Προς τον αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι ευρωβουλευτές που υπογράφουμε τη συγκεκριμένη επιστολή δηλώνουμε την έντονη ανησυχία μας για τα συνεχόμενα κρούσματα ακραίας αστυνομικής βίας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Κρούσματα έντονης βίας, ακόμη και με σεξουαλικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις καταγγελίες, που δεν παραβιάζουν μόνο τα δικαιώματα των συγκεκριμένων πολιτών αλλά και την έννοια του Κράτους Δικαίου.

Με βαθιά πεποίθηση ότι τέτοιες πράξεις δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές αρχές που πρέπει να διαφυλάττονται σε κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ, σας καλούμε να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την εις βάθος διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων περιστατικών και για να διασφαλιστεί ότι τα σώματα ασφαλείας θα δρουν σύμφωνα με τον νόμο και το Κράτος Δικαίου σε κάθε περίσταση.

Την επιστολή υπογράφουν οι Ε/Β:

Arvanitis Kostas, MEP, GUE/NGL
Aubry Manon, MEP, Co-president of GUE/NGL
Barrena Pernando, MEP, GUE/NGL
Bombard Manuel, MEP, GUE/NGL
Cavazzini Anna, MEP, Greens/EFA
Chaibi Leila, MEP, GUE/NGL
Daly Clare, MEP, GUE/NGL
Demirel Ozlem Alev, MEP, GUE/NGL
Ernst Cornelia, MEP, GUE/NGL
Fajon Tanja, MEP, S&D
Georgiou Giorgos, MEP, GUE/NGL
Georgoulis Alexis, MEP, GUE/NGL
Glucksman Raphael, MEP, S&D
Gusmao Jose, MEP, GUE/NGL
Keller Ska, MEP, Co-president of Greens/EFA Group
Kizilyurek Niyazi, MEP, GUE/NGL
Kokkalis Petros, MEP, GUE/NGL
Koster Dietmar, MEP, S&D
Kouloglou Stelios, MEP, GUE/NGL
Kountoura Elena, MEP, GUE/NGL
Marquardt Erik, Greens/EFA
Maurel Emmanuel, MEP, GUE/NGL
O’Sullivan Grace, MEP, Greens/EFA
Palop Maria Eugenia Rodriguez, MEP, GUE/NGL
Papadimoulis Dimitris, MEP, Vice President of the European Parliament, GUE/NGL
Pelletier Anne – Sophie, MEP, GUE/NGL
Pineda Manu, MEP, GUE/NGL
Rego Sira, MEP, GUE/NGL
Schirdewan Martin, MEP, Co-president of GUE/NGL
Urban Miguel, MEP, GUE/NGL
Villanueva Idoia, MEP, GUE/NGL
Wallace Mick, MEP, GUE/NGL
Ward Julie, MEP, S&D