Του Antonio Gancedo

Στις 6 Ιανουαρίου, η ομάδα βάσης της 2ης Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη-βία βρέθηκε στο Κολλέγιο Bravan στη Βομβάη πραγματοποιώντας πολλές δράσεις.

Η Διεθνής Ομάδα Βάσης, στο Κολλέγιο Bravan, συμμετείχε σε πολλές δράσεις.

Αναφέρθηκε το νόημα της Παγκόσμιας Πορείας και οι δράσεις που πραγματοποιούνται στις διαδρομές της σε διάφορους τομείς.

Πραγματοποιήθηκαν Ανθρώπινα Σήματα Ειρήνης.

Αργότερα, στην αίθουσα του Κολλεγίου Bravan, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο για την 2η Παγκόσμια Πορεία, με την προβολή των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Και όπως και στο Μανιφέστο της 2ης Παγκόσμιας Πορείας, οι συμμετέχοντες δήλωσαν:

«Σήμερα, η 2η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη Μη-βία είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.

Θα προωθήσει την εκπαίδευση στη μη-βία και θα ενώσει τα κινήματα που υπερασπίζονται και προωθούν τον λαό σε όλο τον κόσμο, τη δημοκρατία, την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και τη βιωσιμότητα της ζωής στον πλανήτη».

Την ίδια μέρα, στο κολλέγιο Valia CL στην αίθουσά του, πραγματοποιήθηκε επεξηγηματική συνάντηση με προβολή της 2ης Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη-βία και περιλήψεις των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης ανθρώπινα σύμβολα ειρήνης.

Ο τοπικός τύπος αναφέρθηκε στην παρουσία της 2ης Παγκόσμιας Πορείας.

Μετάφραση από τα Αγγλικά: Pressenza Athens

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ