Μια νέα δημοσκόπηση, των οργανώσεων WeMove και UBIE και της εταιρείας ερευνών αγοράς και ανάλυσης δεδομένων YouGov, δείχνει ότι περίπου τα δύο τρίτα των πολιτών από 6 χώρες της ΕΕ θέλουν οι κυβερνήσεις τους να θέσουν σε εφαρμογή ένα Καθολικό Βασικό Εισόδημα, ώστε κάθε άτομο στην ΕΕ να λαμβάνει μια άμεση πληρωμή σε μετρητά κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συζητούν για την ανάκαμψή μετά την COVID-19 θα πρέπει να συμπεριλάβουν το Καθολικό Βασικό Εισόδημα στα σχέδιά τους για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει το 65% των ερωτηθέντων – αλλά όταν ζητήθηκε να σκεφτούν την τρέχουσα πανδημία πριν απαντήσουν, το αποτέλεσμα ανέρχεται στο 68%.

Η έρευνα διεξήχθη ανεξάρτητα από την YouGov τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 σε 6 ευρωπαϊκές χώρες – τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία – όπου οι άνθρωποι εξέφρασαν την ισχυρή τους υποστήριξη για ένα Καθολικό Βασικό Εισόδημα και θέλουν οι κυβερνήσεις τους να αναπτύξουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα (65%) ή και περισσότεροι από τους ερωτηθέντες στις έξι χώρες τάχθηκαν υπέρ πιλοτικών προγραμμάτων για το βασικό εισόδημα, με υποστήριξη που κυμαινόταν από 52% στη Γαλλία έως 83% στην Πορτογαλία. Οι γυναίκες στηρίζουν γενικά περισσότερο την ιδέα αυτή, ιδιαίτερα στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Στη δημοσκόπηση, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν για τα οφέλη που μπορεί να έχει ένα ευρωπαϊκό Καθολικό Βασικό Εισόδημα για αυτούς αν έμπαινε σε εφαρμογή. Τα κορυφαία οφέλη που καταγράφηκαν ήταν: μείωση του άγχους (42%), δυνατότητα πληρωμής βασικών αναγκών (33%) και περισσότερη οικονομική και προσωπική ανεξαρτησία (29%), αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μεταξύ ηλικιακών ομάδων. Μόνο το 15% των ανθρώπων δήλωσαν ότι ένα Καθολικό Βασικό Εισόδημα δεν θα είχε κανένα όφελος για αυτούς, κυμαινόμενο από 6% στην Ιταλία έως 22% στη Γαλλία.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συλλέγει υπογραφές από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την υιοθέτηση ενός Βασικού Εισοδήματος Άνευ Όρων σε όλη την ΕΕ με στόχο το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και πώς να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία: www.sign.eci-ubi.eu.

Οι δοκιμές βασικού εισοδήματος που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το Καθολικό Βασικό Εισόδημα δεν είναι μόνο βασικό στοιχείο σε περιόδους κρίσεων, αλλά έχει μακροπρόθεσμα αποδεδειγμένες επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, καθώς προάγει την ισότητα, την προστασία της οικονομίας για το μέλλον, επιτρέπει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη χειραφέτηση.