Η Θάσος Νερό SOS τα τρία τελευταία χρόνια έχει αναδείξει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν άμεσα την ποιότητα ζωής στο νησί μας, και κυρίως τη διαχείριση του ζωτικού κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό. Επικοινώνησαν μαζί μας 16 ερωτήματα που έθεσαν προς τους υποψήφιους των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένοντας απαντήσεις.

 

Το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είναι κληρονομιά που είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η μεγαλύτερη εξάρτηση, εξαθλίωση, υποδούλωση ενός λαού μπορεί να γίνει μέσω του νερού. Ξέρουμε καλά πως το νερό είναι ζωή, είναι το κοινό μας σπίτι, είναι ανεκτίμητο και πολύτιμο. Εσείς, υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες, θα το διασφαλίσετε στο λαό της Θάσου στο δημοτικό συμβούλιο που θα εκλεγεί;
Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών καλούμε όλους τους υποψήφιους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες να τοποθετηθούν συγκεκριμένα στα ερωτήματα που ακολουθούν, ώστε οι δημότες και οι δημότισες να ψηφίσουν με γνώση.

 

1. Μελέτη προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων της Θάσου
Το πρόβλημα: Δεν έχει εκπονηθεί ακόμη η μελέτη, ενώ είναι απαραίτητη για να σωθεί το νησί μας. Το ΤΕΕ Καβάλας, στις παρατηρήσεις του κατά τη Β1 φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του νησιού ανέδειξε τους λόγους για τους οποίους αυτή είναι απαραίτητη: ενόψει της αλματώδους ανάπτυξής του και της κλιματικής αλλαγής θεωρούμε ότι είναι θέμα που αφορά άμεσα την βιωσιμότητα του νησιού μας .
Εσείς συμφωνείτε με την τοποθέτηση αυτή;
Αν συμφωνείτε, πόσο σημαντικό και άμεσο είναι για σας, και ποιες κινήσεις θα κάνετε για την εκπόνησή της είτε εκλεγείτε στη διοίκηση του δήμου είτε βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

2. Υποδομές δικτύου ύδρευσης – Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
Το πρόβλημα: Στα περισσότερα σημεία οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες και ακατάλληλες. Χρειαζόμαστε καλύτερη και σύννομη αξιοποίηση των πηγών, μεγαλύτερες δεξαμενές, νέα δίκτυα που να εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία και να σταματήσουν τις διαρροές. Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων και απομάκρυνση τους από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται εκτεθειμένοι, γεγονός ιδιαίτερα επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και φυσικά νομικά επιλήψιμο, μια και ο αμίαντος είναι από τα πιο καρκινογόνα υλικά και η σκόνη που αφήνει κατά την φθορά του μολύνει την περιοχή και αλλά και τους ανθρώπους ακόμα και μέσω της αναπνευστικής οδού. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν μας πως τα έργα αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων θεωρούνται έργα άμεσης προτεραιότητας από την Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται κατά 100% από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα εάν εκλεγείτε, και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

3. Μετρητές εισροής κι εκροής νερού στο δίκτυο ύδρευσης
Το πρόβλημα: Το σύστημα μετρητών του δικτύου ύδρευσης είναι απαράδεκτα ανεπαρκές, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε την ποσότητα του νερού που εισέρχεται κι εξέρχεται από το δίκτυο. Τα έργα αντικατάστασης δικτύου συνδέονται πάντα με αντίστοιχα συστήματα μέτρησης εισροής εκροής για την σωστή αντιμετώπιση τυχών διαροών, αλλά και για την καταπολέμηση της λαθροληψίας, και είναι έργα που μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα ΕΣΠΑ με 100% χρηματοδότηση.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα και να εκπονηθούν οι ανάλογες μελέτες ώστε να υλοποιηθούν χωρίς κόστος για τον θασιακό λαό?
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα εάν εκλεγείτε, και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

4. Φράγμα Μαριών
Το πρόβλημα: Ένα έργο που θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην άρδευση, με την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών ώστε να περιορίσουμε το στράγγισμα του νησιού μας από της γεωτρήσεις, κι επίσης στην πυρόσβεση, ενώ θα λειτουργούσε και ως εξαιρετικό αξιοθέατο, δυστυχώς παραμένει κατεστραμμένο παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες.
Συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα και να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια;
Τι θα κάνετε, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, για την εκταμίευση των 350.000 ευρώ που έχει υποσχεθεί η Περιφέρεια; Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα, ώστε να μην χαθεί από το νησί αυτή η ευκαιρία εάν εκλεγείτε, και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

5. Μικροφράγματα
Οι επιστημονικές μελέτες τονίζουν την ανάγκη κατασκευής 5 τουλάχιστον μικροφραγμάτων στο νησί για αντιπυρική προστασία, καθώς και για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων για άρδευση, τα οποία θα μπορούσαν επιπλέον να λειτουργήσουν και ως τουριστικά αξιοθέατα. Ωστόσο ούτε μία μελέτη δεν έχει ακόμη εκπονηθεί.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα και να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια;
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα εάν εκλεγείτε και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

6. Καλλιέργεια πηγών
Το πρόβλημα: Οι πολλές και θαυμάσιες πηγές του νησιού μας έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Είμαστε θεατές υπέροχων πηγών που στερεύουν, και από εστίες ζωής και ομορφιάς μετατρέπονται σε μολυσματικά βαλτόνερα. Ο δήμος έχει ελάχιστες καταμετρημένες, ενώ δεν έχει κανένα πρόγραμμα καθαρισμού και καλλιέργειάς τους. Η καλλιέργεια των πηγών, που συνδυάζει παραδοσιακές με επιστημονικές μεθόδους, είναι διαδικασία ελάχιστα κοστοβόρα. Είναι δηλαδή θέμα πολιτικής επιλογής και όχι οικονομικού κόστους.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα;
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα εάν εκλεγείτε, και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση και με ποιον τρόπο;

7. Παράνομα λάστιχα – νόμιμη κι επαρκής άρδευση
Το πρόβλημα: Παράνομη κι ανεπαρκής άρδευση, με λάστιχα – φυτίλια όποτε ξεσπά πυρκαγιά είναι η ισχύουσα στην Θάσο τραγική πραγματικότητα. Ο δήμος Θάσου, ανευθυνοϋπεύθυνος, επιτρέπει – αν δεν πριμοδοτεί για ψηφοθηρικούς λόγους αυτή την κατάσταση – ενώ ταυτόχρονα εισπράττει υπέρογκα τέλη άρδευσης. Στο μεταξύ όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις άρδευσης παραμένουν κατεστραμμένες. Πρέπει κάποτε η άρδευση του νησιού να αντιμετωπιστεί με προγραμματισμό και συνέπεια ώστε η κατανομή του νερού να γίνεται δίκαια, προγραμματισμένα και με σεβασμό στα υδατικά αποθέματα.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα;
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα εάν εκλεγείτε; Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε ως δημοτική παράταξη για την επίλυσή του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

8. Γεωτρήσεις
Το πρόβλημα: Πλήθος νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων που απειλούν τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας, μεταξύ τους και αρδευτικές που έχουν μπει στο σύστημα ύδρευσης με πιθανούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, αποτελούν άλλη μια σκοτεινή πλευρά της ανορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού μας.
Πως θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αν κερδίσετε την πλειοψηφία; Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε αν είστε στην μειοψηφία; Μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

9. Ποιότητα νερού
Το πρόβλημα: Πολλές φορές από τις βρύσες μας τρέχει χώμα, σε πείσμα των διαβεβαιώσεων της ΔΕΥΑΘ ότι ελέγχει την ποιότητα του νερού. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, που προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία η υπηρεσία ύδρευσης έχει την υποχρέωση να παρέχει καθαρό, υγιεινό νερό σε όλη την επικράτεια της ευθύνης της και όχι κατά επιλογή. Ζητάμε λοιπόν την εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλο το νησί, με τακτική και διάφανη δειγματοληψία για έλεγχο της ποιότητας του νερού σε όλες τις κατοικημένες περιοχές του νησιού, καθώς και τις ανάλογες παρεμβάσεις που απαιτούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας.
Εσείς συμφωνείτε ότι για το πρόβλημα αυτό πρέπει να διατεθούν άμεσα τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να λυθεί κατά προτεραιότητα;
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε άμεσα εάν εκλεγείτε, και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

10. Τιμολογιακή και κοινωνική πολιτική ύδρευσης και άρδευσης
Το πρόβλημα: Αξιόλογο τμήμα των κατοίκων του νησιού έχει φτωχοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Επομένως η πρόσβαση και των φτωχότερων σ’ αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, και πρέπει να διασφαλίζεται. Αυτό επίσης είναι βασική προϋπόθεση για να μείνουν όλες οι περιοχές του νησιού μας ζωντανές. Στους περισσότερους δήμους της χώρας εφαρμόζονται κοινωνικά τιμολόγια για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα τους στην ζωή.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα;
Δεσμεύεστε ότι θα το φέρετε άμεσα στο δημοτικό συμβούλιο αν συγκεντρώσετε την πλειοψηφία; Δεσμεύεστε ότι θα το ψηφίσετε σε κάθε περίπτωση;

11. Εφαρμογή της ΚΥΑ για ενιαίο κόστος νερού
Το πρόβλημα: Η εφαρμογή της ΚΥΑ αφορά το κόστος νερού και το λεγόμενο περιβαλλοντικό χαράτσι που πρόκειται να συμπεριλάβουν στα τιμολόγια ύδρευσης. Αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ, το κόστος του νερού σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές του νησιού θα πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να ερημώσουν ολόκληροι παραδοσιακοί οικισμοί και να απομείνουν μόνο οι τουριστικές περιοχές ζωντανές στο νησί μας. Είναι μέτρο που δημιουργεί προνομιούχους στην ύδρευση και αντιστρατεύεται την βασική παγκόσμια αρχή, ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση στο νερό. Πολλοί δήμοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσουν την σχετική οδηγία.
Εσείς συμφωνείτε με την εφαρμογή της αντίστοιχης ΚΥΑ; Θα συστρατευτείτε με τους δημάρχους της χώρας που δεν προτίθενται να την εφαρμόσουν;

12. Αφαλάτωση
Το πρόβλημα: Συζητείται ανεπίσημα η δημιουργία αφαλατωτηρίου στο νησί. Ωστόσο σύμφωνα με όλες τις μελέτες η αφαλάτωση είναι μέθοδος ύδρευσης πανάκριβη, ανθυγιεινή και αντιοικολογική, και σε καμιά περίπτωση δεν ενδείκνυται για ένα νησί με τους υδατικούς πόρους της Θάσου. Επίσης η κατασκευή και η λειτουργία τέτοιων εργοστασίων συχνά συνδέεται με δωροδοκίες (μίζες). Για μας λύση είναι η προστασία και ο εμπλουτισμός των υδάτινων πόρων, που θα προστατεύσουν τη ζωή, τον πολιτισμό, την ομορφιά και την κληρονομιά του νησιού μας.
Εσείς θεωρείτε την αφαλάτωση λύση για το πρόβλημα της λειψυδρίας; Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να καταναλώνει το νερό των πηγών και ποιος το αφαλατωμένο;
Ποια θα είναι η θέση σας εάν τεθεί τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο;

13. Βιολογικοί καθαρισμοί – ΧΥΤ με ακατάλληλη χωροθέτηση
Το πρόβλημα: Τα χωριά και οι οικισμοί δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, ο βιολογικός Λιμεναρίων – Ποτού δεν παραδίδεται, ρέματα επιλέγονται για να γίνουν δέκτες επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικών και ΧΥΤ. Χωροθετήσεις γίνονται εν κρυπτώ, με αδιαφάνεια και χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες. Μια απαράδεκτη κατάσταση που μπορεί να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους κατοίκους και το περιβάλλον. Η σωστή αποχέτευση μιας περιοχής και η σωστή επεξεργασία των λυμάτων, εκτός του ότι επιβάλλονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προστατεύουν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τον τουρισμό στην περίπτωση του νησιού μας. Αποφέρουν όμως και οικονομικά οφέλη, αφού η λυματολάσπη είναι εξαιρετικό λίπασμα και το νερό επαναχρησιμοποιείται στην άρδευση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει βαρύτατα πρόστιμα σε περιοχές που δεν ολοκληρώνουν τα έργα των βιολογικών καθαρισμών, τα οποία είναι και αυτά έργα 100% χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ. Άραγε θα πληρώσουν οι πολίτες τα πρόστιμα, ή οι δημοτικοί άρχοντες που δεν φρόντισαν να καλύψουν το νησί με βιολογικούς καθαρισμούς;
Πως σκοπεύετε να λύσετε ως πλειοψηφία ή να συμβάλετε ως μειοψηφία στην λύση αυτών των προβλημάτων;
Δεσμεύεστε ότι αν εκλεγείτε θα δρομολογήσετε την κάλυψη όλων των χωριών και οικισμών με βιολογικούς καθαρισμούς αναλόγως των αναγκών, συμπεριλαμβανομένων και μικρών έργων με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα στους πιο μικρούς οικισμούς; Δεσμεύεστε ότι αν εκλεγείτε θα επανεξετάσετε τις προβληματικές χωροθετήσεις; Δεσμεύεστε και με ποιον τρόπο για την διαφάνεια των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων των έργων;
Ποιες θα είναι οι θέσεις σας στα παραπάνω, και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε αν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;

14. Αντιπλημμυρικά
Το πρόβλημα: Παρά το ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016 εκταμιεύτηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό μεγάλο ποσόν για την μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ούτε ένα από τα σχεδιαζόμενα.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα και να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια;
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε εάν εκλεγείτε, και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση;
Αν ναι, μέσα σε ποιό χρονοδιάγραμμα;

Αρχίσαμε… Κεντρικός δρόμος Λιμενάρια – Καλύβια σήμερα

Gepostet von Ειρήνη Κοντογεωργίου am Mittwoch, 21. November 2018

15. Λατομεία
Το πρόβλημα: Επιδιώκεται η κατασκευή στο νησί, παρά τις αυστηρές παρατηρήσεις επιστημονικών φορέων όπως το ΤΕΕ, σχιστηρίων μαρμάρου. Πρόκειται για εργοστάσια εξαιρετικά ρυπαντικά, τα οποία έχουν τεράστια κατανάλωση νερού. Κατά τις επιστημονικές προβλέψεις θα οδηγήσει στη δίψα τους κατοίκους της Θάσου.
Εσείς συμφωνείτε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα και να ληφθούν τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα;
Δεσμεύεστε ότι θα το λύσετε εάν εκλεγείτε και θα συμβάλετε στη λύση του εάν βρεθείτε στην αντιπολίτευση; Συγκεκριμένα, θα απαγορεύσετε τη δημιουργία σχιστηρίων, τα οποία απειλούν να κατασπαταλήσουν το πολύτιμο νερό των πηγών του νησιού; Θα επιβάλετε τη σύννομη και όχι παράνομη λειτουργία όλων των λατομείων; Θα τοποθετήσετε μετρητές κατανάλωσης σε όλες τις παροχές νερού;
Αν ναι, μέσα σε ποιό χρονοδιάγραμμα θα το λύσετε εάν εκλεγείτε;

16.Έμμεση ιδιωτικοποίηση – Εργολαβοποίηση της ΔΕΥΑΘ
Το πρόβλημα: Η εργολαβοποίηση των ΔΕΥΑ αυξάνει το κόστος υδροδότησης και κάνει τις ΔΕΥΑ ανίκανες να αντιμετωπίζουν άμεσα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Επομένως επιβάλλονται
Επαρκή στελέχωση της ΔΕΥΑΘ, με σκοπό την αυτάρκη και αποτελεσματική λειτουργία της.
Διεκδίκηση της προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού στο Σύνταγμα της χώρα, εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης.
Δημόσιες βρύσες όπου είναι αναγκαίες (χώροι άθλησης, πλατείες, παιδικές χαρές, δημόσια κτήρια, και αλλού) για τον περιορισμό χρήσης του εμφιαλωμένου νερού. Είναι αναγκαίο για λόγους οικονομίας, αν αναλογιστούμε πως όσο αγοράζεις ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο αγοράζεις 2.000 «μπουκαλάκια» νερού ΔΕΥΑ. Είναι επίσης αναγκαίο για περιβαλλοντικούς λόγους: ο οργανισμός Mediterranean in Danger ενημερώνει πως αυτήν την στιγμή στην Μεσόγειο «κόβουν βόλτες» 250.000.000.000 πλαστικά μπουκάλια. Είναι αναγκαίο για λόγους υγείας: το εμφιαλωμένο νερό όταν μένει σε μπουκάλι για μεγάλο διάστημα, χάνει το οξυγόνο του, παλιώνει και μπορεί να προσβληθεί πιο εύκολα από μικρόβια, ειδικά όταν εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών. Eπίσης, οι μικροϊνες πλαστικού που μολύνουν το νερό σήμερα θεωρούνται ενδεχόμενος καρκινογόνος παράγοντας.
Συμφωνείτε με τις παραπάνω θέσεις; Θα τις εφαρμόσετε αν η παράταξή σας κερδίσει τον δήμο Θάσου; Θα τις διεκδικήσετε σθεναρά από οποιαδήποτε θέση στο δημοτικό συμβούλιο;