10 χρόνια μετά την 1η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη Μηβία [1] ανακοινώνεται η δεύτερη εκδοχή της.

Η 2η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη Μηβία (2η ΠΠ) θα ξεκινήσει από τη Μαδρίτη στις 2 Οκτωβρίου του 2019. Έπειτα από 159 ημέρες, στις οποίες θα διατρέξει και θα περικυκλώσει τον πλανήτη, θα επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης στην ισπανική πρωτεύουσα, στις 8 Μαρτίου του 2020. Εκτιμάται ότι η 2η ΠΠ θα περάσει από περισσότερες από 100 χώρες, με εκατοντάδες χιλιάδες ακτιβιστές και συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος σε αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση.

Η 2η ΠΠ ανακοινώθηκε στις Συνόδους για τη Μηβία που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 ως τις 18 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, που οργανώθηκαν από τον Κόσμο Χωρίς Πολέμους και Βία [2] με τη συνδιοργάνωση των PNND [3], Ίδρυμα Cultura de Paz [4], WILPF – Ισπανίας [5], Nonviolencia 2018 [6], Ecologistas en Accion [7], Pressenza [8], AiPaz [9] και άλλες οργανώσεις. Οι Σύνοδοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία μαδριλένικης πρωτεύουσας, όπως στo Ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου ανακοινώθηκε η έναρξη ενός Διεθνούς Δικτύου Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων για την υποστήριξη της 2ης ΠΠ. Ένα άλλο σημείο ήταν το ίδιο το Δημαρχείο της Μαδρίτης, όπου πραγματοποιήθηκε μία έντονη και σφιχτή ημερίδα με 10 πάνελ, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 30 ομιλητές με διάφορες θεματικές, συνυφασμένες με τη 2η ΠΠ. Τέλος, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Pozo de Vallecas, πραγματοποιήθηκαν πρακτικά εργαστήρια.

Στη θεματική με τίτλο «Παρουσίαση της 2ης Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη Μηβία» και στο εργαστήριο «Πώς να δημιουργήσουμε συνθήκες για τη 2η ΠΠ» ανακεφαλαιώθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά που είχε η 1η Παγκόσμια Πορεία [10], τα οποία θα ισχύουν και για τη δεύτερη έκδοσή της.

Στα χρόνια μετά την 1η ΠΠ, υπέβοσκε το ερώτημα «Θα γίνει μία 2η ΠΠ;» «Εδώ και αρκετά χρόνια μελετούμε αυτή την πιθανότητα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι: θα ήταν αναγκαία, σημαντική και επιπλέον επείγουσα, δεδομένης της τροπής που έχουν πάρει τα διεθνή γεγονότα». Έμενε να γίνει γνωστό αν θα μπορούσε να επιτευχθεί η εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης που χρειάστηκε για την 1η ΠΠ.

‘’Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες δειγματοληψίες, από τα αποτελέσματα των οποίων έχουμε αποκομίσει διάφορους δείκτες ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε ικανοποιητικά στην ερώτηση. Είμαστε σε συνθήκες συμμετοχής, υποστήριξης και επαρκούς συνεργασίας για ‘ενα εγχείρημα τέτοιας κλίμακας. Επιπλέον, στοιχηματίζουμε ότι η 2η ΠΠ θα έχει υψηλότερες επιδόσεις από αυτές που σημειώθηκαν στην 1η ΠΠ.

Ποιά νέα χαρακτηριστικά θα έχει η 2η ΠΠ;

Στη 2η ΠΠ πρόκειται να εισαχθούν ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την πρώτη.

1) Θα είναι μια πορεία που θα ξεκινήσει και θα τελειώσει στην ίδια πόλη, τη Μαδρίτη, περικυκλώνοντας τον πλανήτη από Ανατολή μέχρι Δύση.

2) Θα επεκταθεί η θεματολογία, εκτός από το ζήτημα των πυρηνικών όπλων και των πολέμων θα επιδιωχθεί να υπάρξουν προτάσεις και να θιχτούν τα κεντρικά προβλήματα της ανθρωπότητας

3) Προβλέπεται η επανάληψή της ανά πέντε χρόνια. Σε διαδοχικές εκδόσεις, αλλάζοντας πόλεις εκκίνησης και κατάληξης

και 4) η 2η ΠΠ θα είναι μία διαδρομή στην οποία θα συγκλίνουν τόσο ο κοινωνικός αγώνας, όσο και η προσωπική αναζήτηση. Κάθε ένας θα ταυτιστεί με τις πτυχές που του ταιριάζουν περισσότερο.

Με στόχο τη δημιουργία των καλύτερων συνθηκών για την παρουσίαση της 2ης ΠΠ το Νοέμβριο του 2017, στο θεωρητικό / πρακτικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο Vallecas, τονίστηκε η σημασία της διεξαγωγής «υποδειγματικών ενεργειών», για τις οποίες διεξήχθησαν δραστηριότητες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: «εμφανίσεις επίδειξης», «κλιμακώσεις σε άλλη διάσταση» και «ιικές» (viral). Εξετάστηκαν επίσης οι διάφοροι τύποι πορείας (συγκλίνουσες, περιφερειακές, τοπικές), καθώς επίσης και οι ομάδες βάσης αυτών των δράσεων και η κύρια διαδρομή της Παγκόσμιας Πορείας. Τονίστηκε επιπλέον η σημασία διεξαγωγής ημερίδων, φόρουμ ή συμποσίων με σκοπό την όσμωση με άλλες οργανώσεις, τη εκπόνηση ιδεών, δράσεων, ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία ενός δικτύου. Για την εφαρμογή των ανθρωπίνων συμβόλων και τους σχηματισμούς στον κοινωνικό ακτιβισμό και τη μηβία, πραγματοποιήθηκε μία μακρο-διαβούλευση. Επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας δικτύων και η αύξηση της παρουσίας της 2ης ΠΠ στον ψηφιακό χώρο. Αναδείχτηκε η σημασία της συμμετοχής πανεπιστημίων, δήμων και δικτύου κοινοβουλευτικών παραγόντων. Επιπλέον, διάφορες ομάδες εργασίας μελέτησαν τις δράσεις που προτάθηκαν από συμμετέχοντες, ώστε να προστεθούν και αυτές στη 2η Παγκόσμια Πορεία. Η πρόταση καλούσε τον κάθε συμμετέχοντα να σχεδιάσει σε άλλη κλίμακα, με τη δυναμική της ΠΠ, τις δραστηριότητες εκείνες που εφαρμόζονται ήδη στο κοινωνικό πεδίο.

Χρονοδιάγραμμα

Στις αρχές του 2018 θα οργανωθούν οι Ομάδες Παραγωγής (Ο.Π.) της 2ης ΠΠ σε κάθε πόλη, με βάση τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες Στις χώρες που υπάρχουν περισσότερες από μία πόλη που συμμετέχουν, θα οργανωθούν ΟΠ σε επίπεδο χώρας. Αυτές οι ΟΠ θα προκύψουν από δράσεις και έργα που θα αναδειχτούν από την κοινωνική βάση. «Κάθε ένας αναλαμβάνει αυτό που προτείνει», με αυτό το πνεύμα, οι διοργανωτές ελπίζουν ότι, όπως και στην 1η ΠΠ, θα προκύψει ένας μεγάλος όγκος πρωτοβουλιών και ότι θα συνεργαστούν χιλιάδες οργανώσεις και σύλλογοι που θα οικειοποιηθούν τη 2η ΠΠ. Συστήνουν τη μελέτη του Βιβλίου για την 1η ΠΠ στο οποίο περιλαμβάνονται πολλά παραδείγματα δράσεων και πρωτοβουλιών. Βρίσκεται διαθέσιμο online στο  http://xurl.es/m8o8x και μπορεί επίσης κάποιος να το κατεβάσει από το http://xurl.es/x7bwh [11 – 12]

Τον Ιούλιο του 2018, με τις πληροφορίες που θα στείλουν οι ομάδες παραγωγής από την κάθε χώρα, θα συγκεντρωθούν όλες οι πρωτοβουλίες και θα καθοριστεί η κύρια διαδρομή και οι συγκλίνουσες διαδρομές της 2ης ΠΠ.

Το Νοέμβριο του 2018 θα πραγματοποιηθεί η Παρουσίαση σε παγκόσμιο επίπεδο της 2ης ΠΠ, όπου πλέον θα έχουν καθοριστεί το πρόγραμμα και τα κεντρικά στοιχεία. Η παρουσίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 2ου Παγκόσμιου Φόρουμ για την Αστική Βία, την Εκπαίδευση και την Ειρηνική Συνύπαρξη [13] που θα συγκεντρώσει στη Μαδρίτη τους δημάρχους των 300 πιο πυκνοκατοικημένων πόλεων του πλανήτη.

Από το Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις της 2ης ΠΠ σε επίπεδο πόλης και χώρας, φιλοδοξώντας αυτό να συμβεί έξι μήνες πριν από τη μετάβαση στη 2η ΠΠ σε κάθε περιοχή.

Στις αρχές του 2019 θα οριστούν επίσης οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Βάσης (Ο.Β.), της οποίας η λειτουργία θα είναι να συμμετέχει διατρέχοντας όλη την κύρια διαδρομή. Υπάρχει επίσης η φιλοδοξία τα μέλη της Ο.Β. να υλοποιήσουν δράσεις τόσο κατά τη διάρκεια της πορείας, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Διαδρομή

Η Εκκίνηση της 2ης Παγκόσμιας Πορείας, συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα Μηβίας, στις 2 Οκτωβρίου 2019, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της 1ης ΠΠ. Θα προχωρήσει με κατεύθυνση προς την Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ωκεανία, την Ασία και την Ευρώπη, για να φτάσει μετά από 159 ημέρες στη Μαδρίτη, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου του 2020.

Προσδοκώμενο πρόγραμμα της διαδρομής με ημερομηνίες με ημερομηνίες εισόδου και εξόδου σε κάθε ήπειρο:

ΕΥΡΩΠΗ: Μαδρίτη – 02/10/2019, Κάντιθ – 06/10/2019

ΑΦΡΙΚΗ: Καζαμπλάνκα – 08/10/2019, Ντακάρ – 27/10/19

ΑΜΕΡΙΚΗ: Νέα Υόρκη – 28/10/19,  Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) – 20/11/2019, Μπογκοτά – 21/11/2019, Σαντιάγκο (Χιλή) – 03/1/2020,

ΩΚΕΑΝΙΑ-ΑΣΙΑ: Ουέλλινγκτον – 04/1/2020, Νέο Δελχί – 30/1/2020

ΕΥΡΩΠΗ: Μόσχα – 06/2/2020, Μαδρίτη – 08/03/2020

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία σας καλεί να δείτε το ντοκιμαντέρ για την 1η ΠΠ:

Η Οργάνωση εκφράζει τις ευχαριστίες για όσους συνεργάζονται ήδη και κάνουν αυτή τη δράση να αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη, ουσία και έμπνευση.

_

[1] Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη Μηβία  http://www.theworldmarch.org/

[2] Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία http://www.worldwithoutwars.org/es

[3] Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament  http://archive.pnnd.org/index.html

[4] Ίδρυμα ‘’Cultura de Paz’’ http://www.fund-culturadepaz.org/

[5] WILPF- Ισπανία  https://wilpf.es/

[6]  Noviolencia 2018 http://noviolencia2018.es/

[7] Ecologistas en Acción  https://www.ecologistasenaccion.org/

[8] Pressenza https://www.pressenza.com/es/

[9] AiPaz http://www.aipaz.org/content/

[10] 1η Παγκόσμια Πορεία  http://www.theworldmarch.org/

[11] Μπορείτε να δείτε online το Βιβλίο για την 1η ΠΠ στο http://xurl.es/m8o8x

[12] Μπορείτε να κατεβάσετε το Βιβλίο για την 1η ΠΠ στο http://xurl.es/x7bwh

[13] Παγκόσμιο Φόρουμ για την Αστική Βία, την Εκπαίδευση και την Ειρηνική Συνύπαρξη http://www.ciudadesdepaz.com/

[14] Ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Παγκόσμια Πορεία https://youtu.be/r_gyzUaHU1M

 

Rafael de la Rubia

Μέλος της ομάδας παγκόσμιου συντονισμού του Κόσμου Χωρίς Πολέμους και Βία και μέλος της Ομάδας Βάσης που πραγματοποίησε την 1η Παγκόσμια Πορεία