Διεθνής ομάδα ειδικών που ερευνούν το θέμα των κλινικών μελετών και της διαφάνειας των αποτελεσμάτων τους δηλώνει ότι τα αποτελέσματα πέντε κλινικών μελετών μεγάλης κλίμακας, που διεξήχθησαν στη Μεγάλη Βρετανία, δεν έχουν δημοσιευθεί, ούτε σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, ούτε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη όπου δημοσιεύονται συνήθως. Τα δεδομένα που θα έπρεπε να βρίσκονται στο φως αφορούν ζητήματα ασφάλειας και επάρκειας των συγκεκριμένων αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Στις πέντε αυτές μελέτες έλαβαν μέρος συνολικά 3,127 άνθρωποι με μεγάλο βαθμό κατάθλιψης, που εμπιστεύθηκαν τις εταιρείες. Τρεις από τις παραπάνω κλινικές μελέτες εκπονήθηκαν από την Sanofi, μία από τη Novartis και μία από την Sunovion. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν επίσης μελέτη της Pfizer που έχει εκπονήσει με 551 ασθενείς με γενικευμένη διαταραχή άγχους, για το φάρμακο imagabalin. Και αυτή η κλινική μελέτη, αν και ολοκληρώθηκε το 2008, δεν δημοσιοποίησε τα αποτελέσματά της.

Τα παραπάνω αναφέρει ο ιδρυτής της εκστρατείας TranspariMED, Till Bruckner, κάτοχος διδακτορικού στις πολιτικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Bristol, πολιτικός ερευνητής, σε άρθρο του στο Mad in America. Ο Bruckner εξηγεί ότι στο παρελθόν τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών που αφορούν αντικαταθλιπτικά φάρμακα είτε δεν έχουν δημοσιεύσει καθόλου στοιχεία, είτε έχουν δώσει στη δημοσιότητα μερικά στοιχεία, είτε έχουν δώσει παραπλανητικά στοιχεία.

Εκτός από την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, ζητήματα για τα οποία οι φαρμακοβιομηχανίες οφείλουν να επιχειρηματολογούν παρουσιάζοντας όλα τα δεδομένα των μελετών τους, τίθεται και ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα: τα δεδομένα παλαιών κλινικών μελετών, επηρεάζουν πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Μην έχοντας στη διάθεσή μας όλα τα δεδομένα των κλινικών μελετών, δεν ξέρουμε ως κράτη αν επενδύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων σε ασφαλή φάρμακα. Επιπροσθέτως η γνώση που υπάρχει κρυμμένη σε αυτές τις κλινικές μελέτες δεν επιστρέφει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, παρά το γεγονός ότι μέρος των κεφαλαίων για την έρευνα και ανάπτυξη επενδύεται από τους ίδιους τους φορολογούμενους (κρατική έρευνα).

Ο Till Buckner ενημερώνει ότι η εκστρατεία TranspariMED εργάζεται αυτή την περίοδο με σκοπό τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα γνωστοποιεί το βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών και των Πανεπιστημίων ως προς το θέμα της δημοσίευσης των δεδομένων των κλινικών μελετών.