Η υποστήριξη για τη συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων συνεχίζει να διευρύνεται: στις 25 Αυγούστου η Μάλτα έγινε το 84ο κράτος που υπέγραψε τη Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΑΠΟ). Το 2017 συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για να εγκριθεί η Συνθήκη και ήταν από τα 122 έθνη που ψήφισαν υπέρ του τελικού κειμένου.

Η υπογραφή της Μάλτας ακολουθεί εκείνη της Μοζαμβίκης, την προηγούμενη εβδομάδα, και τις επικυρώσεις εντός Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, της Νιγηρίας, του Νιούε και του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επίσης τον Αύγουστο. Η Μάλτα θα εργαστεί τώρα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης της συνθήκης εντός του Κοινοβουλίου της. Οι επικυρώσεις σήμερα έχουν γίνει από 44 χώρες, ενώ την έχουν υπογράψει 84 χώρες.

 

Μετάφραση από ιταλικά: Pressenza Athens.