Η Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων» επινοεί και σχεδιάζει ένα νέο πρωτότυπο και καινοτόμο εναλλακτικό νομισματικό σύστημα κοινωνικής αντίληψης, τη Νομισματική Οικονομική Μονάδα Ηπείρου, το οποίο θα εκφράζεται με το δικό της Κ.Αλ.Ο. νόμισμα. το Ν.Ο.Μ.Η. (Νόμη ή ΝΟΜΗσμα).

 

Στην ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σημερινή αστική οικονομία, όπου επικρατεί σε σημαντικό βαθμό το χρήμα και ο αγώνας για την με κάθε τρόπο απόκτηση του, ένα από τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης είναι η εξαθλίωση μεγάλης μερίδας πολιτών και η δημιουργία νέων κοινωνικών τάξεων – θυμάτων αυτής της κατάστασης όπως οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι επισφαλώς εργαζόμενοι, οι μη πολίτες!

Για παράδειγμα, οι κατά τον Ιούνιο του 2019 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ ανέρχονταν σε 938.812 άτομα και λαμβανομένου υπόψη εκείνου του «Μόνο ένας άνεργος ανά οικογένεια» έχουμε στατιστικά περίπου 900.000 οικογένειες ή νοικοκυριά φτωχές ή στα όρια της φτώχειας!

Αλλά και σύμφωνα με την Ελ.Στατ. το 2018, το 31,8% των Ελλήνων, 3.348.500 άτομα, βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και το 13,6% διαβιούσε υπό ακραία φτώχεια.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τους ακατάγραφους ανέργους, τους επισφαλώς εργαζόμενους, τους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και τους αφανείς νεόφτωχους, τότε η κατάσταση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης. Κι ακόμα, αν σε όλους αυτούς προσθέσουμε και τους αλλοδαπούς νόμιμους και παράνομους τότε έχουμε ένα εκρηκτικό κοινωνικό μίγμα το οποίο ζει και υπάρχει τρεφόμενο από τις σάρκες της κοινωνίας μας!

Συμπερασματικά, ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων πολιτών και κοντά σ’ αυτούς και αλλοδαποί, ζουν με λίγα και πολλοί από αυτούς προσπαθούν με μεθόδους παρανομίας, παραοικονομίας και διαφθοράς να προσπορίσουν τα προς το ζην. Έτσι ο φτωχός χάνει κάθε έρεισμα νομιμότητας, γίνεται συνένοχος και έρμαιο του κάθε επιχειρηματία ή άλλου φοροκλέπτη, του κάθε εκμεταλλευτή εργοδότη και μαθαίνει κοντά τους να κλέβει ανερυθρίαστα και το κράτος, και τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο. Μαθαίνει να αδιαφορεί για τους φοροκλέφτες αφού γίνεται ένα με αυτούς, εργάζεται χωρίς ή με μισή κοινωνική ασφάλιση και με χαμηλότερη αμοιβή και αφήνεται στην εκμετάλλευση αφού δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι βολεύεται με τα λίγα, αφήνοντας τα πολλά για τους λίγους.

Και πάνω απ’ όλα ο Έλληνας έχει να αντιμετωπίσει και τους δυσβάστακτους υπέρογκους φόρους.

Στην κατάσταση αυτή, βέβαια, η Ήπειρος δεν αποτελεί εξαίρεση, αν και στατιστικά πλήττεται λιγότερο, εντούτοις ακολουθεί τις διακυμάνσεις της οικονομίας και επηρεάζεται ανάλογα.

 

Η δημιουργία της Νομισματικής Οικονομικής Μονάδας Ηπείρου

Σ’ αυτή την οικονομική κατάσταση η Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων», προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικές και πολιτιστικές της δράσεις, θεώρησε αδήριτη ανάγκη την δημιουργία μιας νέας οικονομικής κατάστασης η οποία σύμφωνα πάντα με τις αρχές της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και την χρήση ενός εναλλακτικού νομισματικού συστήματος κοινωνικής αντίληψης να μπορέσει να εξισορροπήσει κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα και να θέσει τις βάσεις για μια νέα καινοτόμου αναπτυξιακού χαρακτήρα αειφόρο κοινωνική οικονομία.

Επόμενο, λοιπόν, βήμα ήταν η επινόηση και ο σχεδιασμός ενός νέου πρωτότυπου και καινοτόμου εναλλακτικού νομισματικού συστήματος κοινωνικής αντίληψης, της Νομισματικής Οικονομικής Μονάδας Ηπείρου το οποίο θα εκφράζεται με το δικό της Κ.Αλ.Ο. νόμισμα το Ν.Ο.Μ.Η. (Νόμη ή ΝΟΜΗσμα).

Το ΝΟΜΗσμα ιδρύεται για να καταστεί ένα εναλλακτικό ασφαλές και κοινά αποδεκτό εναλλακτικό οικονομικό μέσο συναλλαγών, για την δημιουργία και την αυτό-χρηματοδότηση λειτουργίας μιας πολυσυμμετοχικής κοινωνικής επιχείρησης, Εταιρείας, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν ελευθέρα, δωρεάν και ανέξοδα όσοι ενδιαφέρονται για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και επιθυμούν να συμβάλουν, να προσφέρουν και να συνεισφέρουν, έστω και κατ’ ελάχιστο, στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη και προκοπή του τόπου μας, αλλά και όσοι άλλοι που επιθυμούν να βοηθηθούν όπως άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι, φτωχοί και άποροι και άλλοι.

Στην Εταιρεία θα μπορούν, βέβαια, να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, επενδυτές, οργανισμοί και άλλοι που επιθυμούν να συνεργαστούν επιχειρηματικά με αυτήν.

 

Πολλοί μαζί μπορούμε

Βέβαια για την δημιουργία του ΝΟΜΗσματος και του φορέα που θα το διαχειρίζεται απαιτούνται χρήματα, ευρώ, αλλά και η συμμετοχή και η συνεργασία πολλών.

Όμως εδώ είναι και η πρωτοτυπία και η καινοτομία του όλου εγχειρήματος όλα θα δημιουργηθούν σχεδόν εκ του μη όντος, όχι βέβαια από το τίποτα αλλά με λίγα και απλά πράγματα, με προσωπική εργασία και με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων».

Αυτό όμως που χρειάζεται περισσότερα είναι συνεργασία και προσπάθεια και όλα θα γίνουν με το Νόμη!

 

Πρόσκληση συμμετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την επίτευξη και υλοποίηση των όσων σχεδιάζουμε, καλούμε όποιον ενδιαφέρεται και επιθυμεί να συμμετάσχει και να συνταχθεί μαζί μας να δηλώσει το ενδιαφέρον και την συμμετοχή του προκειμένου να δημιουργηθεί ο αρχικός πυρήνας για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΝΟΜΗσματος, της Νομισματικής Οικονομικής Μονάδας Ηπείρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στην απόλυτη διάθεση των ενδιαφερομένων

και θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που θα δεχτούμε.

Τηλέφωνα: 69 78 157 451, 69 96 529 704

Για επικοινωνία χωρίς χρέωση 69 07 231 752

https://nomiapeirotan.blogspot.com/ troxartes@gmail.com

Στο Facebook: ΝΟΜΗ Νομισματική Οικονομική Μονάδα Ηπείρου

 

Τι είναι η Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων»

Η Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων» είναι μία νέα ένωση φυσικών προσώπων και λειτουργεί ως κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική λέσχη με μέλη (φίλους, μέλη και εταίρους). Έχει νόμιμη έδρα στα Δολιανά Πωγωνίου και στην Σαλαμίνα, σφραγίδα και καταστατικό και διοικείται, αρχικά, από την Γενική Συνέλευση των μελών της και τον Διαχειριστή.

Στην Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων» μπορεί να γίνει μέλος οποιοσδήποτε το επιθυμεί και για οποιονδήποτε λόγο, με την βασική προϋπόθεση ότι δέχεται και σέβεται απόλυτα και απαρέγκλιτα τις προϋποθέσεις, τους όρους και τους κανόνες που θέτει το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Διοίκησης.

Η συμμετοχή στην Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων είναι ελεύθερη, δωρεάν και ανέξοδη και δεν δημιουργεί οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν θα πρέπει να εκφράσουν επώνυμα ή ανώνυμα το ενδιαφέρον τους δηλώνοντας μια διεύθυνση επικοινωνίας προκειμένου να ενημερώνονται. Η ιδιότητα του μέλους αποδίδεται από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε ενδιαφερόμενος με την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του θα λαμβάνει και έναν προσωρινό τίτλο «Δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών Ελλάων» προκειμένου να έχει λόγο και ψήφο στις συνελεύσεις της.

 

Τι είναι το Ν.Ο.Μ.Η.

Το Ν.Ο.Μ.Η. (Νόμη ή ΝΟΜΗσμα), Νομισματική Οικονομική Μονάδα Ηπείρου, είναι ένα νέο πρωτότυπο και καινοτόμο αναπτυξιακού χαρακτήρα εναλλακτικό τοπικό νόμισμα αειφόρου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, παρόμοιο με τα εκατοντάδες που κυκλοφορούν σε όλον τον κόσμο.

Σήμερα στην Ελλάδα υφίστανται περίπου 40 τέτοια κοινωνικά νομισματικά συστήματα, δημιουργημένα από δομές κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο κυκλοφορούν εκατοντάδες!

Στα Ιωάννινα παλαιότερα είχαν γίνει δύο προσπάθειες δημιουργίας τοπικού Γιαννιώτικου νομίσματος που όμως δεν τελεσφόρησαν.

Τώρα με το Ν.Ο.Μ.Η. (Νόμη ή ΝΟΜΗσμα), την Νομισματική Οικονομική Μονάδα Ηπείρου επιχειρούμε μια νέα ενδιαφέρουσα προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα ευοδωθεί.

Η ειδοποιός διαφορά του Ν.Ο.Μ.Η. με τα διάφορα, Ελληνικά και ξένα, τοπικά νομίσματα που υπάρχουν σήμερα είναι πρώτον ότι το ΝΟΜΗσμα είναι Ηπειρώτικο και δεύτερον ότι θα διαθέτει μια βάση αξίας που θα του προσδίδουν οι ιδιότητές του και θα μπορεί να παραχθεί ή να «εξορυχτεί» κατά μια επικρατούσα έννοια, ανέξοδα και να λειτουργεί προς όφελος και της κοινωνίας και του παραγωγού του.

Επιπλέον το ΝΟΜΗσμα θα έχει και εσωτερική αξία και εσωτερική, ανάλογα με την οπτική του καθενός και τη χρήση του, και εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το καθιστούν χρήσιμο, δηλαδή χρήμα και θα το ορίζουν ως προς την αποδοχή του.

Έτσι το ΝΟΜΗσμα θα λειτουργεί αφενός μεν αυτόνομα και ανεξάρτητα από την πραγματική οικονομία, αφετέρου όμως θα λειτουργεί και παράλληλα ως συμπληρωματικό και ενταγμένο ως σύνδεσμος ή γέφυρα –ως μέσο σύγκλυσης- μεταξύ της εναλλακτικής αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας και της πραγματικής οικονομίας. Σε γενικές γραμμές το Νόμη θα δημιουργεί και θα παράγει πλούτο και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στην πραγματική οικονομία σε ευρώ.

 

Το σήμα του Νόμη

Το σήμα του Νόμη είναι μορφοποιημένο σύμβολο της σημείωσης ✓ με αρμονικές αναλογίες και με δύο μικρές παράλληλες γραμμές στο δεξιό σκέλος του που σημαίνουν διπλή επιβεβαίωση σταθερότητας.

Σημειολογικά το σήμα παραπέμπει σε ιδιότυπο είδος άγκυρας σε σχήμα αρότρου, εδώ συμβολικά με διπλό στύπο σύμβολο σταθερότητας σε επισφαλές περιβάλλον, στο μικρό ελληνικό γράμμα «ν» αρχικό της λέξης νόμισμα, σε άροτρο, αλέτρι, «αυτόγυον, μονόξυλο άροτρον» σύμβολο αναμόχλευσης για γόνιμη παραγωγή, ενώ η οξύτητα του αγκώνα, της σχηματιζόμενης γωνίας, συμβολίζει την οξύτατη επιμονή για επιτυχία της προσπάθειας.

 

Λειτουργία και χρήση του Νόμη

Το Νόμη θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για την δημιουργία και την αυτό-χρηματοδότηση λειτουργίας μιας πολυσυμμετοχικής κοινωνικής επιχείρησης η οποία θα το εκδίδει, θα το χρησιμοποιεί και θα υποστηρίζει την αξία του και αφετέρου θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση κοινωνικών, οικολογικών, πολιτισμικών και άλλων σκοπών.

Πέραν των άλλων το Νόμη θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία και λειτουργία εναλλακτικής αγοράς ηθικής και κοινωνικής οικονομικής βάσης όπου το Νόμη θα αποτελεί μέσο συναλλαγής μεταξύ των μελών της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων» αλλά και άλλων συμβεβλημένων ή ενδιαφερομένων, δηλαδή μεταξύ συναλλασσομένων που θα το αποδέχονται, πχ για πράγματα και υπηρεσίες τα οποία μέχρι σήμερα είχαν ελάχιστη ή καθόλου εμπορική ή οικονομική αξία ή είχαν αξία η οποία δεν μπορούσε να αποδοθεί σε τρέχον νόμισμα.

Τέτοια πράγματα, υλικά ή άυλα, μπορεί να είναι από σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα μέχρι ιδέες και της φαντασίας μη εξαιρουμένης, παραμελημένα και απαξιωμένα ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία χωρίς εμπορική αξία και άλλα.

Στον κατάλογο μπορεί να προστεθούν και δικαιώματα από την κινηματογράφηση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων» για δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών επεισοδίων, σήριαλ ή ριάλιτυ.

Επίσης το Νόμη θα μπορεί να χρησιμοποιείται και συμπληρωματικά για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα και επιχειρήσεις. Για παράδειγμα ένας καταναλωτής θα μπορεί να αγοράσει από συμβεβλημένο κατάστημα ένα πράγμα αξίας πχ 14 ευρώ και καταβάλει πχ 10 ευρώ και συμπληρωματικά ανάλογα Νόμη.

 

Η αξία του Νόμη

Το Νόμη είναι ο «νόμος», ο λόγος, η νομή, ο διαμοιρασμός του πλούτου της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων» στα μέλη της και στο κοινωνικό σύνολο.

Η ονομαστική αξία του Νόμη ορίζεται ίση με μία Δραχμή, η λογιστική του αξία είναι ίση με αυτή ενός δικαιώματος προαίρεσης της Εταιρείας ενώ η οικονομική του αξία είναι ανάλογη της συνολικής ημι-αξίας της Εταιρείας προς το σύνολο των Νόμη.

 

Η τιμή του Νόμη και η διάθεσή του

Η ισοτιμία βάσης του ΝΟΜΗ με το ευρώ είναι 1:1, ένα Νόμη = 1 ευρώ, και η πραγματική του τιμή καθορίζεται από την Εταιρεία, αλλά και αυστηρά μεταξύ των συναλλασσομένων με αυτό.

Η Εταιρεία θα μπορεί να διαθέτει Νόμη σε τιμή που θα αποφασίζει, κατ΄ελάχιστο ένα (1) ευρώ ανά Νόμη.

Σε γενικές γραμμές η αξία και η τιμή του Νόμη θα καθορίζεται τόσο από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας όσο και από την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων».

*Σημείωση: Η όποια διαφορά μεταξύ αξίας και τιμής του Νόμη αποτελεί πλασματική υπεραξία και επιστρέφεται από την Εταιρεία ως απόδοση κατοχής Νόμη.

Νόμη θα μπορούν να αποκτηθούν από οποιονδήποτε με πολλούς και ποικίλους τρόπους, μέσω οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των μελών πχ για πληρωμή αντί για ευρώ, με δωρεές από ή προς κοινωφελείς δομές, επιβραβεύσεις πχ για αγορές από συγκεκριμένο κατάστημα ή την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος ή ακόμα και με την προσοχή του ενδιαφερομένου σε ορισμένα πράγματα όπως παραλαβή ενός διαφημιστικού εντύπου ή με την απλή επίσκεψη σε ένα κατάστημα.

Προεξάρχον τρόπος απόκτησης Νόμη είναι αυτός της αμοιβής από την Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων» για την παροχή κοινωνικού ή άλλου έργου ή αγαθού προς έχοντες ανάγκη ή προς το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, όπως για παράδειγμα η προσφορά φαρμάκων ή τροφίμων, η συλλογή σκουπιδιών, ο καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι, σε συνεργασία με την Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων», θα μπορούν να επιλέγουν κοινωνικό φορέα, συλλογικότητα, οργανισμό ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να προσφέρουν ότι επιθυμούν και ότι μπορούν.

 

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία που θα ιδρυθεί θα αποτελεί την αιχμή του επιχειρηματικού δόρατος της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων» και κάθε κάτοχος Νόμη θα είναι και εν δυνάμει συμμέτοχος στην Εταιρεία με δικαίωμα λόγου και ψήφου, ανεξαρτήτως ποσοστών συμμετοχής.

Αρχικό κεφάλαιο τόσο για την δημιουργία και την λειτουργία του Νόμη όσο και της Εταιρείας που θα το διαχειρίζεται αποτελεί η περιουσία, κινητή και ακίνητη της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων».

Η Εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών και σε άλλες εργασίες ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων».

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η χρηματοποίηση, δηλαδή η απόδοση τιμής σε Νόμη, σε υλικά και άυλα πράγματα, ιδέες και της φαντασίας μη εξαιρουμένης, που δεν έχουν εμπορική – οικονομική ή άλλη αξία. Έτσι θα μπορεί να παραχθεί πλούτος ο οποίος μέσα από επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας θα μπορέσει να εκφραστεί και να μετατραπεί σε τρέχον νόμισμα, σε ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθούν κυριολεκτικά άχρηστα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, θα εισαχθούν στην αγορά νέα πράγματα, νέες ιδέες και καινοτομίες, νέα δεδομένα και θα παραχθούν αξίες, χρήμα και πλούτος κοινά αποδεκτός με μικρή προσπάθεια, ελάχιστο κόπο, απλές διαδικασίες και λίγα έξοδα!

Και έτσι θα εξυπηρετούνται με τον καλλίτερο τρόπο οι σκοποί της Αμφικτυονίας Ηπειρωτών «Ελλάων».

Μία από της δραστηριότητες της Εταιρείας θα μπορεί να είναι η τηλεοπτική αξιοποίηση της όλης διαδικασίας δημιουργίας, εφαρμογής και λειτουργίας του ΝΟΜΗσματος. Να δημιουργήσουμε, δηλαδή, μια τηλεοπτική σειρά, σίριαλ ή ριάλιτυ, όπου θα παρουσιάζεται δραματοποιημένη σε πραγματικό χρόνο και με λεπτομέρειες η ανάπτυξη της προσπάθειάς από τους δημιουργούς, τους συντελεστές και τους συμμετέχοντες, με φιλικές συμμετοχές και παράλληλες δράσεις.

Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί δημιουργικά ο τηλεοπτικός χρόνος των σταθμών της Ηπείρου, μέρος του οποίου σήμερα ξοδεύεται σε συχνές επαναλήψεις προγραμμάτων.

Η καινοτομία θα φέρει ανάπτυξη, διαφημίσεις και έσοδα, θα παραχθούν υπεραξίες, θα βελτιωθεί και θα τονωθεί η ποιότητα των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέες μορφές επιχειρηματικότητας, θα τονωθεί η κατανάλωση, θα αναπτυχθούν νέες μορφές τουρισμού, θα προβληθεί η Ήπειρος. Και βέβαια, όπως προαναφέραμε, θα αξιοποιηθούν σχολάζοντες, παραμελημένες και ανεκμετάλλευτες πλουτοπαραγωγικές πήγες, δηλαδή πράγματα και καταστάσεις για τα οποία μέχρι σήμερα δεν δίναμε σημασία.

 

Ασφάλεια του συστήματος Ν.Ο.Μ.Η.

Η Αμφικτυονία Ηπειρωτών «Ελλάων» ως δημιουργός και διαχειριστής της κοινωνικής εναλλακτικής Νομισματικής Οικονομικής Μονάδας Ηπείρου, Ν.Ο.Μ.Η. για λόγους ασφαλείας, οικονομικής ή άλλης αθέμιτης συγκυρίας, θα μπορεί να διακόψει την κυκλοφορία Νόμη, να τα αποσύρει ή να ακυρώσει την ισχύ τους προκειμένου να ελέγξει την καλή λειτουργία της πλατφόρμας και των δεδομένων του συστήματος. Ακόμα, σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται να αντικαταστήσει τα Νόμη και να αποζημιώσει τους κατόχους τους ανέξοδα και σε πραγματικές τιμές Νόμη.

Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα εναλλακτικά νομίσματα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και υλικό στο Διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά: Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα και Local Alternative Currencies

 

Γιάννης Στεφάνου
Υπεύθυνος επικοινωνίας και Διαχειριστής

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ