυπικό πρόγραμμα λογισμικού στο δημόσιο τομέα, «χρειάζεται ενεργή συμμετοχή και ευθύνη για να διατηρήσει το οικοσύστημα βιώσιμο». Γενικά όμως ο Μποζάροφ θεωρεί ότι η αποτίμηση χρήσης του ανοιχτού προγράμματος είναι θετική: «Απελευθερώσαμε τα δικά μας δεδομένα και ανακτήσαμε τον έλεγχό τους».

 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/
Μετάφραση από αγγλικά: ΕΛΛΑΚ