Της 103ης/14.12.2020 Συνεδρίασης

Για την πρόθεση σύστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί σύστασης ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.) -με αρμοδιότητες σύλληψης και προανάκρισης- η οποία θα αναφέρεται στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά την συνεδρίασή της στις 14/12/2020, μετά από συζήτηση εκφράζει ομόφωνα τις παρακάτω θέσεις.

Τα Πανεπιστήμια δεν είναι χώροι ανομίας, όπως συχνά επιχειρείται να χαρακτηριστούν, το δε υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές για να αντιμετωπισθούν οι όποιες περιπτώσεις παραβατικότητας -αναλογικά μικρότερες από αυτές άλλων κοινωνικών χώρων- προκύπτουν και σε αυτά.

Τα Πανεπιστήμια πλήττονται από έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, φοιτητικής μέριμνας και παρόλα αυτά επιτελούν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου, με διεθνή αναγνώριση.

Τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου, αποφασίζουν με τα συλλογικά τους όργανα για θέματα που άπτονται της λειτουργίας τους, η δε πανεπιστημιακή φύλαξη, αν και σε όσα Ιδρύματα τυχόν χρειαστεί, μπορεί να οργανωθεί εκ νέου στη βάση αποφάσεων της Συγκλήτου.

Σε εποχή πανδημίας με καθημερινά δεκάδες/εκατοντάδες θανάτων και ανεπαρκείς ΜΕΘ σε ολόκληρη την χώρα, η πρόθεση της κυβέρνησης να διαθέσει οικονομικούς πόρους για τη συγκρότηση νέων οργάνων αστυνόμευσης εντός των πανεπιστημίων, ακούγεται κοινωνικά προκλητική και αναμφίβολα αναντίστοιχη με την ευρεία κοινωνική απαίτηση ενίσχυσης βασικών πυλώνων του κοινωνικού κράτους, με προτεραιότητα στον τομέα της Υγείας.

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αντιτίθεται απερίφραστα στη σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας και καλεί την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να λάβει θέση.