Οι περιοχές πρασίνου στις πόλεις έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Ωστόσο, ακόμη και οι έξυπνες και ευφυείς πόλεις ενδέχεται να έχουν δυσκολίες στην εφαρμογή πολιτικών για τις περιοχές πρασίνου στις πολιτικές τους για την ανάπτυξη της πόλης.

Εδώ μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία ανοιχτού κώδικα GeoAI της Green City Watch. Η τεχνολογία χαρτογραφεί χώρους πρασίνου και την ποιότητά τους – όχι μόνο την ποσότητα – σε τρεις παραμέτρους: Κοινωνία, Οικολογία και Οικονομία. Ο πίνακας εργαλείων καθιστά δυνατή την ανατροπή αυτών των παραμέτρων σύμφωνα με μια συγκεκριμένη ανάγκη από μια πόλη (δείτε μια εικόνα του πίνακα ελέγχου)

Αυτές οι τρεις παράμετροι είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της ποιότητας των πάρκων και άλλων δημόσιων χώρων πρασίνου. Οι περιοχές πρασίνου χωρίς άσφαλτο ή σκυρόδεμα αποτελούν μέρος της πρόληψης ενάντια στις πλημμύρες της πόλης απορροφώντας περισσότερο νερό της βροχής, ενώ συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερης ποιότητας αέρα για τους κατοίκους. Στις πόλεις, οι χώροι πρασίνου χρησιμοποιούνται για παιχνίδι και χαλάρωση, που επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Τέλος, τα πάρκα επιτρέπουν τοπικά καφέ και μικρά εστιατόρια που συμβάλλουν στην τοπική οικονομία.

Μια πράσινη επανάσταση AI
Η αποστολή του Green City Watch είναι: «Να φέρουμε επανάσταση στον τρόπο που εκτιμούμε τη φύση, να προσφέρουμε διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση και να αναζωογονήσουμε τις πόλεις μας».

Ο ανοιχτός κώδικας του βασίζεται στη γεωχωρική τεχνολογία. Αυτή είναι μια τεχνολογία Μηχανικής Μάθησης. Το GeoAI συνδυάζει μεθόδους από GIS, τεχνητή νοημοσύνη και εξόρυξη δεδομένων.

Μερικά χαρακτηριστικά του GeoAI είναι:

– Χρήση computer vision για τηλεπισκόπηση, ταξινόμηση εικόνας και ανίχνευση αντικειμένων
– Χρήση δικτύων υψηλής ανάλυσης για αύξηση της οπτικής ευκρίνειας και υψηλότερων επιπέδων ζουμ των υπαρχόντων εικόνων
– Χρήση επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για εξαγωγή γεωχωρικών πληροφοριών από μη δομημένο κείμενο σε έγγραφα και εικόνες
– Εφαρμογή βαθιάς μάθησης σε μεγάλα τρισδιάστατα γεωγραφικά σύνολα δεδομένων, όπως σημεία νέφους και τρισδιάστατα πλέγματα

Η συνιδρύτρια Nadina Galle εξήγησε την τεχνολογία τους ως εξής (σε ένα άρθρο από το 2019): «Χρησιμοποιούμε πολυφασματικές εικόνες, που παράγονται από δορυφορικούς αισθητήρες που μετρούν την ανακλώμενη ενέργεια μέσα σε διάφορα συγκεκριμένα τμήματα (που ονομάζονται επίσης ζώνες) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος». Το Green City Watch χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες ανάλυσης 30 cm και την υπηρεσία καταλόγου GBDX του Maxar για να φιλτράρει αυτόματα την καλύτερη δυνατή εικόνα και αυτοματοποιώντας έτσι τη ροή εργασίας τους.

Από το 2018 η Green City Watch δημιούργησε ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο για τον εαυτό τους. Έχουν χαρτογραφήσει περιοχές πρασίνου στο Σίδνεϊ, το Άμστερνταμ, τη Jakata και 27 άλλες πόλεις παγκοσμίως.

smartcities.ellak.gr