Μια ομάδα επιστημόνων, ιατρών, χρηματοδοτών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής από περισσότερα από 70 ιδρύματα από περισσότερες από 30 χώρες έχουν οργανωθεί σε διεθνή συμμαχία για να ανταποκριθούν στο COVID-19, σε κοινωνικά περιβάλλοντα που δεν διαθέτουν πόρους. Η Συμμαχία Κλινικής Έρευνας COVID-19 στοχεύει στην επιτάχυνση της απεγνωσμένα απαραίτητης έρευνας για τον COVID-19 σε εκείνες τις περιοχές όπου ο ιός θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή στα πολύ εύθραυστα συστήματα υγείας και ευρύτατη ζημιά στην υγεία ευάλωτων πληθυσμών.

Σε ένα σχόλιο που δημοσιεύθηκε στις 2 Απριλίου στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, τα μέλη της συμμαχίας συνασπισμού υποστηρίζουν ότι απαιτείται διεθνής ερευνητική συνεργασία και συντονισμός για την υποστήριξη αφρικανικών, λατινοαμερικάνων, ανατολικοευρωπαϊκών και ορισμένων ασιατικών χωρών, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην επιδεινούμενη πανδημία και να επιταχύνουν την προσαρμοσμένη έρευνα σε περιβάλλον περιορισμένων πόρων.

Η συμμαχία συγκεντρώνει μια άνευ προηγουμένου ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών ιδρυμάτων δημόσιου τομέα, υπουργείων υγείας, ακαδημαϊκών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης, ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών και χρηματοδοτών που έχουν δεσμευτεί να βρουν λύσεις COVID-19 για ρυθμίσεις πόρων χωρίς πόρους.

Έχει ήδη ξεκινήσει μια σημαντική ερευνητική απάντηση στο COVID-19, η δοκιμή SOLIDARITY του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μια πρωτοφανής παγκόσμια προσπάθεια. Αλλά οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι από σχεδόν 600 κλινικές δοκιμές COVID-19 που καταγράφηκαν, πολύ λίγες έχουν προγραμματιστεί σε περιβάλλον που δεν διαθέτει πόρους. Οι συγγραφείς δεσμεύονται να μοιραστούν την τεχνική τους εμπειρία και την ικανότητα κλινικών δοκιμών για να επιταχύνουν αποτελέσματα στην έρευνα για τον κορωνοϊό.

Η κλίμακα της πρόκλησης είναι σαφώς πέρα ​​από το πεδίο οποιουδήποτε μεμονωμένου οργανισμού. Ο συνασπισμός θα διευκολύνει μια συντονισμένη προσέγγιση, έτσι ώστε όλα τα δεδομένα από όλες τις περιοχές να μπορούν να συλλέγονται με παρόμοιο τρόπο, να συγκεντρώνονται και να μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα βοηθήσει τις χώρες και τον Π.Ο.Υ. να λάβουν ταχεία τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με πολιτικές και πρακτικές.

«Χαιρετίζουμε την έναρξη αυτής της συμμαχίας, η οποία εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα πολυεθνική και πολυεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε περιβάλλοντα με χαμηλούς πόρους και θα βοηθήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να συντονίσει τον ρόλο του στην παγκόσμια ανταπόκριση στο COVID-19», δήλωσε ο Δρ. Soumya Swaminathan, Επικεφαλής Επιστήμονας, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Παρόλο που το επίκεντρο είναι σήμερα αλλού, πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για τις συνέπειες αυτής της πανδημίας σε περιβάλλοντα που δεν έχουν ικανούς πόρους, αν δεν θέλουμε να χάσουμε ακόμα περισσότερες ζωές».

Τα μέλη της συμμαχίας ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης, έτσι ώστε αποτελεσματικές νέες θεραπείες να διατίθενται το συντομότερο δυνατό σε περιβάλλοντα που δεν διαθέτουν πόρους και να είναι προσιτές και εύκολα προσβάσιμες.

Μέχρι στιγμής περισσότερες από 70 οργανώσεις έχουν ενταχθεί σε αυτή τη συμμαχία, κάνοντας έκκληση προς άλλους οργανισμούς να συνεισφέρουν.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το COVID-19 Clinical Research Coalition: info@covid19crc.org

Μετάφραση από τα αγγλικά: Pressenza Athens.

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ