Σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, οι πόλεις έχουν καταστεί βασικό πεδίο μάχης ενάντια στην αυξανόμενη εμβέλεια και δύναμη των πολυεθνικών εταιρειών, υποστηρίζει μια νέα συλλογική δημοσίευση από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, μέρος του δικτύου ENCO.

Από την ιδιωτικοποίηση των υδάτων έως την Airbnb και την Uber, από την καταπολέμηση της ρύπανσης των αυτοκινήτων και του ντίζελ στην προώθηση μιας “μετεγκατάστασης” οικονομίας που δεν διαρρέει μετρητά προς όφελος απόμακρων μετόχων, ζυμώνεται μια μάχη στην Ευρώπη, μεταξύ πόλεων/πολιτών εναντίον πολυεθνικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.

Αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ πόλεων και πολυεθνικών αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες πιέσεις στις τοπικές αρχές και τους αστικούς χώρους από την οικονομική κρίση του 2008, συμπεριλαμβανομένης της λιτότητας και των περικοπών του προϋπολογισμού, της οικονομικοποίησης των κατοικιών, της υπεραγοράς που επηρεάζει αρνητικά τους ντόπιους και της στόχευσης των πόλεων από το Big Tech και εταιρείες πλατφορμών. Από την άλλη πλευρά, οι πόλεις και οι κάτοικοί τους αναπτύσσουν έναν πλούτο ισχυρών καινοτόμων πολιτικών και πρωτοβουλιών για να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις, να αναπτύξουν την τοπική οικονομία, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να εξασφαλίσουν μια καλή ποιότητα ζωής για όλους.

Το εγχείρημα “Πόλεις εναντίον Πολυεθνικών” καταδεικνύει ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πόλεις και οι κάτοικοί τους αναλαμβάνουν δράση προς την κατεύθυνση της προοδευτικής κοινωνικής αλλαγής και της κλιματικής δικαιοσύνης. Αλλά δείχνει επίσης τα αμέτρητα εμπόδια που έχουν μπροστά τους, όταν αντιμετωπίζουν εταιρικούς γίγαντες, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, για παράδειγμα, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες για την προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η Airbnb μπόρεσε να στραφεί με επιτυχία στα δικαστήρια της ΕΕ στην προσπάθειά της να αποτρέψει τις πόλεις να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές της. Ακόμα χειρότερα, οι επιχειρηματικές ομάδες πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς στις δημοτικές πολιτικές.

Ο αντίκτυπος αυτής της πίεσης είναι εμφανής στο σχέδιο δράσης για την επιβολή του Σχεδίου Δράσης Ενιαίας Αγοράς, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια νέα ώθηση για την αμφιλεγόμενη οδηγία για τις Ειδοποιήσεις Υπηρεσιών. Μια οδηγία που, αν τελικά εφαρμοστεί, πολλές πόλεις της Ευρώπης φοβούνται ότι θα περιορίσει το δημοκρατικό τους δικαίωμα να ρυθμίζουν τους εταιρικούς γίγαντες.