Του Howard Richards

1. Μία νέα οικονομία με γνώμονα την αλληλεγγύη, με άλλα λόγια μία νέα κοινωνική δομή αλληλέγγυα είναι απαραίτητη και όχι μόνο επιθυμητή.

2. Είναι αδύνατο να χτίσουμε τη νέα οικονομία χρησιμοποιώντας μονάχα τις παλαιές μεθόδους πάλης (συνδικαλισμό, πολιτική, ψηφοθηρίες και σκοπιμότητες, ένοπλους αγώνες, αντίσταση της μη βίας, διαδηλώσεις κλπ…).

3. Η οικοδόμηση της νέας οικονομίας δεν είναι δυνατή χωρίς την προώθηση των αμέτρητων πρακτικών της και των υφισταμένων ομιλιών/συζητήσεων/δηλώσεων που πληρούν τις ανθρώπινες ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για αξιοπρέπεια αλλά και της ανάγκης για μία ζωή γεμάτη νόημα), δίχως να εξαρτάται (ή τουλάχιστον το λιγότερο δυνατό) από τη συσσώρευση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Φυσικά, είναι απαραίτητο να κοινωνικοποιηθεί (με την πραγματική έννοια του όρου “κοινωνικοποιηθεί”) σε ευρεία συγκεντρωτική κλίμακα και γι’αυτό θα πρέπει να αυξηθούν οι ικανότητες του τομέα της κοινωνικής και της αλληλέγγυας οικονομίας.

4. Μία επιστημολογική ρήξη είναι απαραίτητη για να φανταστούμε – και κατ’επέκταση να φτιάξουμε – τις πρακτικές μιας αλληλέγγυας οικονομίας. Οι ηθικές και νομικές βάσεις της κυρίαρχης κοινωνικής δομής στις μέρες μας, θα πρέπει να αντικατασταθεί, ούτως ώστε να εισάγει μια οπτική αυτού του κόσμου πιο πραγματολογική, πνευματική, περισσότερο ρεαλιστική και οικολογική.

5. Το έργο της οικοδόμησης της νέας οικονομίας (ή καλύτερα, των νέων οικονομιών) είναι προπάντων εκπαιδευτικό.

6. Χτίζοντας τις αναγκαίες οικονομίες απαιτείται η ενδυνάμωση και ο επαναπροσδιορισμός του θέματος της ηθικής, με άλλα λόγια, η ηθική ανάπτυξη, και με πιοπλά λόγια η κοινωνική και η συναισθηματική εκπαίδευση. Αυτό καθιστά επιτακτική την κατεύθυνση προς μία αναπτυξιακή, οργανωτική ηθική, τη γονική ηθική και την παροχή ηθικής παιδείας.

—————-
Μετάφραση από τα γαλλικά για την ελληνική Pressenza: Ανδρέας Παπαγγελόπουλος.