Το Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης»/Naturefriends Greece με Δελτίο Τύπου επισημαίνει ότι αν ο ΕΔΣΝΑ αποφασίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής θα είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου.

Ο ΕΔΣΝΑ αποφασίζει την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 τη διαιώνιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής και του «καθεστώτος» που επικρατεί στην περιοχή

ΟΧΙ στη διαιώνιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής

ΟΧΙ στον περιβαλλοντικό ρατσισμό

ΝΑΙ στη χωροθέτηση νέων ΧΥΤΥ και την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της 21ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής/ ΕΔΣΝΑ θα συζητηθούν, και εκτός απροόπτου, θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας.

Τα θέματα, μεταξύ των άλλων που θα συζητηθούν, βιαστικά και κατακαλόκαιρο, όταν «η πατρίδα κοιμάται» είναι:

• Λήψη απόφασης για έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο “Τεχνική έκθεση του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής” (Θέμα 1)
• Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προκήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με διαδικασία ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Μελέτη, κατασκευή έργων μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (Θέμα 3)
• Έγκριση μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων» (Θέμα 5)

Οι αποφάσεις που εισηγείται η πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και νυν Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου, αν τελικά ληφθούν, διαιωνίζουν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «…ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου, τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις γενιές…». (Απόσπασμα από την Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, 18 – 20.09.2013).

Ο «περιβαλλοντικός ρατσισμός» συνεχίζεται. «Οι φτωχοί θα εξακολουθήσουν να τρώνε τη ρύπανση». Ο Δήμος Φυλής θα εξακολουθεί ανενόχλητος να κρύβει τα αποτελέσματα της μελέτης για την καταγραφή της ρύπανσης που πραγματοποίησε η εταιρεία «Asprofos Engineering», παρά την εισαγγελική παραγγελία, και να εισπράττει 38 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ως αντισταθμιστικά οφέλη για τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Η διαιώνιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, που συγκεντρώνει τα απόβλητα του μισού Ελληνικού πληθυσμού, στην πραγματικότητα ακυρώνει τον Εθνικό Σχεδιασμό και επιβραβεύει τους «αγωνιστές» του NIMBY (Not In My Back Yard – Όχι στη δική μου αυλή).

Ακόμα και περιβαλλοντικοί νόμοι που είχαν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με θετικό πρόσημο, όπως π.χ. ο Εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων, «υπονομεύονται», χάνουν τη δυναμική τους, την ηθική τους αξία και τον κοινωνικό τους χαρακτήρα.

Ως «Κασσάνδρες» προβλέπουμε, ότι αν τελικά πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και ληφθούν οι αποφάσεις στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για τη διαιώνιση του «καθεστώτος» που επικρατεί στη Φυλή – «καθεστώς» δεν είναι μόνο ο ΧΥΤΑ – θα ακολουθήσουν εξελίξεις ντόμινο σε όλη την Ελλάδα, επαναφέροντας στη συζήτηση την καύση αποβλήτων, τις μεγάλες εγκαταστάσεις και τις εγγυημένες ποσότητες στους εργολάβους.

ΟΧΙ στη διαιώνιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής

Να εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων/ ΠΕΣΔΑ Αττικής με τη χωροθέτηση νέων ΧΥΤΥ και ότι άλλο προβλέπεται σε όλους τους διοικητικούς και γεωγραφικούς τομείς της Περιφέρειας.

Ο αγώνας για τη μείωση, την οικολογική, αποκεντρωμένη και κοινωνικά δίκαιη διαχείριση των αστικών αποβλήτων συνεχίζεται.