Στις 21 Μαρτίου, κατά την τακτική σύνοδο, μεταξύ πολλών άλλων μέτρων, δυστυχώς όχι όλων θετικών, για τα οποία θα μιλήσουμε σε μελλοντικό κείμενο, το Αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο επικύρωσε ομόφωνα τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων.

Παρά την επίσημη ανακοίνωση του ίδιου του θεσμικού οργάνου, οι ειδήσεις αγνοήθηκαν από τον διεθνή Τύπο. Η διαδικασία επικύρωσης πρέπει να ολοκληρωθεί με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και για το λόγο αυτό η επικύρωση δεν έχει ακόμη καταχωριστεί στον ενημερωμένο κατάλογο υπογραφών και επικυρώσεων της ιστοσελίδας του ICAN. Ωστόσο, πρόκειται για απλή διαδικασία, μετά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η επικύρωση.

Η αυστριακή επικύρωση είναι σχεδόν ταυτόχρονη με εκείνη της Παλαιστίνης και αυξάνει τον αριθμό των επικυρώσεων σε 7, ενώ ο αριθμός των υπογραφόντων αυξήθηκε σε 57 με την υπογραφή, στις αρχές Μαρτίου, του Καζακστάν, το πρώτο κράτος που υπέγραψε το 2018.

Η αυστριακή επικύρωση έχει ιδιαίτερη αξία, διότι είναι η πρώτη από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.