Το μεγάλο στοίχημα της δημιουργίας μετώπου κρατών – μελών της ΕΕ με στόχο την κοινή διαπραγμάτευση τιμών με τη φαρμακοβιομηχανία φαίνεται να προχωρά. Προς αυτή την κατεύθυνση συντελεί το γεγονός ότι στις αρχικές χώρες που το δημιούργησαν προστίθενται και άλλες, όπως πρόσφατα η Ιρλανδία. Έτσι η διαπραγματευτική ισχύς σχετικά “αδύναμων” φαρμακευτικών αγορών ενισχύεται και σπα η διμερής συζήτηση που εδώ και χρόνια έχει επιβληθεί από τη φαρμακοβιομηχανία με την ανοχή και του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής. Σύμφωνα με πηγές του euroactiv οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκινούν τον Ιανουάριο.

 

Επιπροσθέτως, κατά την τελευταία σύνοδο των Υπουργών Υγείας της ΕΕ, οι χώρες της Βαλέτα φαίνεται να αποκτούν και κοινό περιεχόμενο στις συζητήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Υγείας, στη συζήτηση που ξεκίνησε ο έλληνας Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, για το θέμα που προέκυψε με τη διάθεση απόσυρσης από τη λίστα αποζημίωσης φαρμάκου της ROCHE για το μεταστατικό μελάνωμα, υπήρξε ρητή αναφορά συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς την Ελλάδα από πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, καθώς από τον Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Vytenis Andriukaitis.

 

Οι προτάσεις της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας για τα ζητήματα που προκύπτουν στην πολιτική φαρμάκου σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ είναι οι εξής:

*Nα συνεχιστεί η συζήτηση για τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η υπονόμευση της πρόσβασης στο φάρμακο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών και στρατηγικών αγοράς εκ μέρους των εταιρειών. Η κυκλοφορία νέων φαρμάκων για σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις και μάλιστα σε προσιτές τιμές, δεν μπορεί να εξαρτάται σε καμιά χώρα της Ευρώπης από το businessplan κάθε πολυεθνικής, αλλά πρέπει να υπόκειται σε γενικούς κανόνες και δεσμεύσεις, με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

*Οι υπάρχουσες μορφές εθελοντικής συνεργασίας των κρατών-μελών για βιώσιμες και «δίκαιες» τιμές αποζημίωσης χρειάζονται πολιτική στήριξη και ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αθέμιτες εταιρικές πρακτικές ακυρώνουν κάθε προσπάθεια οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και συγκροτημένης διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα κράτη και τη φαρμακοβιομηχανία. Για το λόγο αυτό, απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση και πολιτική αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

*Χρειάζεται να ανανεώσουμε την πολιτική μας βούληση για συνέργειες στην πληροφόρηση, την αξιολόγηση και την αλλαγή μοντέλου τιμολόγησης των νέων φαρμάκων, στο πλαίσιο των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιουνίου 2016.

*Πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια δομημένου διαλόγου, με την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της «Στρογγυλής Τράπεζας» ανάμεσα σε κράτη, φαρμακοβιομηχανία και συλλόγους ασθενών.

 

 

Διαφαίνεται πλέον με σαφήνεια η ανάγκη για θωράκιση των “άτυπων” πρωτοβουλιών της Βαλέτα και της BENELUXA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

—————-

Συζήτηση με αφορμή το Cotellic στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ

PraksisAccess: για την απόσυρση φαρμάκου της ROCHE από τη λίστα αποζημίωσης