“Είναι καιρός η Ευρώπη να επανεξετάσει τη μεταναστευτική της πολιτική και να στραφεί από ένα σύστημα συνόρων και αποτροπής σε μια πολιτική ασφαλών και νομικών οδών. Μια καλά ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει δραστικά στην ένταξη των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων τις κοινωνίες και τις αγορές εργασίας μας και ωφελούμε όλη την Ευρώπη!” Αυτά δήλωσε ο Damian Boeselager, από τους βασικούς συντάκτες του πολιτικού κειμένου των Ευρωπαίων Πρασίνων για την ανάγκη διαφορετικής πολιτικής στο μεταναστευτικό.

Ενόψει της νέας επερχόμενης συμφωνίας για το μεταναστευτικό στην οποία θεωρητικά θα καταλήξουν τα κράτη μέλη στο τέλος του Σεπτέμβρη, ο Boeselager συνεχίζει: “Η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστες. Η ήπειρος γερνά γρήγορα. Τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία και η πληροφορική αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλα τα κράτη μέλη. Η ύφεση του Coronavirus δεν θα αντιστρέψει αυτήν την τάση. Το όραμα των Πρασίνων / EFA προτείνει μια πανευρωπαϊκή λύση, η οποία μπορεί να ωφελήσει τις κυβερνήσεις, την Ευρώπη συνολικά, τους μετανάστες και τις χώρες από όπου προέρχονται.”

Το έγγραφο θέσης των Πρασίνων / EFA ζητά έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Μετανάστευσης που να παρέχει:

1. Ίσα δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους που διαμένουν στην ΕΕ μέσω της εναρμόνισης και της προσέγγισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα.

2. Νέες νόμιμες οδούς για τους μετακινούμενους πληθυσμούς και τις οικογένειές τους, που επιθυμούν να έρθουν και να εργαστούν στην ΕΕ και δημιουργία ίσων ευκαιριών για τους μετανάστες εργαζόμενους με χαμηλό και μεσαίο μισθό.