Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες: Άμεσα μέτρα για την προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Σε συνέχεια προσφυγής του ECRE (European Council on Refugees and Exiles) και του ICJ (International Commission of Jurists), με τη συνδρομή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) που είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εθνικών αρχών με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, με την από 29-5-2019 απόφασή της, υπέδειξε στις ελληνικές αρχές την άμεση απομάκρυνση των αλλοδαπών παιδιών, συνοδευόμενων και ασυνόδευτων, από τα κρατητήρια, τα προαναχωρησιακά κέντρα και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τον διορισμό επιτρόπου και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος επιτροπείας.

Μεταξύ άλλων, η προσφυγή αναφερόταν στις σημαντικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου εξαιτίας της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, της επιβολής του μέτρου του γεωγραφικού περιορισμού και του εγκλωβισμού χιλιάδων παιδιών -ασυνόδευτων και συνοδευόμενων- στις απολύτως ακατάλληλες εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς επίσης και στη απουσία αποτελεσματικής προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών στο σύνολο της χώρας.

Με την προχθεσινή της Απόφαση, η Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα «άμεσων μέτρων» που είχαν υποβάλλει οι προσφεύγουσες οργανώσεις, και ζητά από τις ελληνικές αρχές τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου για την προστασία των παιδιών στα ελληνικά νησιά και των ασυνόδευτων παιδιών σε όλη τη χώρα, τα οποία όπως σημειώνει η Επιτροπή «προφανώς βρίσκονται σε κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης της ζωής τους».

Μεταξύ των μέτρων που η Επιτροπή υποδεικνύει ως αναγκαία να υιοθετηθούν από τις ελληνικές αρχές, περιλαμβάνονται:

– η άμεση απομάκρυνση όλων των ασυνόδευτων παιδιών από τα αστυνομικά κρατητήρια, τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η παροχή σε αυτά πρόσβασης σε κατάλληλες για την ηλικία τους δομές φιλοξενίας.
– ο διορισμός επιτρόπου σε κάθε ασυνόδευτο ανήλικο και η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος επιτροπείας και
– η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των αλλοδαπών παιδιών, συνοδευόμενων και ασυνόδευτων, σε τρόφιμα, νερό, εκπαίδευση και κατάλληλη στέγη.

Η απόφαση της Επιτροπής να υποδείξει «άμεσα μέτρα» στις ελληνικές αρχές, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ως προς την διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα, θέτοντας την υλοποίηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων των ελληνικών αρχών έναντι των παιδιών προσφύγων και μεταναστών υπό την παρακολούθηση των οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καλεί τις ελληνικές αρχές να συμμορφωθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα όπως αυτά υπεδείχθησαν από την Επιτροπή και διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα τους.