Μετά το πρώτο μέρος της ανάλυσης του Δημήτρη Καρέλλα για το Καθολικό Βασικό Εισόδημα (ΚΒΕ) το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσίευσε το δεύτερο μέρος με τίτλο: «Τι μπορεί να είναι».

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τους κινδύνους από μία νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί του Καθολικού Βασικού Εισοδήματος ως μέσου αντικατάστασης (επί της ουσίας κατάργησης) του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και ιδίως των παροχών του σε είδος, ενώ αντίθετα αναλύει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΚΒΕ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χειραφετητικό εργαλείο, ανανεώνοντας και τον ίδιο το θεσμό του κοινωνικού κράτους.

Η έκθεση τονίζει ότι πολλά θα εξαρτηθούν «από τα ποσά που θα διατεθούν για την εφαρμογή ενός ΚΒΕ, την πηγή χρηματοδότησής του και τις επιπτώσεις στις εφαρμοζόμενες γενικές πολιτικές από την υιοθέτησή του».

Το βασικό εισόδημα, σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να δοκιμαστεί και γι’ αυτό προτείνει την πιλοτική του εφαρμογή σε νέους και νέες, από 19 έως 25 ετών. Για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου μέτρου προτείνεται «η ισόποση τουλάχιστον μείωση των στρατιωτικών δαπανών».

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του ΚΒΕ σημειώνει ότι «η καθολικότητα της συνδρομής αποκαθιστά την ισορροπία στην έννοια “κάλυψη αναγκών όσων την χρειάζονται”» και ταυτόχρονα διευκολύνει την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών. «Η παροχή του βασικού εισοδήματος σε ατομική βάση, ανοίγει το δρόμο υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων σε ομάδες όπως οι νέοι και νέες, ΑμεΑ, Ρομά ή μειονότητες αλλά και –ίσως σπουδαιότερο – τις γυναίκες που αισθάνονται εγκλωβισμένες σε οικογένειες ή νοικοκυριά που τους προσφέρουν μόνο καθήκοντα απλήρωτης φροντίδας».

Η έκθεση καταλήγει ότι το βασικό εισόδημα «μπορεί να μετατραπεί σε χειραφετητική μεταρρύθμιση, απελευθερώνοντας συνειδήσεις και ωθώντας προς την κατεύθυνση της ριζικής αλλαγής του σημερινού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου».

Διαβάστε ολόκληρη την ανάλυση εδώ: Δημήτρης Καρέλλας / Καθολικό Βασικό Εισόδημα – Μέρος δεύτερο: Τι μπορεί να είναι


Σχετικά άρθρα:

Ξεκινάει σήμερα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων

Γιατί το Καθολικό Βασικό Εισόδημα πρέπει να θεωρείται Ανθρώπινο Δικαίωμα;

Τι θα άλλαζες στη ζωή σου αν το εισόδημά σου ήταν εξασφαλισμένο;