[Η βιομηχανική γεωργία, με την εντατική χρήση χημικών, ευθύνεται για τη μείωση του αριθμού των μελισσών και, συνεπώς, της επικονίασης στις καλλιέργειες. Μεταξύ 1985 και 2005 ο πληθυσμός των εκτρεφόμενων μελιτοφόρων εντόμων έχει μειωθεί κατά 25%. Η μείωση του αριθμού των μελισσών έχει οδηγήσει σε αυτό που αποκαλείται παγκόσμια «κρίση των επικονιαστών», κατάσταση κατά την οποία περιορίζεται η επικονίαση από τις μέλισσες και αυτό στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της απόδοσης και της ποιότητας των καλλιεργειών. Ακολουθεί Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόφαση που βοηθά στην αντιμετώπιση του φαινομένου].

 

Στις 17 Απριλίου, εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια εργασιών σε μόνιμη επιτροπή, υποστήριξαν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω περιορισμό της χρήσης τριών δραστικών ουσιών (ιμιδακλοπρίδη, κλοθειανιδίνη και θειαμεθοξάμη, γνωστά ως «νεονικοτινοειδή») για τα οποία επιστημονική επισκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους βλάπτει τις μέλισσες.

Η προστασία των μελισσών αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή, δεδομένου ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον. Με πρωτοβουλία του Προέδρου Juncker, για τον οποίο αποτελεί προτεραιότητα, το Συλλογικό Όργανο το συζήτησε στις 29 Μαρτίου 2017.

Οι περιορισμοί που συμφωνήθηκαν σήμερα υπερβαίνουν τα μέτρα που ισχύουν ήδη από το 2013. Όλες οι εξωτερικές χρήσεις των τριών ουσιών θα απαγορευθούν και τα εν λόγω νεονικοτινοειδή θα επιτρέπονται μόνο σε μόνιμα θερμοκήπια, όπου δεν αναμένεται καμία επαφή με τις μέλισσες.

Ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Andriukaitis εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψηφοφορία αυτή, τονίζοντας ότι «η Επιτροπή είχε προτείνει τα μέτρα αυτά πριν από μερικούς μήνες, με βάση τις επιστημονικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η υγεία των μελισσών παραμένει πρωταρχικής σημασίας για μένα, δεδομένου ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον ».

Ο κανονισμός θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσεχείς εβδομάδες και θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους.