Καθολικό πλέον είναι το «Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια». Οι υπογραφές της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών έφτασαν τις 1050+ και συνεχίζονται.
Ο κατάλογος συγκλήτων, σχολών και τμημάτων, συλλόγων καθηγητών, ερευνητών, διοικητικών υπαλλήλων, μεταπτυχιακών φοιτητών, επιστημονικών ενώσεων και συνδικαλιστικών φορέων είναι ατέλειωτος και μεγαλώνει.

Ενδεικτικά έχουμε στα χέρια μας τις ανακοινώσεις των πιο κάτω φορέων:
Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδος
Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ενιαίος Συλλόγου Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)
Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΠΟΕΤΕΠ) –ΑΕΙ
Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας
Κεντρικό Συμβούλιο Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σύλλογος Μελών ΔΕΠ Παντείου Πανεπιστημίου
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύγκλητος Παντείου Πανεπιστημίου
Σύγκλητος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Σύλλογος φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών Παν. Ιωαννίνων
Σύγκλητος ΑΠΘ
Σύλλογος ΔΕΠ Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ενιαίος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΤΕΙ-Θ
Πρωτοβουλία Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), ΕΚΠΑ
Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ
Σύγλητος Παν. Πατρών και 110 μέλη ΔΕΠ
Σύγκλητος ΕΚΠΑ
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών/ριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών-Φοιτητριών και Υποψηφίων Διδακτόρων Παντείου Πανεπιστημίου
Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ)

Οι υπογραφές πανεπιστημιακών στο κείμενο της πρωτοβουλίας συγκεντρώνονται στο email NoUniPolice@gmail.com
Στηρίζουμε την καμπάνια “Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια”
Ενημερώνουμε την κοινωνία παρά τον ασφυκτικό αποκλεισμό από τα επίσημα κεντρικά ΜΜΕ, τις τηλεοράσεις, παρά τις απόπειρες λογοκρισίας στο διαδίκτυο.
Γινόμαστε εμείς, όλες και όλοι τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Κοινότητα στα κοινωνικά μέσα Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια