(Σήμερα ξεκινά η διάσκεψη δέσμευσης της ΕΕ με στόχο να βρεθούν €7.5 δις, μέσω δωρητών και εταίρων, για την ύπαρξη αποτελεσματικών ιατρικών εργαλείων – φαρμάκων διαγνωστικών και εμβολίων – για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Υπεύθυνη έρευνα και ανάπτυξη και τα προσιτά φάρμακα χαιρετίζουν την προσπάθεια και δημοσιοποιούν συστάσεις για το πώς θα φτάσουμε σε αποτελεσματικά εργαλεία υγείας, για την Covid-19, προσιτά για όλο τον κόσμο.)

 

4 Μαΐου 2020

 

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες των παγκόσμιων παραγόντων στον τομέα της υγείας και άλλων ενδιαφερομένων μερών να συγκεντρώσουν οικονομική υποστήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α), στην παραγωγή και διανομή εμβολίων, διαγνωστικών και θεραπευτικών φαρμάκων για την COVID19 μέσω της παγκόσμιας διάσκεψης δέσμευσης της 4ης Μαΐου.1

Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι που η ΕΕ συμμετείχε στην έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των οργανώσεων υγείας για επιτάχυνση της ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας και της δίκαιης πρόσβασης σε ασφαλή, ποιοτικά, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά διαγνωστικά, θεραπευτικά και εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Ως οργανώσεις και άτομα που ασχολούμαστε με τον τομέα της υγείας που υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη ζωτική σημασία των δεσμεύσεων σε αυτή την πρόσκληση για δράση. Θα θέλαμε επίσης να υπογραμμίσουμε απαραίτητες συστάσεις για την αύξηση της λογοδοσίας και της δημόσιας ιδιοκτησίας αυτής της πρωτοβουλίας δέσμευσης και των επακόλουθων δραστηριοτήτων.

 

Μια πανδημία χρειάζεται έναν υπεύθυνο παγκόσμιο μηχανισμό συντονισμού

Οι πανδημίες δεν έχουν σύνορα και μόνο μια συντονισμένη παγκόσμια απάντηση μπορεί να μετριάσει τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης. Χωρίς παγκόσμιο συντονισμό και συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των τομέων επενδύσεων και πρακτικών για Έρευνα & Ανάπτυξη, θα σπαταληθούν χρήσιμοι και αναγκαίοι πόροι και θα χαθεί χρόνος. Είναι επίσης σημαντικό όλες οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από δημόσια χρηματοδότηση στο πλαίσιο του COVID-19 να έχουν παγκόσμια εφαρμογή.

Καλούμε την ΕΕ και όλους τους άλλους δωρητές και εταίρους στη διάσκεψη δέσμευσης που ξεκινά σήμερα να δημιουργήσουν μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς δομή διακυβέρνησης που θα αποφασίζει για τις προτεραιότητες, θα παρακολουθεί την πρόοδο, θα αξιολογεί και θα υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των δεσμεύσεων και τις περαιτέρω αναγκαίες επενδύσεις. Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένας ισχυρός μηχανισμός λογοδοσίας για να διασφαλιστεί ότι οι δεσμεύσεις μεταφράζονται σε δράσεις. Η ουσιαστική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να διασφαλιστεί σε όλες τις δομές διακυβέρνησης.

 

Ένας φιλόδοξος στόχος απαιτεί ένα λεπτομερές σχέδιο και ισχυρές ρήτρες πρόσβασης και προσιτότητας

Καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία επιτάχυνσης WHO ACT και κατά συνέπεια αυξήθηκαν οι προσδοκίες για παγκόσμια δίκαιη πρόσβαση, υπάρχουν αρκετά εμπόδια  που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

  • πρέπει να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν ασφαλή και αποτελεσματικά εργαλεία,
  • η παρασκευή πρέπει να μετασχηματιστεί για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση,
  • η προμήθεια και η διανομή πρέπει να οργανωθούν αναλόγως,
  • και οι ρυθμίσεις τιμολόγησης πρέπει να βρεθούν υπό διαπραγματεύσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία που αναπτύξαμε θα είναι πράγματι προσιτά σε όλους.

 

Η εμπειρία που έχουμε πριν από την COVID-19 εποχή έχει δείξει ότι κάθε ένα από τα παραπάνω έχουν μετατραπεί σε εμπόδια για την πρόσβαση σε εργαλεία υγείας που σώζουν ζωές και είναι απαραίτητο να τα αντιμετωπίσουμε νωρίς.

Η διάσκεψη δέσμευσης μπορεί να προσφέρει τα οικονομικά μέσα για να ξεπεραστούν ορισμένα εμπόδια. Χρειάζεται όμως και ένα σχέδιο που να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε ενός από αυτά τα εμπόδια. Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινό ορισμό του τι σημαίνει παγκόσμια δίκαιη πρόσβαση, προσιτή τιμή και διαθεσιμότητα και λεπτομερείς προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εταίροι αναμένεται να συμβάλουν στην εκπλήρωση αυτών των φιλοδοξιών ως αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση.

Καθώς το συνέδριο δεσμεύσεων στοχεύει στη συγκέντρωση χρηματοδότησης από όλο τον κόσμο για την κάλυψη των αναγκών όλων, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η χρηματοδότηση που έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει η έρευνα και ανάπτυξη για την COVID-19 θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεκτικές νομικά δεσμευτικές ρυθμίσεις με ιδιωτικούς και δημόσιους εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες υγείας τιμολογούνται δίκαια και προσιτά στους πληρωτές υγειονομικής περίθαλψης και είναι δωρεάν στο κοινό σε όλα τα κράτη. Για να συμπληρώσει αυτές τις προσπάθειες, οποιαδήποτε θεραπεία, διάγνωση και εμβόλιο για την COVID-19 που θα αναπτυχθεί με δημόσια χρηματοδότηση, μέσω των δεσμεύσεων που θα προκύψουν από την 4η Μαΐου και στη συνέχεια, θα πρέπει να εξαρτάται από την υποχρεωτική ένταξη σε μια παγκόσμια ομάδα τεχνολογίας.

Μια πρόταση για τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας υποβλήθηκε στον Π.Ο.Υ. από την κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, να επεκταθεί και να εφαρμοστεί σε μια προσπάθεια να «συγκεντρωθούν τα τεχνολογικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για την ανίχνευση, την πρόληψη, τον έλεγχο και τη θεραπεία της πανδημίας COVID-19» .3

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Υπεύθυνη έρευνα και ανάπτυξη και τα προσιτά φάρμακα.

 


[1] https://global-response.europa.eu/index_en
[2] https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
[3] https://www.keionline.org/wp-content/uploads/President-MoH-Costa-Rica-Dr-Tedros-WHO24March2020.pdf