ΠΡΟΣ:
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)/ Greek Atomic Energy Commission (EEAE

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο
2. Υπουργό ΥΠΕΝ κ.Χατζηδάκη
3. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.Γεωργιάδη
4. Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Α. Κυριαζή
5. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μ. Γραφάκο
6. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη
7. Πρόεδρο ΠΕΔΑ κ.Μαρκόπουλο
8. Πρόεδρο ΕΔΣΝΑ κ. Β. Κόκκαλη
9. Βουλευτές Δυτικής Αθήνας & Δυτικής Αττικής
10. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος κα. Αυγερινοπούλου
11. Greek Affiliate of IPPNW κα Μαρία Αρβανίτη – Σωτηροπούλου
12. ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κ. Θωμά Μπιζά
13. ASPROFOS ENGINEERING S.A.
14. ΜΜΕ

ΘΕΜΑ:
Αίτημα άμεσου ραδιολογικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή, ΕΕΑΕ, στον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, παλιά χωματερή Άνω Λιοσίων.

Με αφορμή, την μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες για τη δημοσιοποίηση των ερευνών της ASPROFOS engineering, Οκτώβριος 2015:
1. Αναλυτική Καταγραφή Ρυπαντικών Φορτίων στους ΧΥΤΑ Φυλής,
2. Αναλυτική Καταγραφή Ποσοτικής και Ποιοτικής Σύστασης Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ Φυλής,

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece υποβάλλει αίτημα προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) να πραγματοποιήσει ραδιολογικό έλεγχο στην περιοχή ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων, στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών της ASPROFOS engineering, καταγράφονται υψηλότερες μετρήσεις από τα ανώτατα όρια εκπεμπόμενης ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Το αίτημα του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για την πραγματοποίηση ραδιολογικού ελέγχου από την ΕΕΑΕ ενισχύεται:
Α) Από την πρόταση της ASPROFOS engineering, της ίδιας εταιρεία που πραγματοποίησε την έρευνα, η οποία στο τεύχος «Αναλυτική Καταγραφή Ποσοτικής και Ποιοτικής Σύστασης Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ Φυλής», προτείνει την «έρευνα στο χώρο της παλαιάς χωματερής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κύρια στις θέσεις λήψεων μετρήσεων που υποδεικνύονται στα σχήματα 5-1 και 5-2 της μελέτης». [η πρόταση της ASRPOFOS προς την ΕΕΑΕ επισυνάπτεται]
Β) Από το αίτημα του «ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ – Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας» που έχει υποβληθεί προς την ΕΕΑΕ (30.03.2020).

Ο ραδιολογικός έλεγχος τον οποίο αιτούμεθα προς την ΕΕΑΕ δεν υποβάλλεται για λόγους περιέργειας ή καταγραφής ρύπων ή ραδιενέργειας, αλλά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, μιας και στην παλιά χωματερή Άνω Λιοσίων, προβλέπονται:

«Με βάση τη Μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος Φυλής, θα δρομολογηθεί το στρατηγικής σημασίας και οραματικό περιβαλλοντικό έργο της Αποκατάστασης που θα μετατρέψει τη Χωματερή σε Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής.
Παράλληλα με τη δημιουργία πρασίνου και χώρων άθλησης και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, θα εγκατασταθούν σταθμοί παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα 5 μικρές ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 250 ΚW, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 10MW και ένα υδροηλεκτρικό έργο μικρής κλίμακας»
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φυλής 433/21.12.2018, ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΖΙΝΩΗΤ-ΘΡ9).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως «αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας» έχει την επιστημονική και νομική υποχρέωση για λόγους δημόσιας υγείας να πραγματοποιήσει άμεσα ραδιολογικό έλεγχο στον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεση Αποβλήτων, παλιά χωματερή Άνω Λιοσίων.

Σας προτρέπουμε να λάβετε υπό όψη σας:
1. Το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον α) ΚΥΑ 77921/1440/1995 – ΦΕΚ Β’ 795/14.9.1995 β) ΚΥΑ 49987/2312/2002 – ΦΕΚ Β’ 592/ 15.5.2002
2. Την κύρωση της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες (Συνθήκη του Άαρχους) Ν.3422/2005 – ΦΕΚ 303/Α/13-12-2005
3. Την αρχή της προφύλαξης, όπως περιγράφεται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης» COM/2000/0001
4. Την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας | Ιδιαίτερα το άρθρο 73 – Ρυπασμένες περιοχές, Π.Δ/ 101/2018 – ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας, Αναμένουμε την απάντησή σας

Κώστας Φωτεινάκης
Πρόεδρος